The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6539

1915 XII lot z oblężonego Przemyśla, karta datowana 17.II, wyraźne i czytelne odbitki wszystkich stempli: cenzury, numeratora, "Fliegerpost Przemyśl 1915", "IX.54." (w owalu); na odwrocie tekst pisany przez różne osoby - 3 osobne listy; karta w stanie typowym dla przesyłek z oblężonego Przemyśla.

Fi.15a
500 PLN
6540

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ !!! poczta cywilna Kraków - Wiedeń, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 14.V z Krakowa do Wiednia, dodatkowy stempelek KRAKÓW POCZTA LOTNICZA, kasowniki odbiorcze na odwrocie.

Fi.26b
250 PLN
6541

1918 Budapeszt - Kraków - Lwów, list lotniczy wysłany 7.VII - dzień po otwarciu linii komunikacyjnej na jej przedłużeniu - z Budapesztu do Wiednia; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.28b
Mi.210, 202, 203
400 PLN
6542

1918 Poczta wojskowa Wiedeń - Kraków - Lwów - Kijów, wycinek koperty przesłanej 17.IV ze Lwowa, ofrankowanej znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie.


Mi.225-27x 
100 PLN
6543

1922 "CFRNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, polecony list lotniczy wysłany 9.10 ze Lwowa do Warszawy, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "300", stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy Strasbourg 14.10 adnotacja o niedoręczalności przesyłki i stempelek "DESTINATAIRE INCONNU A STRASBOUR ALSACE" i dodatkowo na froncie "RETOUR A L'ENVOYEUR", kasownik odbiorczy Warszawa 19.X; całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.14
1 500 PLN
6544

1923 "AEROLLOYD" połączenie lotnicze Warszawa-Kraków, ekspresowy list lotniczy wysłany 2.XI z Warszawy do Krakowa, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą, stempelek "Par avion", dwuwierszowy w ramce stempelek odbiorczy "Nadeszła Pocztą Lotniczą"; całość o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Bura.

Fi.24c
1 200 PLN
6545

1925 "CIDNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Innsbruck-Zurych-Bazylea-Paryż, list lotniczy wysłany 16.VI z Warszawy do Zurychu, dodatkowy fioletowy stempel "Pierwszym Lotem Warszawa Zürich/ Par Prémier Vol Varsovie-Zürich"; stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "6", stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy ZURICH 17.VI.25; jedna z najrzadszych polskich przesyłek lotniczych - lotem tym przewieziono zaledwie 40 sztuk poczty!!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.36b
4 800 PLN
6546

1926 II Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, komplet 4 listów z ząbkowanymi nalepkami dodatkowej opłaty, przewiezionych wszystkimi balonami uczestniczącymi w zawodach: "Poznań", "Lwów", "Kraków", "Warszawa", dwie przesyłki z dodatkowymi znaczkami LOPP; dekoracyjny zestaw w dobrym stanie zachowania.

Fi.1a-d
1 500 PLN
6547

1926 rajd eksperymentalny por.B.Orlińskiego, list do Ambasady Polskiej w Tokio ze specjalną nalepką o nominale 5 zł skasowaną czarnym owalnym stemplem "RAID POLONAIS, RAJD POLSKI, Mai 1926, Paris-Warszawa-Tokyo", stempelek "Par avion"; kasownik odbiorczy TOKIO 27.9.26.; samolotem przewieziono tylko kilkadziesiąt przesyłek opłaconych według zagranicznej taryfy lotniczej (32 gr), resztę korespondencji opłaconą przeważnie jako druk zagraniczny (6 gr) wysłano koleją, zwraca uwagę odciśnięty pod nalepką - stempel lotu w kolorze fioletowoczerwonym! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na odwrocie stempelki własnościowe, m.in. Kazimierza Gryżewskiego.

Fi.45c
800 PLN
SOLD
6548

1926 karta pocztowa (druki) przesłana 5.VIII z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Schwarzenbach, kasownik tranzytowy Wiedeń i odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie).


250 PLN
6549

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, karta polecona (Fi.+450.-) z nieząbkowaną nalepką dodatkowej opłaty sporządzoną w nakładzie zaledwie 300 sztuk, przewieziona balonem "Poznań", który lądował w miejscowości Kuźnica, gdzie ostemplowano znaczki i dostawiono stempelek polecenia z dopisanym numerem 11; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.3b
1 400 PLN
6550

1928 list lotniczy wysłany 29.VI z Lublińca do Kurytyby w Brazylii, kasownik odbiorczy 16.VII; regularną komunikację z Ameryką Południową uruchomiono dopiero w październiku tego roku; nietypowy kierunek wysyłki.


1 000 PLN
6551

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, okolicznościowy czerwony stempelek z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań", 1.VI lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania; sygnowany R.Tocila, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93a
500 PLN
6552

1929 Szwajcaria, rzadka karta lotnicza prywatnego nakładu wydana z okazji Międzynarodowego Meetingu Lotniczego Zurich 1927, dofrankowana i przesłana 5.X pocztą lotniczą z Zurychu do Bazylei, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
6553

1930 Polska-Indie, widokówka wysłana 7.VI z Warszawy do Karachi, okolicznościowy owalny stempel w kolorze zielonym "By societies LOT and Imperial Airways/ PIERWSZY LOT POCZT. 7-VI-1936/ FIRST AIR MAIL POLSKA-via Vien-INDIA", kasownik odbiorczy Karachi 13.JUN; lotem tym na trasie Warszawa-Karachi przewieziono tylko 54 sztuki poczty; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.101i
2 400 PLN
6554

1930 Szwecja, I lot Kalmar - Sztokholm, list lotniczy wysłany 2.6, kasownik odbiorczy.


Mi.175, 213 
50 PLN
6555

1930 Dornier DO X, list wysłany 13.XI z Friedrichshafen do Nowego Jorku, przewieziony na pokładzie największego ówczesnego samolotu świata - dwunastosilnikowej łodzi latającej, podczas jego pierwszego lotu na trasie Europa - Ameryka Południowa - Stany Zjednoczone; same znaczki na liście bardzo wysoko wycenione (Mi.500 euro).


Mi.384 
900 PLN
6556

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię, dosyłka z Holandii, widokówka wysłana 24.VI z Gravenhagen do Rejkjawiku; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 113).


600 PLN
6557

1932 kartka z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Wilno - Ryga - Tallin do Finlandii.

Fi.115
100 PLN
6558

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej, poczta argentyńska, widokówka wysłana 22.IV z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 152III).


200 PLN
6559

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej, poczta boliwijska, widokówka wysłana 1.V z Cochabamba do Niemiec; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 160).


150 PLN
6560

1932 legitymacja członka koła szkolnego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej we Lwowie, z opłaconymi składkami na rok szkolny 1932/33 i 1933/34, efektowny dokument w dobrym stanie zachowania.


40 PLN
6561

1933 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej, list ofrankowany rzadkim znaczkiem za 2 Reichsmarki z ładnym marginesem, wysłany 7.8 z pokładu sterowca do Recife, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 223).


Mi.440 
700 PLN
6562

1933 Austria, polecony list lotniczy, wysłany 11.V z Wiednia do Budapesztu; koperta pionowo złożona, wycięty adres nadawcy, stemple odbiorcze na odwrocie.


Mi.473-477 
50 PLN
6563

1933 LZ 127 Graf Zeppelin - list polecony wysłany 24.V z Rodos adresowany do Brazylii, przesłany do Rzymu, a stamtąd 29.V do Ameryki Południowej (Sieger 211).


Mi.118, 20, 23 
1 000 PLN
SOLD
6564

1934 kartka z Międzynarodowych Zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennettta przewieziony balonem Legionowo.

Fi.7a
50 PLN
SOLD
6565

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, koperta przewieziona balonem "Syrena", zwraca uwagę rzadkie użycie dwóch stempli okolicznościowych: polskiego i francuskiego; na odwrocie kasownik odbiorczy Szczuczyn Białostocki.

Fi.7b
80 PLN
6566

1934 Nowy Jork - Warszawa, lot transatlantycki braci Adamowiczów, specjalna koperta z nadrukiem i autografami pilotów, na odwrocie datownik odbiorczy; dodatkowo zdjęcie samolotu "Warsaw", którym dokonano przelotu.

Fi.119a
500 PLN
6567

1934 Indie Holenderskie, polecony list lotniczy wysłany 28.8 z klubu lotniczego w Malang do szkoły szybowcowej w Grunau (Jeżów Sudecki); tranzytowy stempel lotniska w Lipsku, na odwrocie okolicznościowy kasownik odbiorczy; niezwykle rzadki kierunek wysyłki; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie ubytki na odwrocie).


250 PLN
6568

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 20.III z San Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki); tranzytowe stemple lotnisk w Stuttgarcie i Berlinie; dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
6569

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 14.IV z Sao Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki); na odwrocie efektowna nalepka STANAVO; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
6570

1935 Poczta szybowcowa, III Krajowe Zawody Szybowcowe w Ustjanowej, lot Ustjanowa - Lwów 28.IX, przewieziono 75 sztuk poczty, gwarancja Vaumund PP.

Fi.1b
400 PLN
6571

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, balon "Legionowo"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.11a
60 PLN
6572

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, koperta ofrankowana "krzyżem" z pustopolami znaczka za 25 gr wydania żałobnego z Marszałkiem Józefem Piłsudskim przesłana 15.IX balonem "Legionowo"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.11a
300 PLN
6573

1935 Argentyna, list lotniczy wysłany 5.II z Buenos Aires do Grunau (Jeżów Sudecki).


50 PLN
6574

1935 Indie Holenderskie, list lotniczy wysłany 22.I z miejscowości Surabaya do Grunau (obecnie Jeżów Sudecki).


100 PLN
6575

1935 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej, poczta urugwajska, polecona karta pocztowa, wysłana 9.IV z Montevideo do Friedrichshafen; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 291).


150 PLN
6576

1936 Poczta szybowcowa, IV Krajowe Zawody Szybowcowe w Ustjanowej, list lotniczy adresowany do Warszawy, przesłany 3.VII na trasie Ustjanowa - Lwów, znaczek unieważniony datownikiem agencji pocztowej Ustjanowa, na odwrocie kasowniki odbiorcze Warszawa 19 Port Lotniczy i Warszawa 1; jeden z najrzadszych polskich lotów, przewieziono jedynie 50 sztuk poczty.

Fi.2
400 PLN
6577

1936 Poczta Balonowa Aeroklubu Lwowskiego, list do Poznania przesłany balonem "Mościce", lot odbył się 1.VI na trasie Lwów-Tomaszogród; na odwrocie kasownik odbiorczy Poznań; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie niewielkie ślady wklejenia koperty na stronę albumową).

Fi.15
80 PLN
6578

1936 I lot balonu "Kraków" z okazji Dni Krakowa, dekoracyjna miejscowa karta pocztowa z dodatkową nalepką LOPP (Fi.V8), dodatkowe zielone stempelki POCZTA BALONOWA i trójkątny POCZTA RUCHOMA; datownik odbiorczy Alwernia; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.16a
120 PLN