The auction will start on 19.04.2024

Auction 6. Foreign Postage on Polish territory

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1001

1864 znaczki austriackie użyte na ziemiach polskich na liście poleconym z Rzeszowa 8.10. do Krakowa opłaconym dwoma znaczkami po 15 kr. i jednym za 10 kr. na odwrocie.


Mi.33, 34 
60 PLN
SOLD
1002

1866 21.12. Września - Wreschen 3990-3, list z dodatkowo odbitym stemplem listonosza MULLER.


50 PLN
1003

1867 28.6. Września Wreschen 3990-3.


30 PLN
1004

1869 znaczki austriackie użyte na ziemiach polskich na liście z Bochni 8.2.1869 do Krakowa. Na odwrocie stempel odbiorczy z tego samego dnia.


Mi.37 
100 PLN
SOLD
1005

1883 znaczek austriacki (Mi 39) użyty na ziemiach polskich na liscie poleconym z Krakowa 2.7.1883 do Brzeźnicy, na odwrocie stempel odbiorczy z 3.7.83.


Mi.39 
130 PLN
1006

1888 rosyjska całostka wydania 1886 użyta na ziemiach polskich wysłana w wagonie pocztowym 23.7.1888 doręczona tego samego dnia w Warszawie, na froncie stempel odbiorczy - godzinnik, na odwrocie suche tłoczenie firmowe.


Mi.P7 
90 PLN
1007

1907 rosyjska koperta wydania 1907 użyta na ziemiach polskich wysłana z Wilna 30.3.1907 do Warszawy.


Mi.U37A 
80 PLN
1008

1909 rosyjska koperta prywatna Przedsiębiorstwa Naftowego (przedruk na wydaniu z 1909 roku) wysłana lokalnie w Warszawie.


150 PLN
1009

1914 rosyjska całostka wydania 1909 roku użyta na ziemiach polskich wysłana z Częstochowy 20.1.1914 do Lwowa.


Mi.P22 
40 PLN
SOLD
1010

1915 znaczek rosyjski (Mi 73) użyty na ziemiach polskich na liście wysłanym ze Lwowa 23.5.1915 zajętego w okresie kontrofensywy przez wojska rosyjskie nadany w wojskowym urzędzie nr 114 do Krakowa przez Bukareszt (Rumunia). Na froncie firmowej koperty Tow. Wzajemnego Kredytu stemple cenzury austriackiej. Na odwrocie stempel imienny cenzora rosyjskiego, świetny stan, piękny obieg pocztowy.


Mi.73 
800 PLN
1011

1916 znaczki austriackie użyte na ziemiach polskich na liście poleconym z Bochni 28.VI.1916 do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy Krakowa 29.VI.1916.


Mi.182, 184 
80 PLN