The auction will start on 09.09.2022

Auction 6. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1170

1942 pocztówka opłacona znaczkiem "Wdowa"drugiego wydania w kolorze cynobrowym, oznaczenie 4bx2.


150 PLN
1171

1942 blok z okazji 150-lecia bitwy pod Zieleńcem.

Fi.Bl 1
2 000 PLN
1172

1942 wystawa filatelistyczna, blok z kasownikiem pierwszego dnia obiegu, gwarancja Falkowski.

Fi.Bl 2
250 PLN
1173

1942 wystawa filatelistyczna, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.Bl 2
700 PLN
1174

1942 znaczki dopłaty, wszystkie odmiany kolorów i papierów pierwszej serii, gwarancja Korszeń, Schmutz.

Fi.D1-4
500 PLN
1175

1942 kartka wysłana z apteki opłacona przez odbiorcę znaczkiem dopłaty za 10 fen. w kolorze zielonym, bardzo rzadkie, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
500 PLN
1176

1942 prośba o zwrot książki (po angielsku) wysłana na koszt odbiorcy, gwarancja Korszeń.

Fi.D2
120 PLN
1177

1942 komplet II wydania Poczty Wielkanocnej, wszystkie 44 wartości, papiery i odcienie kolorów. Każdy znaczek z gwarancją i opisem Pana Schmutza według katalogu Znaków Pocztowych Ziem Polskich tom 2 z 1990 roku. Bardzo dobry stan i czyste odbitki wszystkich znaczków.

Fi.1-6
6 000 PLN
1178

1942 150-lecie orderu Virtuti mMlitari, komplet 9 sztuk papierów i kolorów łącznie z retuszowanym znaczkiem "Iganie", gwarancja Korszeń, Schmutz.

Fi.7-11
300 PLN
1179

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, odbitka próbna na papierze liniowym zniszczona oficjalnie przez Komisję Pocztową (nadcięcie) i nielegalnie przechowywana przez jej członka por. M Węgrzeckiego. Nieodzyskana pomimo wielokrotnych przeszukiwań, unikalny egzemplarz, gwarancja Schmutz.

Fi.9 P
700 PLN
1180

1942 znaczek za 20 fen. serii 150-lecie orderu Virtuti Militari na liście.

Fi.11
60 PLN
1181

1942 Madonna, seria na papierze szarym szorstkim grubym, gwarancja Schmutz.

Fi.12y-14y
80 PLN
1182

1942 pocztówka opłacona znaczkiem za 5 fen. serii Pochodnia.

Fi.15y
50 PLN
1183

1942 Pochodnia, znaczki na grubym papierze szarym szorstkim.

Fi.15by, 16y, 17y
50 PLN
SOLD
1184

1942 Pochodnia, znaczki na papierze bibułkowym białym gładkim.

Fi.15bx, 17x
25 PLN
SOLD
1185

1942 pocztówka opłacona znaczkiem za 10 fen. z serii Pochodnia.

Fi.16y
50 PLN
1186

1943 projekt znaczka niewprowadzonego do obiegu z okazji 25-lecia odzyskania niepodległości z wizerunkiem Piłsudskiego i wykonanym na odwrocie napisem "Projekt", gwarancja Krawczyk.


400 PLN
1187

1943 odbitka z unieważnionej matrycy projektu niewprowadzonego do obiegu znaczka z Romualdem Dmowskim.


200 PLN
SOLD
1188

1943 80-rocznica powstania styczniowego, blok z kasownikiem pierwszego dnia obiegu.

Fi.Bl 3
250 PLN
1189

1943 400-lecie śmierci Mikiołaja Kopernika, blok z kasownikiem pierwszego dnia obiegu.

Fi.Bl 4
250 PLN
1190

1943 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek z błędem "brak plamki na falach", gwarancja Schmutz.

Fi.18s
45 PLN
SOLD
1191

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, znaczki z bloku, gwarancja Korszeń.

Fi.19a-21a
150 PLN
1192

1943 400-lecie śmierci Mikołaja kopernika, karta z serią i naklejonym powyżej portretem z bloku nr 4, gwarancja Korszeń.

Fi.19-21
120 PLN
SOLD
1193

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, znaczek za 5 fen., znaczek po lewej stronie z bardzo rzadkim błędem "dywanik" na poręczy krużganku, prawy znaczek zwykły, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.19
500 PLN
1194

1943 znaczek serii Hetmani na liście, ozdobna koperta tłoczona z napisem Wielkanoc 1944.

Fi.24
70 PLN
1195

1943 ekspres polecony opłacony znaczkiem za 100 fen. serii Hetmani.

Fi.30
150 PLN
1196

1943 Polska YMCA, znaczek w kolorze zielonym i ciemnozielonym.

Fi.34
10 PLN
SOLD
1197

1943 rocznica powstania wielkopolskiego.

Fi.35
10 PLN
SOLD
1198

1943 znaczek z okazji 25 rocznicy powstania wielkopolskiego na kartce, na odwrocie brak treści.

Fi.35
60 PLN
SOLD
1199

1943 rocznica powstania wielkopolskiego.

Fi.35
10 PLN
1200

1944 projekt znaczka nie wprowadzonego do obiegu.


40 PLN
1201

1944 projekt znaczka niewprowadzonego do biegu.


40 PLN
SOLD
1202

1944 nalepka pamiątkowa z okazji lądowania Wojsk Alianckich w Normandii przedstawiająca żołnierza brytyjskiego, nalepkę wydrukowano w nakładzie 20 sztuk, fotoatest Krawczyk.


600 PLN
SOLD
1203

1944 500-lecie bitwy pod Warną, blok, gwarancja Korszeń.

Fi.Bl 5
120 PLN
1204

1944 wydanie obiegowe, czworobloki znaczków w kolorze brązowoczerwonym i ciemnoczerwonym.

Fi.36a, 36b
25 PLN
1205

1944 kartka opłacona znaczkiem serii obiegowej za 5 fen., na odwrocie drzeworyt z okaji Wielkiej Nocy, gwarancja Schmutz.

Fi.36a
70 PLN
SOLD
1206

1944 kartka świąteczna opłacona parą znaczków za 5 fen. gwarancja Schmutz.

Fi.36b
70 PLN
1207

1944 wydanie obiegowe, czworobloki znaczków w kolorze brązowoczerwonym i ciemnoczerwonym.

Fi.36a, 36b
15 PLN
1208

1944 list polecony opłacony znaczkiem z okazji Święta 3 Maja, gwarancja Schmutz.

Fi.38
150 PLN
1209

1944 znaczki z okazji święta 3 Maja na okolicznościowym wytłaczanym karnecie z pierwszego dnia obiegu.

Fi.38
150 PLN