The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 57. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
171

1864 obszar I Rzeczypospolitej - PONIEWIEŻ, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap III, wysłana z Poniewieża do miejscowości Angermünde (Rinda); znak opłaty skasowany 24.VI stemplem nadawczym PONIEWIEŻ () z ozdobnikiem; Poniewież w III rozbiorze zagarnięty przez Rosję nie powrócił już w granice Rzeczypospolitej; całość w słabszym stanie zachowania.

Fi.U10A
300 PLN
6668

1964 ZSRR, olimpiada w Tokio, bardzo rzadki, numerowany tzw. zielony blok olimpijski, w dodatku z błędem "zdeformowana górna szpica gwiazdki", tak jak należy numer nieco ponad 20000, wysoko wyceniany (Mi.280 euro), piękny stan.


Mi.Bl.33 I
800 PLN
7012

1858 Ukraina, świetnie zachowany znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,13mm. i z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie prowizorycznym dwuobrączkowym kasownikiem I (); podobne znane są jedynie z Dynaburga i Kowna, należą do najrzadszych kasowników rosyjskich i znane są tylko na dwóch pierwszych wydaniach; znaczek użyto we wczesnym okresie, pomiędzy 26 lutego - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, a 31 maja 1858 roku - wprowadzono wtedy w Kijowie kasownik numerowy 18 w trzech okręgach z kropek.


Mi.2y 
2 500 PLN
7013

1858 Rosja, świetnie zachowany znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,105mm i z ząbkowaniem 14,5:15; użyty w Moskwie, unieważniony czytelnie jednym z dwóch wprowadzonych 26 lutego 1858 roku kasowników numerowych - 2 w trzech okręgach z kropek.


Mi.2x 
400 PLN
7014

1858 wycinek listu z Petersburga.


Mi.5 
80 PLN
7015

1865 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, użyty w Konstantynopolu znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony niebieskim ramkowym kasownikiem "Franco", najwyższy nominał i co unikalne zachowany w doskonałym stanie.


Mi.7 
5 000 PLN
7016

1865 Rosja, seria znaczków trzeciego wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; ładny stan zachowania.


Mi.5-7 
600 PLN
7017

1868 Rosja, kompletny list z Odessy do braci Rotschild w Paryżu, wysłany 14.I, niebieski stempelek ambulansu Wrocław-Berlin, niebieski stempelek tranzytowy PRUSSE ERQUELINES i odbiorczy PARIS POSTE RESTANTE, wpisana ręcznie cyfra "3", niekatalogowany w Feuserze stempelek z liczbą "11" i francuski stempelek P.38, dodatkowo owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
7018

1869 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 134x84 mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap IV, wysłana z miejscowości Demzal do Rygi; znak opłaty skasowany 5.III stemplem nadawczym DEMZAL () z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka stempla nadawczego, datownik ambulansu relacji Dyneburg-Orzeł POCZTOWY WAGON No.7-8 ( .7-8) kasownik odbiorczy Ryga 7.III; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U10B 
300 PLN
7019

1869 Rosja, rosyjska koperta za 10 kop, o wymiarach 143x81mm, klapy zaokrąglone, wysłana z Briańska do Tallina (Rewel), znak opłaty skasowany 14.XII stemplem nadawczym BRIAŃSK () z ozdobnikiem, na odwrocie dodatkowa odbitka stempla nadawczego i kasownik odbiorczy REWEL () 22.XII; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U13IIB 
180 PLN
7020

1873 Rosja, rosyjska koperta za 10 kop, o wymiarach 139x113mm, wysłana z miejscowości Porzecze do Rygi, znak opłaty skasowany 25.VI stemplem nadawczym PORZECZE () z ozdobnikiem, na odwrocie dodatkowa odbitka stempla nadawczego i kasownik odbiorczy Rygi 28.VI; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U16D 
80 PLN
7022

1889 Rosja, część "na odpowiedź" podwójnej karta pocztowej, przesłana 1.XI miejscowo w Petersburgu, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze czerwonym; minimalnie słabszy stan zachowania (przebarwienia).


Mi.P10IA 
60 PLN
7023

1889 Łotwa, dofrankowana część "z opłaconą odpowiedzią" podwójnej karta pocztowej, wysłana 18.VIII z Rygi do Brunszwiku, dodatkowo owalny stempelek nadawcy; dobry stan zachowania


Mi.P8F, 29 
80 PLN
7024

1897 Rosja, karta pocztowa wysłana 26.XI z Petersburga do Berlina, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze czarnym; berliński kasownik odbiorczy "Bestellt vom Postamte 4" z 10.XII; doskonały stan zachowania.


Mi.P14 
60 PLN
7025

1900 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 PARA/4 kop., doskonały stan zachowania.


Mi.P3 
80 PLN
7026

1904 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 PARA/4 kop., wysłana 27.IV z Konstantynopola do Wiesbaden, kasownik odbiorczy z 1.V; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


Mi.P3 
300 PLN
7027

1906 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, list z Astrachania do Isfahanu w Persji wysłany 13.12; stempel tranzytowy Teheran 12.I.1907 i odbiorczy Isfahan 19.I; koperta adresowana po rosyjsku i persku, adnotacja po rosyjsku "przez Baku" ( ); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną" i południową - wpływów angielskich.


Mi.41y 
500 PLN
7028

1908 Rosja, blankiet przekazu pocztowego za 15 kop. na kwotę 1 rubla, wysłany telegraficznie 19.II z miejscowości Rogowo do Wiłkomierza, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A4 
120 PLN
7029

1913 Rosja, widokówka z Omska do Brzeźna (Briesen), wysłana 11.VII, dodatkowy stempelek I; dobry stan zachowania.


Mi.66IA 
50 PLN
7030

1914 Persja - strefa rosyjska, list z Indii Brytyjskich, wysłany 3.VII drogą morsko-lądową z Bombaju do Isfahanu, który znajdował się na południowym skraju strefy rosyjskiej w Persji; 3 różne stemple tranzytowe Mohammerah (na granicy z Arabią) i odbiorczy Isfahan 10.VIII; zwraca uwagę, że przesyłka przez strefę neutralną do rosyjskiej wędrowała trzy tygodnie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta z niewielkimi uszkodzeniami).

W wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia z 1907 roku Persja została podzielona na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną" i południową - wpływów angielskich.


Mi.76, 77 
1 200 PLN
7031

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 19.12 z miejscowości Fedorovskoje ( .) guberni orenburskiej stempelek cenzury orenburskiej cenzora nr.123; dodatkowo stempelek cenzora (?) "E.A.Cz" (...); kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
7032

1915 Rosja, list polecony do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, wysłany 19.VIII z miejscowości Diejewka ( ), przez Piotrogród, gdzie przesyłkę poddano cenzurze, zwraca uwagę doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury, takie zabezpieczenia stosowano wyłącznie w początkowym okresie wojny; kasownik odbiorczy 12.IX na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta minimalnie uszkodzona).


Mi.69 
300 PLN
7033

1915 (?) Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany z Orenburga, stempel cenzury orenburskiej z numerem cenzora 167; dodatkowo stempelek cenzora (?) "A.Ja.Z" (...); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
7034

1916 Rosja, list polecony do Agencji Jeńców Wojennych Duńskiego Czerwonego Krzyża, wysłany 18.V z Moskwy do Kopenhagi; stempelek cenzury rosyjskiej; kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72 
80 PLN
7035

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany 9.1 z miejscowości Niechworoszcza ( .) do ocenzurowania w Piotrogrodzie, gdzie dotarł 14.I, skąd ostatecznie odesłano go 19.I; zalepka i stempelek cenzury piotrogrodzkiej cenzora nr.382; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
7036

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.6 z Sewastopola do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 20.6, skąd 24.6 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 21.6; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
7037

1916 Rosja, korespondencja do Agencji ds. Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany 26.5 z miejscowości Bohusław () do ocenzurowania w Piotrogrodzie; kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania; stempelek cenzora piotrogrodzkiego nr.579; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
7038

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany 26.5 z miejscowości Sterlitamak (); idealnie odciśnięty stempelek cenzury z Ufy z numerem cenzora 50, list wyekspediowano 28.5 z Ufy do Danii; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
7039

1916 Rosja, korespondencja do Centralnego Biura ds. Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list urzędowy z biura Naczelnika Wojennego powiatu Cholmskiego, wysłany 22.5 z miejscowości Cholm ( ) do ocenzurowania w Piotrogrodzie; kwadratowy stempelek z liczbą 39, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania; zalepka cenzury piotrogrodzkiej i stempelek cenzora nr.117; na odwrocie dekoracyjna zalepka nadawcy; kasownik odbiorczy 26.6; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
7040

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.5 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 20.6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
7041

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 2.7 z miejscowości Ilinskoje ( ) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 5.7, skąd 7.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.220; kasownik odbiorczy 31.7; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
7042

1916 Rosja, list wysłany 7.7 z Wiatki do Berlina za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, stempelek miejscowej cenzury z nr.220, nalepka polecenia z napisami alfabetem łacińskim; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
7043

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.6 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; zwracają uwagę krajowa nalepka polecenia z napisami grażdanką i dopisaną nazwą "Orel" alfabetem łacińskim; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
7044

1916 Rosja, list wysłany 24.7 ze Słobodskoj do Neu Bohmen (Nova Bohyně) w obecnie w Czechach za pośrednictwem Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, stempelek cenzury cenzora nr.220; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
7045

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki wysłany 27.10 z miejscowości Uspiensko-Kozłowskoje(- .) do ocenzurowania w Moskwie, gdzie dotarł 3.11; stempelek cenzora moskiewskiego nr.107; kasownik odbiorczy 23.11 na odwrocie; całość w dobrym stanie zachowania.


60 PLN
7046

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.2 z Odessy, nalepka polecenia dla przesyłek zagranicznych z napisami alfabetem łaciński i z wyróżnikiem "A", dwukrotnie odciśnięty stempelek cenzury odeskiej, cenzora nr.144 z dostawioną datą 18.2; na odwrocie zwraca uwagę nietypowy datownik odeski z wyróżnikiem "ff" (), kasownik odbiorczy z 16.4; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
100 PLN
7047

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 23.7 z Tambowa () do ocenzurowania w Moskwie, stempelek cenzora z numerem 240; krajowy stempelek polecenia z napisami grażdanką, a na nim naklejona zagraniczna nalepka polecenia alfabetem łacińskim; zgrabna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
80 PLN
7048

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 7.7 z Orenburga; stempelek cenzora nr.123; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim "Orenburg central"; dodatkowo stempelek cenzora (?) "E.A.Cz" (...); walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
7049

1916 Rosja, list do Agencji Jeńców Wojennych Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, wysłany 23.IV z miejscowości Krasnoje Sieło (KPACHOE CE), przez Piotrogród, gdzie przesyłkę poddano cenzurze, przesłany 3.V dalej, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania; zalepka cenzury rosyjskiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69 
120 PLN
7050

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 30.6 z Jekaterynosławia do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 4.7, skąd 6.8 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.144 z dostawioną datą 5.7; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
90 PLN