The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40

1846 obwoluta listu z Poznania od prezydenta miasta (piękna pieczęć lakowa) do Bydgoszczy, rzadki kasownik "POSEN 3-4".


200 PLN
41

1846 kompletny list z Poznania 15.6.46 do Francji, stempel drogi pocztowej przez Aachen do Givet "CPR4", adnotacje o opłacie na granicy pruskiej w wysokości 18 groszy i na granicy francuskiej w wysokości 22 i później 7,5 centymów za dalszy transport oraz stempel opłaty 1 centyma za dostarczenie przez listonosza, pięknie udokumentowany obieg pocztowy.


280 PLN
42

1851 Pierwszy gazetowy znaczek świata - słynny niebieski "Merkury" na kompletnej gazecie !!! znaczek o nominale 0,6 Kr w typie II używany wyłącznie do opłacania wysyłki prasy i broszur, egzemplarz z dolnym marginesem na opasce naklejonej na krakowski "CZAS" z dnia 17.VIII.1856, wysłanej do magistratu w Nowym Sączu, walor obecnie nieczęsto spotykany; bardzo stan zachowania (Fi.1125.-).


Mi.6II 
800 PLN
43

1855 ŁOBEZ, pruska całostka za 1 Sgr dofrankowana znaczkiem za 3 Sgr, wysłana 3.12 do Poznania, znaczek unieważniono stemplem numerowym 778 - Łobez, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy LABES z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; na odwrocie stempelek nadejścia; niezły stan zachowania (niewielkie ślady wlepiania koperty na stronę albumową).


Mi.U11aA, 4 
500 PLN
44

1856 I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 19/9 z Bielska do Węgierskiej Górki; ładnie cięty znaczek z błędem: górna ramka z prawej strony niedobita, unieważniony kasownikiem BIELITZ z ozdobnikiem; na odwrocie stempel pośredni Żywiec (SEYBUSCH) z ozdobnikiem; dodatkowo niebieski stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.3X 
600 PLN
45

1857 BYDGOSZCZ, znaczek pruski za 1 Sgr. wydania z 1857 roku unieważniony stemplem numerowym 191 - Bydgoszcz, cięty po krawędzi, ale ogólnie w ładnym stanie.


Mi.6 
50 PLN
SOLD
46

1859 list urzędowy z Śmigiel.


40 PLN
47

1861 austriacki znaczek gazetowy, użyty do opłaty druku, wysłanego 4.III.1864 z Pilzna; rzadko spotykany sposób użycia znaczków gazetowych, wysoka wycena katalogowa (Fi.1375,-)!


Mi.23 
700 PLN
48

1862 około, austriacki jasnoszary znaczek gazetowy (1,05 kr.) na kompletnej opasce, wysłany 5/4 z Wiednia do Nowego Sącza, krótko cięty z prawej strony; wysoka wycena katalogowa (Mi.400 euro)!!!


Mi.23a 
210 PLN
SOLD
49

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).


30 PLN
50

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 15 kr. na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 15.VI z Krakowa do Wiednia; na odwrocie kasowniki odbiorcze: Wien i Neubau; całość w bardzo dobrym stanie zachowania


Mi.U35 
150 PLN
51

1866 pruska koperta formatu 147,5 x 84,5 mm, gumowanie o większej długości, znak opłaty w kolorze błękitu pruskiego, wysłana 22.5 z Berlina do Szczecina, kasownik odbiorczy "BESTELLUNG No1" na odwrocie.


Mi.U27Ab 
100 PLN
52

1867 kompletny list urzędowy z Punitz (Poniec).


30 PLN
53

1869 kompletny list urzędowy z Bojanowa.


25 PLN
54

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1/2 grosza, wysłany 30 12 z miejscowości Kędzierzyn-Koźle (Cosel) do Kobylic (Kobelwitz), przesyłka nie została doręczona i zwrócona do nadawcy; dodatkowe kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D3 
120 PLN
55

1871 list urzędowy z Kroeben (Krobia pow. gostyński) do Gostynia, w środku odbitka pieczęci pocztowej.


45 PLN
56

1872 I wydanie Niemiec - 1/2 Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.VI w miejscowości Zempelburg (Sępólno Krajeńskie), prawdopodobnie urzędnik pocztowy wycinał znaczek z oddzielonego wcześniej z arkusza pionowego paska znaczków, a ponieważ zrobił to niezbyt dokładnie stąd na górze "nadmiar" ząbków, a na dole ich "niedobór".


Mi.14 
200 PLN
57

1877 list urzędowy z Kroeben do Gostynia.


40 PLN
58

1880 list urzędowy z Kriewen (Krzywiń pow. Kościan).


20 PLN
59

1881 list z Krakowa do Woli Flaszczyna, stempel Kraków Dworzec, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego nr 26.


40 PLN
60

1884 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; doskonały stan zachowania.


Mi.P6 
100 PLN
SOLD
61

1886 pocztowy list urzędowy z Pońca koło Leszna.


35 PLN
62

1888 list z Deutsch Neukirch (Nowa Cerekwia) do Niemiec.


45 PLN
63

1889 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i polskim, wysłana 15.III z Zakopanego do Wiednia, kasownik odbiorczy, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem K.K.FACHSCHULE FÜR HOLZ-INDUSTRIE IN ZAKOPANE; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp.6
Mi.P46 
80 PLN
64

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 4 kop.; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).


50 PLN
SOLD
65

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, podwójna karta pocztowa za 3+3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).


Mi.P15 
120 PLN
66

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).


Mi.P13 
35 PLN
67

1891 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 2 kop., rozmiar: 177x444mm; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).


Mi.S4B 
160 PLN
68

1894 kompletny list z Niska do Leżajska.


30 PLN
69

1897 sądowy dowód doręczenia nadany w urzędzie pocztowym w Leżajsku z stemplem odbiorczym z Sarzyny.


20 PLN
70

1898 list wysłany 20.V z Karpacza (Krummhübel), ładna firmowa koperta, kasownik odbiorczy.


Mi.47
20 PLN
71

1898 kompletny list z Jarosławia do Leżajska.


30 PLN
72

1899 list wysłany 28.IX z miejscowości Rzochów do Ciężkowic, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.53 
50 PLN
73

1899 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (II wydanie) - 34 Kr. o ząbkowaniu liniowym ZL 10 1/2 na dowodzie doręczenia, doręczonym 13.I w miejscowości Wysocko.

Fi.IIa
Mi.2B 
100 PLN
74

1900 rzadka litograficzna widokówka z Warszawy do Wiednia, piękny widok stolicy z XIX wieku, bardzo dobry stan zachowania


120 PLN
75

1901 karta pocztowa wysłana 22.X z miejscowości Wielkie Drogi do Krakowa, na odwrocie ślady po taśmie klejącej.

Fi.26
20 PLN
76

1901 list na koszt adresata wysłany 1.II z Krakowa do Rzeszowa, adresowany na poste restante, po dotarciu na miejsce 2.II naliczono dopłatę 20 hal naklejając odpowiedni znaczek dopłaty i unieważniając go poprzez kreślenie, ponieważ jednak najpewniej odbiorca odmówił przyjęcia listu, znaczek do celów rozrachunkowych zdjęto; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P19 
50 PLN
77

1901 miejscowa kartka z Krakowa.


20 PLN
78

1902 austriacka całostka trójjęzyczna (niemiecki, polski i ukraiński) z Brodów do Niemiec.


30 PLN
79

1902 kartka z Niemiec do Skierniewic, słabo odbity stempel ambulansu Skierniewice - Warszawa.


20 PLN