The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 57. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4416

1949 kartka z Ziębic 7.1.49, znaczek dopłaty użyty jako znaczek opłaty.

Fi.D100, 431B
Mi.465A 
30 PLN
5617

1901 dzielony znaczek dopłaty na skarcie!!! adres przesyłkowy do paczki, wysłanej 4.XII z Kołomyi do miejscowości Bircza, na odwrocie przepołowiony znaczek za 6 kr, dzielony z powodu braku znaczków o najniższych nominałach, skasowany stemplem rusztowym BIRCZA; niespotykany, rzadki walor w dobrym stanie zachowania (formularz zgięty pionowo, słabsze rogi).


Mi.P27, 89A, 91A&nbs
500 PLN
SOLD
5618

1919 KLIMKÓWKA ? austriacki znaczek za 1 hal. użyty w 1916 roku, z nadrukami "Polska Poczta" i PORTO, liternictwo pierwszego podobne do unikalnego nadruku lokalnego z Klimkówki; to prawdopodobnie nadruki fantazyjne lub próbne przed wprowadzeniem lokalnych nadruków dopłaty, bardzo ciekawy materiał do badań.


Mi.139 
200 PLN
5619

1919 zestaw znaczków z lokalnymi nadrukami Porta, większość z Bielska, Cieszyna i Krakowa, jeden rzadki z Mielca.


100 PLN
5620

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Krakowa.


40 PLN
5621

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Krakowa.


40 PLN
5622

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Bielska.


40 PLN
5623

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Cieszyna.


40 PLN
5624

1919 znaczki z nadrukami lokalnymi porta z Krakowa.


40 PLN
5625

1919 znaczki z lokalnymi stemplami porta z Rudnika nad Sanem grzecznościowo stemplowane na kopercie.


90 PLN
5626

1919 miejscowy list ze znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.


80 PLN
SOLD
5627

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 16, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D1
50 PLN
5628

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 49, gwarancja Kronenberg.

Fi.D1
40 PLN
5629

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, czworoblok z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
120 PLN
5630

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, znaczek z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D18
30 PLN
5631

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, parka z osobliwym abklaczem na odwrocie.

Fi.D28
120 PLN
5632

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.35, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D3
70 PLN
5633

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 7, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
260 PLN
SOLD
5634

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja Kronenberg.

Fi.D3
30 PLN
5635

1919 wydanie krakowskie, znaczek z przesuniętym nadrukiem formy IID, gwarancja Mikstein.

Fi.D3
110 PLN
SOLD
5636

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 39, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
5637

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
5638

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
5639

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID typu 2a występującym na poz.12; jest to nadruk wyższy od standartowego nadruku w arkuszu - 9,50/9,60 mm. zamiast 9,20/9,40 mm.; opisany przez Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2006, słabsze ząbkowanie po lewej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D3 typ 2a
135 PLN
SOLD
5640

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.13 "zalane A w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein.

Fi.D4I B
Mi.P11 
5 000 PLN
5641

1919 wydanie krakowskie, czysto skasowany znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.1, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

Fi.D5
Mi.P4 
2 800 PLN
5642

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.41, niespotykanie piękny stan, sygnatura SM gwarancja i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D5
Mi.P4 
6 400 PLN
5643

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 99, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D6
180 PLN
SOLD
5644

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 30 h. z nadrukiem formą IIA poz.6, gwarancja Danowski z sygnaturą SM i opisem Mikstein.

Fi.D7
Mi.P6 
6 400 PLN
5645

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA poz.8 z usterką "uszkodzona środkowa część górnego A", lekki cień śladu po podlepce, ładne stare sygnatury, piękny stan, gwarancja i opis Łaszkiewicz, Mikstein.

Fi.D8
Mi.P7 
2 000 PLN
5646

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
800 PLN
5647

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 50/42 h. z nadrukiem pierwszą formą poz.23, poza uszkodzonym dolnym lewym narożnikiem w ładnym stanie, sygnatura SM, gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D9
Mi.P12 
200 PLN
SOLD
5648

1919 lokalne prowizoria dopłat, STRYJ (typ 136) - nadruk stempelkiem drewnianym, pocztowy adres przesyłkowy wydania krakowskiego wysłany 5.II ze Lwowa, opłacony pojedynczym znaczkiem za 5 koron, na odwrocie znaczek za 10 hal z nadrukiem PORTO, zwraca uwagę prowizoryczny datownik Stryj 1 przerobiony z austriackiego stempla ambulansowego; efektowny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd3, 84B, Ca3
800 PLN
5649

1919 lokalne prowizoria dopłat, ANDRYCHÓW (typ 2) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 27.V z Krakowa, na odwrocie znaczek za 50 hal z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd6
600 PLN
5650

1920 miejscowa kartka z Radomia 30.X.30 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D20
40 PLN
5651

1920 wydanie halerzowe "róg obfitości", marginesowy cięty znaczek dopłaty za 100 (h), tak jak wydano bez gumy, gwarancja Schmutz.

Fi.D20I nz
Mi.P20yU 
240 PLN
5652

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z dodatkowym fragmentem nadruku na marginesie.

Fi.D32
40 PLN
SOLD
5653

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym Abklatschem.

Fi.D32
30 PLN
5654

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z spacją po "dopłata".

Fi.D33
30 PLN
5655

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z błędem "nikła kropka po Mk".

Fi.D33 B15
30 PLN