The new auction will start soon

Auction 59. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17408

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
160 PLN
17409

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.8
170 PLN
17410

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./60 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, na krawędzi prześwitka, gwarancja Krawczyk.

Fi.20
40 PLN
SOLD
17411

1944 Rudnik n.Sanem - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym - typ I, bez gumy, gwarancja (G) Schmutz.

Fi.13I
200 PLN
17412

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Ceremuga.

Fi.19
50 PLN
17413

1944 Zamość, unikalny znaczek Generalnej Gubernii za 80 gr. z portretem A.Hitlera na jednolitym tle, z lokalnym nadrukiem nowej wartości 25 gr.+1,75 zł. ręcznym stempelkiem gumowym (Fi.6000.-), na kopercie lokalnego listu nadanego 25.VIII.44; list niedopłacony, z powodu braku informacji o taryfach lub ze względu na filatelistyczny charakter, ale minimalny nakład znaczka - tylko 2 szt. sprawia, że to jeden z ważniejszych walorów wydań lokalnych z 1944 roku, gwarancja na znaczek.

Fi.18
9 000 PLN
17414

1945 Końskie, kartka z Końskiego 10.2.45 do Warszawy opłacona znaczkiem z lokalnym nadrukiem, gwarancja Perzyński i pod znaczkiem Schmutz.

Fi.12
840 PLN
SOLD