The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3467

1897 Wrocław, znaczek okolicznościowy za 1,5 Pf. na żydowski nowy rok 5658 w kolorach zielonym i cynobrowym (Mi.90 MM), wydany przez firmową prywatną pocztę miejską pod nazwą koncesyjną "Privatstadbrief-Beforderung Hansa", która do 1900 roku prowadziła we Wrocławiu pełny zakres usług pocztowych, miała gęstą sieć skrzynek i kilka placówek.

Fi.KSZP 10
Mi.15a 
75 PLN
SOLD
3468

1919 judaica - karta pocztowa wysłana 15.III z Kołomyi do Amsterdamu, nadawcą jest rabin Chaim Thumim, stempelek cenzury krakowskiej i holenderskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.


200 PLN
3469

1928 (?) judaica - niedostatecznie opłacona karta pocztowa wysłana z miejscowości Kopyczyńce do Monachium Amsterdamu, nadawcą jest rabin Abraham Rosenberg - na odwrocie jego stempelek "firmowy", poczta niemiecka naliczyła dopłatę - stempelek Nachgebühr w ramce z dopisaną liczbą "15".


80 PLN
3470

1937 judaica - seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową, ostemplowana 19.12, kasownikiem okolicznościowym "Der ewige Jude - Grosse Politische Schau" propagującym antysemicką wystawę, zorganizowaną pod auspicjami NSDAP.


Mi.651-659 
300 PLN
3471

1940 judaica - list Jakoba Löwenberga, adres nadawcy: "Lager Kirschberg bei Litzmannstadt, Block 3 - Haus 4", nadany w miejscowości Andrzejów koło Łodzi, obóz w Kirschbergu - Wiśniowej Górze był przeznaczony dla Żydów wysiedlanych z terenów Polski włączonych do Rzeszy; z obozu tego nie istnieje praktycznie żadna dokumentacja, jest to więc unikalna całość w doskonałym stanie zachowania.


2 400 PLN
3472

1941 Getto w Krakowie, kasownik "Judische Gemeinde-data-Postsammelstelle" w języku żydowskim, na wycinku ze znaczkiem wydania przedrukowego GG za 2 gr., gwarancja.

Fi.17
400 PLN
3473

1941 Getto w Łodzi, polecona karta pocztowa wysłana 7.2 z Łodzi do Orangeburga w USA, ponieważ poczta niemiecka odbierała przesyłki zbiorowo od żydowskich samorządów, w gettach powstawały służby pocztowe, które zajmowały się przyjmowaniem i zbiorczym ich przkazywaniem poczcie niemieckiej, co więcej przesyłki takie powinny być, po sprawdzeniu tożsamości nadawcy i jego miejsca zamieszkania, ostemplowane pieczątkami samorządów; w oferowanej przesyłce przy adresie nadawcy pieczątka "Der Aelteste der Juden/ in Litzmannstadt/ Ch. RUMKOWSKI/ betrifft;" - typu 4, poniżej numer kolejny przesyłki; stempelek niemieckiej cenzury Wehrmachtu, datownik urzędu przejściowego SAN FRANCISCO 20.MAR i ORANGEBURG 25.MAR, skąd przesyłkę przekierowano do Toledo - kasownik odbiorczy TOLEDO 29.MAR; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 800 PLN
3474

1941 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy wysłany 26.V z Łowicza, adresowany na ulicę Świętojerską w Warszawie, na odwrocie stemple getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" wraz z małym datownikiem.


800 PLN
3475

1941 karta pocztowa, napisana przez Żyda, przebywającego w miejscowości Grzybów do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o pomoc w poszukiwaniu rodziny; wysłana 28.7 z agencji pocztowej w miejscowości Bogoria; wciągnięta do ewidencji 1.VIII i tak jak cała, dotycząca Żydów korespondencja, napływająca do PCK, zgodnie z rozporządzeniem władz niemieckich, 31.IX przekazana (z dużym opóźnieniem, niejednokrotnie ratującym życie) do odpowiedniej komórki zajmującej się wyłapywaniem Żydów; dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki; unikalny dokument w idealnym stanie zachowania, praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji.


500 PLN
3476

1942 Getto w Warszawie, potwierdzenie otrzymania paczki wysłane 4.I z Warszawy do Komitetu Pomocy Żydom RELICO w Genewie, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "Judenrat Warschau" - typu 5 w kolorze fioletowym (nieco rzadszy typu 1 oferowano na aukcji LI), spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; okrągły stempel,stempelki numerowe i odręczne adnotacje niemieckiej cenzury Wehrmachtu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


3 600 PLN
3477

1942 Getto Modliborzyce, karta pocztowa wysłana 7.1 z getta do Sankt Gallen w Szwajcarii, wyraźnie odciśnięta trzywierszowa pieczątka getta "JUDENRAT/ in Modliborzyce/ L.p._______", stemple cenzury niemieckiej; nadawca Sidonie Hacker została najpewniej przywieziona z Wiednia; w marcu 1941 roku do getta w Modliborzycach wywieziono partiami w sumie około 1.000 osób z Wiednia, likwidacja getta nastąpiła 19.X.1942 roku, jego mieszkańców przesiedlono do getta w Kraśniku, a stamtąd do obozu zagłady w Bełżcu; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.


4 000 PLN
3478

1944 seria znaczków poczty w Getcie Łódzkim, znaczki za 5 i 20 Pf na papierze prążkowanym pionowo, za 10 Pf na papierze prążkowanym poziomo, gwarancja.

Fi.1-3
800 PLN
3479

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; co ciekawe prawdopodobnie w trudnych warunkach getta wyrwane z dużymi marginesami z arkusza (cięte tylko dołem), ale zachowane w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
1 200 PLN
3480

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), unikalne kompletne arkusze (ślad złożenia pomiędzy 3-cią a 4-tą kolumną); tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; każda kolumna ze znaczkami w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978. - przechowanie tak dużego waloru w warunkach wojennych było szalenie trudne, ale udało się zachować doskonały materiał badawczy - występują tu wszystkie usterki opisane przez ekspertów, stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A
16 000 PLN
3481

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba na papierze ilustrowanym znaczka za 10 Pf nie zrealizowanego wydania, gwarancja Krawczyk.

Fi.PIX
1 000 PLN
3482

1947 Judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
60 PLN
3483

1948 judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
3484

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
50 PLN