The new auction will start soon

Auction 6. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1147

1934 okolicznościowa kartka z grzecznościowym stemplem agencji pocztowej 27 na okręcie podwodnym ORP Dzik, ze stemplem Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.

Fi.L 338
Mi.371 
60 PLN
SOLD
1148

1945 wydanie dobroczynne na rzecz sierot po powstańcach Warszawy w czworobloku.

Fi.U 338
Mi.A 379 
70 PLN