The new auction will start soon

Auction 61. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30512

1941 seria pierwszego wydania na liście poleconym z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 1, stempel cenzury i stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.338A-H
Mi.360-7
60 PLN
30513

1941 seria pierwszego wydania Polskiego Rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7 
35 PLN
SOLD
30514

1941 seria drugiego wydania Polskiego Rządu na emigracji.

Fi.338J-O
Mi.368-75 
25 PLN
SOLD
30515

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
40 PLN
30516

1941 - 1945 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
30517

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
250 PLN
30518

1942 kartka z obiegu pocztowego do Szkocji, winietka i stempel Polskiej Poczty Polowej.

Fi.338B
Mi.361 
80 PLN
30519

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków skasowana 14.II.1944, na kopercie z papeterii pokładowej, metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.3 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Batory"; znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
120 PLN
30520

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany 31.III z agencji nr.12 na niszczycielu ORP "Burza" do obozu internowanych polskich żołnierzy Pfäffikon w Szwajcarii, cenzura brytyjska, zalepka cenzury szwajcarskiej i stempelek cenzora 316, dodatkowo "Zuzustellen Feldpostdirektion"; bardzo rzadki przypadek właściwie opłaconej przesyłki (zazwyczaj na list naklejano całą serię) całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; gwarancja Schmutz.

Fi.A338, C338
Mi.360, 362 
1 800 PLN
30521

1942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).


150 PLN
30522

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona kartka pocztowa z oryginalnego obiegu pocztowego, nadana 3.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, stempelek cenzury brytyjskiej P.117; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.338, K338
Mi.368, 370  
600 PLN
30523

1943 seria znaczków drugiego wydania na liście poleconym nadanym z agencji pocztowej nr 10 Polskiej Marynarki Handlowej, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.338I-O
200 PLN
SOLD
30524

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
35 PLN
30525

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, FDC - kompletna seria na poleconej kopercie skasowana 1.XI w dniu wejścia znaczków do obiegu metalowym datownikiem typu II pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), czarny stempelek polecenia, stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

Fi.I-O338
Mi.368-375  
200 PLN
30526

1943 25-lecie odrodzenia Polski, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 11.XI metalowym datownikiem typu I agencji marynarki wojennej bez ustawionego numeru; dodatkowy stempel propagandowy "25 YEARS OF POLAND'S REBIRTH 1918 11/XI 1943 25-LECIE ODRODZENIA POLSKI"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.I338
Mi.368 
150 PLN
30527

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list polecony, znaczki skasowane 1.XI - w pierwszym dniu obiegu, stemplem pocztowej agencji pokładowej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), cenzura.

Fi.K-
Mi.370-372, 374 
50 PLN
30528

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, luzaki z serii.


40 PLN
30529

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 28.VII w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), dodatkowo odciśnięty datownik POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 z datą 31.VII.

Fi.P-T330
Mi.376-379 
280 PLN
30530

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
180 PLN
30531

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
50 PLN
30532

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN
30533

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
20 PLN
SOLD