The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 59. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19270

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
19271

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa g górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
19272

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
200 PLN
19273

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
35 PLN
19274

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
19275

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
19276

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
320 PLN
19277

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
240 PLN
19278

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 135 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


100 PLN
19279

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.58.-).


35 PLN
19280

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
19281

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł. (Fi.1300.-), z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
1 200 PLN
19282

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

Fi.XXX
Mi.VIII 
300 PLN
19283

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
19284

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48 
30 PLN
19285

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
19286

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
19287

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
19288

1991 rocznik kopert FDC (Fi.94.-).


65 PLN
19289

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.101
Mi.Bl.115 
700 PLN
19290

1992 Rok historii AK, blok z rzadkim, odmiennym krojem cyfr numeratora i to w unikalnym położeniu odwróconym, odnotowano dziesięć takich bloków, wyłącznie kasowanych (numery 11591-11600), jeden z najrzadszych błędnodruków Rzeczpospolitej Polskiej, fotoatest Schmutz.

Fi.bl.150Is (106)
Mi.Bl.120II 
4 000 PLN
19291

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb;
150 PLN
19292

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 295 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


220 PLN
19293

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.117.-).


90 PLN
19294

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN
19295

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 
200 PLN
19296

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
19297

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN
19298

1993 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, arkusz sprzedażny.

Fi.3296
Mi.3444 
40 PLN
19299

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.70.-).

Fi.3317-18
Mi.3465-66 
50 PLN
19300

1993 750. rocznica śmierci św. Jadwigi, karnet wspólnego wydania Pocztą Niemiecką.

Fi.3322
Mi.3470 
20 PLN
19301

1993 rocznik kopert FDC ((bez Bl.108A; Fi.128.-).


100 PLN
19302

1993 szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA". Bardzo rzadki błąd występujący tylko na 100 blokach z numeracją 946901-946999. Gwarancja i opis.

Fi.bl.107B1
Mi.Bl.121III 
450 PLN
SOLD
19303

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 
600 PLN
19304

1993 FDC - "Szlak bursztynowy" blok o napisie "No" i numerze "02307" groteskiem, nakład bloku 4 tysiące, FDC - najwyżej kilkaset, może mniej sztuk; jedna z najtrudniejszych polskich kopert pierwszego dnia obiegu w idealnym stanie zachowania.

Fi.Bl.107I
Mi.Bl.121II 
900 PLN
19305

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2000.-).

Fi.Bl.107I, II
Mi.Bl.121I, II 
1 800 PLN
19306

1993 szlak bursztynowy, blok bez numeru z stempelkiem "SAMPLE", dotychczas nie opisane i skatalogowane, stan idealny.

Fi.bl.107 sample
Mi.Bl.121 
2 500 PLN
19307

1993 Szlak bursztynowy, blok z rzadkim i niemożliwym do sfałszowania błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty.

Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III 
1 200 PLN
19308

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu z błędnym nazwiskiem projektanta Jeziorowski.

Fi.Bl.108A
Mi.Bl.122B 
50 PLN
19309

1994 Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer, seria w arkuszach sprzedażnych.

Fi.3330-1
Mi.3478-9 
130 PLN