The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2561

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list, opłacony zgodnie z taryfą, wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2 do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.294, 295, 296, 29
Mi.315, 316, 317, 31
350 PLN
2562

1938 Zaolzie, polskie znaczki na kopercie skasowane w urzędzie pocztowym Orłowa: 10.X (kasownik z wyróżnikiem "a") i 11.XI (kasownik z wyróżnikiem "j"), dodatkowo stempel propagandowy "10.X.38 "Zagłębie węglowe"/ własnością POLSKI" (Myślicki 38 250).

Fi.294, 310
Mi.315, 331 
100 PLN
SOLD
2563

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą), wysłana 4.X z Cieszyna (kasownik bez numeru urzędu z wyróżnikiem *r*) do Wilna, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI"; przesyłka w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
250 PLN
2564

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
150 PLN
2565

1938 Anschluss Austrii - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym "Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!" nawołującym do udziału w plebiscycie zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
2566

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury.

1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


100 PLN
2567

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 47 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
2568

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 28 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
2569

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) nadana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2 do Sanoka, dodatkowe stemple propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.Cp78
200 PLN
2570

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a" do Poznania.

Fi.Cp78
160 PLN
2571

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.184 - uruchomiona 1.IV do obsługi 30 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Łódź"; list 2 klasy wysłany 18.IV do Zwierzyńca, ulgowa opłata za list (do 20g) wynosiła 15 gr, a za cięższy (powyżej 20g) 20 gr, oficer pocztowy posiadał prawdopodobnie wyłącznie znaczki za 15 gr i dlatego nadawca najpewniej zadecydował, że użyje dwa znaczki po 15 gr, które unieważniono datownikiem poczty polowej z wyróżnikiem "b", w lewym dolnym rogu kopert czerwona parafka cenzorska; dodatkowo stempelek "Opłata ulgowa./ (Rozp.M.P.i T.N.P.N.501/70 z r. 1933"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.330
Mi.351 
500 PLN
2572

1939 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 26.VI z miejscowości Niemirów k/Lwowa do Rawicza.

Fi.334
Mi.355 
50 PLN
2573

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka o interesującej treści, wysłana miejscowo 3.IX w Łodzi; doskonale odbity czerwony stempelek cenzury wojskowej BC 41, idealny stan zachowania.

Fi.334
Mi.355 
800 PLN
2574

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.IX za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


150 PLN
2575

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


250 PLN
2576

1939 kartka poczty polowej wysłana z Warszawy 29.12.39 do Wilna, wirnik Warszawy i cenzura zagraniczna niemiecka, rzadki i ciekawy obieg.


75 PLN
SOLD
2577

1939 Kampania Wrześniowa, karta wysłana 31.VIII z Tarnowa do miejscowości Kocierzew, stempelek cenzury BC 47, karta z lewej strony na całej długości nadłamana.

Fi.Cp78
350 PLN
SOLD
2578

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz dla potrzeb poczty polowej, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

Fi.Cp81
200 PLN
2579

1940(?) III Rzesza, ilustrowane, formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": kawalerię, artylerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
2580

1940 Armia Polska we Francji, widokówka datowana 1.IV w miejscowości St.Marcel, wysłana do Paryża do hotelu Regina gdzie miały siedzibę naczelne władze Wojska Polskiego na Emigracji; oznaczona literami "F.M." co zwalniało przesyłki wojskowe od opłaty pocztowej, listowa pieczęć formacyjna "La Vaguemestre ARMEE POLONAISE WOJSKO POLSKIE"; przesyłki z okresu kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy) są trudne do zdobycia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
2581

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych. Ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


250 PLN
2582

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 30.IX z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy, przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
2583

1940 kartka z Węgier do Krakowa, stemple niemieckiej cenzury.


60 PLN
2584

1940-41 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, pocztowy znaczek pamiątkowy za 5 kop. Wystawy Dokumentarnych Rysunków z Historii 2 Korpusu, pełna oryginalna guma.


150 PLN
2585

1940 Armia Polska we Francji, znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, maleńki slad podlepki, sygnowany.


Mi.558 
80 PLN
SOLD
2586

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 15.VIII.1941.

Fi.4
100 PLN
2587

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, komplet 12 formularzy kartkowych w tym 11 ilustrowanych epizodami z kampanii w których brali udział Polacy.


200 PLN
2588

1941 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, trójkątny stempelek 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty odciśnięty na wycinku; była to pierwsza jednostka polska, która już 19.IX.1941 otrzymała broń i wyposażenie od sowietów, w sierpniu 1942 wraz z pozostałymi oddziałami gen.Władysława Andersa opuściła gościnny Kraj Rad; bardzo rzadki walor praktycznie nieosiągalny na całości pocztowej.


50 PLN
SOLD
2589

1941 wojsko polskie we Francji,seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk morskich, lądowych i lotniczych w parkach, brzegowe znaczki jednostronnie cięte a środkowe ząbkowane z czterech stron; spotykane czasem na listach poczty polowej.


70 PLN
2590

1941 kartka z 1 Korpusu Wojska Polskiego w Anglii ze stemplem poczty polowej Korpusu.


20 PLN
2591

1941 Armia Polska we Francji, nalepka czerwonego krzyża dla wojsk morskich, z błędem "brak koloru czerwonego", z pełną oryginalną gumą.


100 PLN
2592

1941 winietki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż.


30 PLN
2593

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 257 - wydano ich 1000 szt.; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja i "londyński" atest płk.Jan Z.Berek

Fi.1
1 200 PLN
SOLD
2594

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop., kasowany w pierwszym dniu obiegu na ładnym wycinku, gwarancja.

Fi.1
900 PLN
SOLD
2595

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, parka znaczków "Dojdziemy" za 50 kop. poz.1 i 4, w układzie tete-beche, wzajemnie odwróconych względem siebie, rzadko w tak pięknym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1
1 200 PLN
2596

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-9
800 PLN
2597

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, "Dojdziemy", unikalna kasowana parka prób - jedyna w czteroznaczkowym arkuszu w położeniu tete beche, na papierze żółtawym drzewnym grubym, próbne nacinanie 30,5; bardzo wysoka wycena katalogowa, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P4
1 200 PLN
2598

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA, na znaczku z Hitlerem za 24 gr., na wycinku użytkowym, skasowany mechanicznie, gwarancja Krawczyk.

Fi.4a
2 400 PLN
2599

1942 (?) III Rzesza, formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN
2600

1942 WAFFEN SS - Poznań, list z lokalnego departamentu zajmującego się opieką nad członkami SS i ich rodzinami, wysłany 8.5 z Poznania do Gdańska, idealnie odbity wirnik nadawczy i listowa pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Waffen SS Fürsorge -u. Versorgungsamt SS Posen"; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN