The new auction will start soon

Auction 61. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30417

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
250 PLN
30418

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, seria czysta bez gumy.

Fi.1-9
350 PLN
30419

1920 Górny Śląsk, I wydanie Komisji Rządzącej; na podlepkach w ładnym stanie zachowania.

Fi.1-9
40 PLN
SOLD
30420

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, seria.

Fi.1-10
25 PLN
30421

1920 seria znaczków wydania dla Śląska Cieszyńskiego z dodatkową odmianą znaczka za 1K.

Fi.1-10
25 PLN
SOLD
30422

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 8.V w urzędzie Bielsko 2 (Bielitz).

Fi.1-10I
100 PLN
30423

1920 Kwidzyn, luzaki wydania obiegowego.

Fi.1-12y
100 PLN
30424

1920 Kwidzyn, seria na podlepkach.

Fi.1-14
140 PLN
30425

1920 Kwidzyn, luzaki wydania obiegowego.

Fi.1-14
100 PLN
30426

1920 Kwidzyn, luzaki wydania obiegowego.

Fi.1-14
180 PLN
30427

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepkach, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja.

Fi.1-14
60 PLN
30428

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
30429

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

Fi.2, 8
120 PLN
30430

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez peforacji poziomej pomiedzy znaczkami, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (Fi.500.-), bez gumy.

Fi.3
Mi.3UMw
200 PLN
30431

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z uszkodzonym S w nadruku.

Fi.3 B
20 PLN
30432

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

Fi.3
300 PLN
30433

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf., z widocznym nawet od strony rysunku fragmentem znaku wodnego (Pergame)na(ta), na podlepce.

Fi.4z
25 PLN
30434

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
400 PLN
30435

1920 Kwidzyń - I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf. z brakiem perforacji pomiędzy znaczkiem, a prawym międzypolem, ten układ dotąd niekatalogowany, bardzo ładny stan.

Fi.4s
Mi.4 Us
180 PLN
SOLD
30436

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
130 PLN
30437

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 9.5 z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Sommerfeld (Lubsko).

Fi.5, Cp2
45 PLN
30438

1920 Śląsk Cieszyński, 50 fen. z przedrukiem S.O. w II typie - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku, przekaz pocztowy wysłany 20/5 z urzędu Cieszyn-1 do Drogomyśla, na odwrocie znaczki dopłaty za 10 i 20 hal. i datownik odbiorczy z 27.V; bardzo rzadki dla tego wydania walor (skart) w doskonałym stanie zachowania, do tej pory znanych jest zaledwie kilka egzemplarzy pochodzących z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920", skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; gwarancja Schmutz.

Fi.5II, 75B, D16, D17
Mi.79, P16, P17x
7 500 PLN
30439

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
125 PLN
30440

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 fen. z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.6 B1
20 PLN
SOLD
30441

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja.

Fi.6 B1
30 PLN
30442

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

Fi.6, Cp1
120 PLN
30443

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 25.5 z miejscowości Głubczyce (Leobschutz) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Opola.

Fi.6, Cp3
70 PLN
30444

1920 Plebiscyt Kwidzyń, list ekspresowy z Iławy (Detsch Eylau) 12.5.20 do Niemiec, ostemplowany tzw. pierwszym wydaniem mediolanskim, stempel odbiorczy Lipska 14.05.1920.

Fi.7, 11
350 PLN
30445

1920 Górny Śląsk - II wydanie plebiscytowe, nadruki nowych wartości, seria czysta, najdroższa wartość - sygnowana, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

Fi.10-12
120 PLN
30446

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone miedzypolem, kolejno typy Fi.IVa,IVa, IIIa,IIIa i IVa,IVa, IIIa,IIIa (Mi.IIa,IIa, Ia,Ia, i IIa,IIa, Ia,Ia), jeden znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW2+2 
140 PLN
30447

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone miedzypolem, kolejno typy Fi.Ib,Ia, IIa,IIa i Ib,IIIa, IIa,IIa (Mi.IIIb,IIIa, IVa,IVa i IIIb,Ia IVa,IVa), możliwe wiele kombinacji typów, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW3+4 
300 PLN
30448

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska, dwa znaczki z silnym abklaczem.

Fi.11
10 PLN
30449

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.11 (B1)
40 PLN
30450

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - kompletna seria na kopercie, ostemplowana 20.3.21 w dniu plebiscytu w Katowicach.

Fi.13-29
80 PLN
30451

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepkach, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja.

Fi.15-28
160 PLN
30452

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 pf. ze znacznym przesunięciem perforacji.

Fi.18
15 PLN
30453

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
750 PLN
30454

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, 80 Pf. (zn. z poz.18) - frankatura mieszana, list polecony opłacony rzadkim znaczkiem, wysłany 29.VI ze Sztumu (Stuhm) do Königslutter w Brunszwiku, kasowniki odbiorcze na odwrocie; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.19, 2y
1 800 PLN
30455

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, nadruk mediewalem COMMISSION INTERALLIEE MARIENWERDER na znaczku za 1 Mk. w kolorze czerwonym, jeden z najrzadszych znaczków plebiscytowych, cień śladu po podlepce, piękny stan, nakład 180 szt., gwarancja Richter, Gryżewski.

Fi.21IIa
9 000 PLN
30456

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, 1 Mk - prawidłowo opłacony list polecony wysłany 7.6 z miejscowości Biskupiec (Bischofstein) do Zehlendorf, kasownik odbiorczy 9.6 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.24
300 PLN