The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 6. WW2 PoW and internment camps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1238

1939 list od internowanego w obozie Fëlsohangany 12.12.1939 do Polskiego Czerwonego Krzyża, na odwrocie stempel Czerwonego Krzyża z 19.12.39.


100 PLN
1239

1941 formularz wysłany z obozu XIIA. 10.9.41 do więzienia Spandau w Berlinie przez ojca do syna, doręczony wg. adnotacji 13.10, Cenz. 8


350 PLN
1240

1939 formularz z oflagu IXB 16.12.39 do Częstochowy, Cenz. 2.


35 PLN
1241

1939 kartka z obozu jenieckiego w ZSRR we Włodzimierzu Wołyńskim z 15.X.39 gdzie jeńcy wojenni przebywali tylko przejściowo, ręcznie kreślony znak opłaty (być może jeniec nie musiał uiszczać tej opłaty).


250 PLN
1242

1940 kartka pocztowa z Craiovej (miejsce internowania marszałka Rydza - Śmigłego) 24.9.40 do Tarnowa, kilka stempli cenzury.


120 PLN
1243

1940 kartka do stalagu IIIA wysłana z Łodzi 2.3.40 doręczona 23.3.40, Cenz. 13.


40 PLN
1244

1940 kartka pocztowa z internowania w Wiłkomierzu - Ukmerge 25.IV.40 do Sokółki, na odwrocie rosyjski stempel odbiorczy 15.5.40.


200 PLN
1245

1940 list z obozu internowania Kassa 12.III.40 do Sanoka, na odwrocie zalepka cenzury wojskowej.


100 PLN
1246

1940 list z obozu internowania Ipolytarnoc 4.5.40 do wsi Opole w pow. siedleckim, na odwrocie zalepka cenzury niemieckiej.


90 PLN
1247

1940 poczta polowa dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1, 2
120 PLN
SOLD
1248

1940 poczta polowa dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1, 2
60 PLN
SOLD
1249

1941 list do obozu pracy fabryki BMW w Monachium 22.1.41 do Warszawy, znaczek unieważniony wirnikiem okolicznościowym.


100 PLN
1250

1941 list generała brygady Juliusza Zulaufa z oflagu VIII E 26.7.1941, Cenz. 1


150 PLN
1251

1942 list do jenieckiego batalionu budowlano - roboczego (BAB) 42 z Muszyny 5.4.42.


150 PLN
1252

1942 wykonany w języku francuskim forumlarz stosowany w oflagu XC (Lubeka, który w tym czasie był obozem karnym), stemple cenzury z obozów XC (10) i XD (1). Formularz częściowo reprodukowany w książce Barańskiegi i Falkowskiego str. 97.


150 PLN
1253

1943 formularz z obozu internowania we Fribourgu do Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, stemple cenzury i potwierdzenie odbioru w Poselstwie.


170 PLN
1254

1944 dowód nadania 20 mk. z Łodzi 28.8.44 do obozu pracy Grafenreuth koło Weiden.


50 PLN
1255

1944 list z obozu pracy Łąki filia Sułowa Unternehmen Barthold 25.12.44 (znaczek unieważniony wirnikiem okolicznościowym) do obozu Lunke.


120 PLN
1256

1944 list z Częstochowy 20.11.44 do obozu pracy Wesenberg w Meklenburgii.


100 PLN
1257

1944 list z obozu pracy Münicholzlager 5 7.11.1944 do Pruszkowa.


80 PLN
1258

1944 zawiadomienie o znalezieniu się w stalagu VII/A wysłane przez uczestnika Powstania Warszawskiego, którą w dniu 15.11.44 znalazł się w obozie.


120 PLN
1259

1944 kartka (całostka) z Wilna 1.12.44 do Semipałatyńska miejsca zesłań rodzin wyższych urzędników państwowych, wojska i policji, na odwrocie stempel odbiorczy.


100 PLN
1260

1944 całostka z obozu Tawda 22.5.44 z kompleksu Iwdiełag do Lwowa.


200 PLN
1261

1945 list z obozu pracy przy firmie Butzke GmbH w Berlinie 8.1.45 do Pruszkowa.


70 PLN
1262

1946 kartka pocztowa z obozu w Etlingen 1.8.1946 do Barnsfeld ze znaczkiem za 1 mk. z II wydania z odwróconym środkiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.8
2 000 PLN
1263

1946 znaczek wydania lotniczego poczty osiedli polskich we Włoszech.

Fi.10 B
90 PLN
1264

1955 list z Warszawy 26.5.55 do zesłańca w Workucie, na odwrocie stempel odbiorczy Workuta .6.55.


100 PLN