The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
33

1860 kompletny list zagraniczny A.Wambacha z Warszawy - owalna kaszetka, do Bordeaux, przesłany Koleją Warszawsko-Wiedeńskiej do Sosnowca, a stamtąd nowo otwartą (1859) boczną linią do granicy pruskiej - na odwrocie kolejowy stempel tranzytowy Mysłowice-Kędzierzyn (MYSLOWITZ-KANDRZIN) z 15.4; dopiero rok później pocztę do Francji zaczęto przewozić Drogą Warszawsko-Bydgoską i dalej przez Berlin; list zamknięto i zabezpieczono w restauracji Hotelu Europejskiego - idealnie zachowana pieczęć lakowa "RESTAUR: HOTELU EUROP: w WAR:", skąd dostarczono go, co niekiedy praktykowano, do nieodległego Pocztamtu Głównego - stempel nadawczy WARSZAWA typu IIIC z 15.4.; ręcznie wpisana wysokość opłaty "63" kop., tranzyt pruski P.35, francuski stempel graniczny - "PRUSSE-VALENCIENNES", wysokość francuskiego porta "11"; tranzytowy Paryż z 17.4 i odbiorczy Bordeaux z 18.4; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania o pięknie udokumentowanym obiegu pocztowym.


1 600 PLN
129

1839 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny z Warszawy do Londynu wysłany 23/9, stempel nadawczy typu IIIC, stemple tranzytowe: Berlin i efektowny Hamburg, kasownik odbiorczy Londyn 7 OCT; liczne adnotacje pocztowe dotyczące masy przesyłki i opłat pocztowych; nietypowy, stosunkowo rzadki kierunek wysyłki; list o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, złożony i przechowywany w archiwum (stąd pochodzi pionowe zagięcie) na karcie albumowej, wewnątrz dodatkowo dołączone rozliczenia.


350 PLN
130

1854 obszar I Rzeczypospolitej - LUCYN, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Lucyna do Rygi; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie rzadki dobrze notowany u Dobina (5000-6000 rub) stempel nadawczy / 27 1854, i ryski odbiorczy / 30 . 1854; na zamku lucyńskim zamieszkał w 1579 roku król Stefan Batory, jego załoga liczyła 1000 żołnierzy z 50 armatami; po rozbiorze w 1772 roku Lucyn został miastem powiatowym; adresowana po polsku koperta zachowała się w bardzo dobrym stanie, piękny przykład silnych związków tych ziem z Polską, użyta w Królestwie Polskim (Fi.8000.-).

Fi.Ckr4II
2 400 PLN
131

1854 obszar I Rzeczypospolitej - WERRO Estonia, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 6.I z miejscowości Werro (Vru) do Rygi; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, okrągły stempel nadawczy ; stemple odbiorcze Rygi z 8 i 9 stycznia; kompletna pieczęć lakowa nadawcy; koperta tego wydania użyta w Królestwie Polskim (Fi.8000.-); zachowane egzemplarze kopert z obiegu (z tego okresu) są na ogół w słabszym stanie zachowania, prezentowany walor zachował się w bardzo dobrym stanie.

Fi.Ckr4II
1 200 PLN
132

1857 Królestwo Polskie, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x109 mm (2-3 mm przycięta od góry), ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym (Fi.6500.-), wysłana w marcu z Warszawy do majątku Powierwicyn pod Telszą w guberni Kowieńskiej; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie adnotacja adresata w której wymieniony jest nadawca Władysław Mostowski - jego herbem "Dołęga" zamknięto kopertę, a odcisk zachował się w dobrym stanie; rodzina Mostowskich była do 1823 roku właścicielami słynnego pałacu w Warszawie; list pochodzi z całej partii korespondencji otrzymanej przez Józefa Pawłowicza z Warszawy; najpiękniejsza z tych kopert, ze stycznia 1857, adresowana po polsku znajdowała się w eksponacie wystawowym Dr.J.Mazepy, fotoatest firmowy.

Fi.Ckr4II
4 800 PLN
133

1858 Królestwo Polskie, pięknie cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 6. - Kałuszyn (kropka odróżnia 6 od 9); to pierwszy znaczek będący w obiegu w Królestwie Polskim, użyty krótko po 15/27 marca 1858 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; pochodzi ze słynnego zbioru "Wisła" G.D.Mehrtensa, piękny stan; fotoatest firmowy.

Fi.I
Mi.1 
16 000 PLN
134

1858 Królestwo Polskie - kompletny list składany opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 30 - Seyny, obok nienotowany dotąd miejscownik ramkowy "SEYNY" typu IIB, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy z 22.12.; początkowo list miał być wysłany na koszt odbiorcy, ale stosowną adnotację na koszt wykreślono i tym samym charakterem wpisano nad nią informację o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę - franko; list napisany na papierze z suchym tłoczeniem okrętu i pod nim PARIS zachował się w bardzo dobrym stanie, jedynie na stronie adresowej widoczne kilka zadrapań piórem; pochodzi ze słynnego zbioru "Wisła" G.D.Mehrtensa, fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2x 
16 000 PLN
135

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, jedynym okrągłym kasownikiem numerowym, który z całą pewnością został użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich był już wycofany z użytku (1864); bardzo ładny stan zachowania.

Fi.V
Mi.5 
1 000 PLN
136

1859 po, "KRÓLESTWO POLSKIE JNSPEKTOR GŁÓWNY DRÓG ŻELAZNYCH" urzędowa pieczęć z orłem (dolna część inskrypcji słabo czytelna, nieco sprasowana) wyciśnięta w czarnym laku na odwrocie listu wysłanego 29/4 z Warszawy do Piotrkowa, stempel nadawczy typu IIIC, niebieskozielony stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA); wyjątkowa rzadkość zarówno do zbioru Królestwa Polskiego jak i dla tematyków; temat - KOLEJ.


500 PLN
137

1859 list składany z Warszawy do Lipna z datownikiem warszawskim typ IIIC.


140 PLN
138

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

Fi.(Ck4)
60 PLN
139

1859 koperta dla Poczty Miejskiej w Warszawie wydana przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu, znak opłaty w lewym górnym rogu strony adresowej, papier bladożółty satynowany z tłoczonymi kwadracikami; mimo lekkiego ubytku na licu klapy (ślad po podlepce), zachowana w wyśmienitym dobry stanie; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ck4IIy
1 700 PLN
SOLD
140

1859 Królestwo Polskie - fałszerstwo na szkodę poczty; list z Włocławka do Warszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; znaczek unieważniono bardzo mocno odciśniętym polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek, widać pod nim wyraźnie rosyjski kasownik numerowy 2 w owalu z kropek, co dowodzi wcześniejszego użycia znaczka w Moskwie; potwierdzeniem tego oszustwa są uszkodzenia powstałe przy zdejmowaniu wspomnianego znaczka z listu; sama przesyłka jest w pełni kompletna i zachowała się z pełną treścią (datowaną 1859) w bardzo dobrym stanie; na froncie datownik nadawczy Włocławek typu IIIA z ręcznie wpisana data 16/2, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa typu IIIC z 17/2 i duży godzinnik 1/P stosowany do 1860 roku; to stosunkowo wczesne fałszerstwo na szkodę poczty, jakkolwiek w kolekcji Z.Mikulskiego jest kilka przesyłek z 1858 roku; fotoatest firmowy.

Fi.V FP
Mi.5 
9 000 PLN
141

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych kasowany kasownikiem numerowym 241 z Włocławka, piękne odbicie kasownika, znaczek w bardzo dobrym stanie o doskonałej prezentacji, gwarancja.

Fi.1a
Mi.1a 
1 600 PLN
142

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach jasnych kasowany rzadkim kasownikiem numerowym 12 z Grójca, stopień rzadkości 4 punkty w 10 stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, piękne odbicie kasownika, znaczek nie reperowany w idealnym stanie o bardzo ładnej prezencji. znaczek poprzez mocne przesuniecie ząbkowania ma na dole fragment obrazka sąsiedniego znaczka, pozwala to na ustalenie odległości znaczków w arkuszu, takie znaczki są bardzo rzadkie i stanowią podstawę przy platingu pierwszego polskiego znaczka.

Fi.1a
Mi.1a 
3 000 PLN
SOLD
143

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorze błękitu pruskiego i karminowym; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa na wycinku; zachował się w ładnym stanie, gwarancja Ryblewski.

Fi.1ab
1 800 PLN
144

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowo różowym o jasnych odcieniach, unieważniony - co bardzo rzadkie, miejscownikiem z Kibart w dniu 6.6., miejscowniki spotyka się na polskich jedynkach sporadycznie, w wielkich kolekcjach znajdowało się po kilka sztuk takich znaczków, ogólnie ładny stan zachowania.

Fi.1ab
Mi.1a 
2 800 PLN
145

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowo różowym o jasnych odcieniach, unieważniony kasownikiem Warszawskim jedynka w sześciu kwadratach o ozdobnej stopce, jest to kasownik wprowadzony do obiegu w ostatnich miesiącach ważności obiegowej pierwszego polskiego znaczka w 1864 roku, i w związku z tym jest on bardzo rzadki, w szczególności w z tak wyraźnym odbiciem, Bojanowicz Typ IV, znaczek w bardzo dobrym stanie, gwarancja Bojanowicz.

Fi.1ab
Mi.1a 
2 000 PLN
SOLD
146

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowo różowym o jasnych odcieniach, unieważniony kasownikiem Warszawskim jedynka w sześciu kwadratach o prostej (!!) stopce, jest to kasownik wprowadzony do obiegu w ostatnich miesiącach ważności obiegowej pierwszego polskiego znaczka w 1864 roku, piękna odbitka, bardzo rzadki - brakuje go w wielu kolekcjach, Bojanowicz typ V, znaczek w bardzo dobrym stanie, ex Bojanowicz.

Fi.1ab
Mi.1a 
4 000 PLN
SOLD
147

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnego błękitu pruskiego i różowego o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Radomska o numerze 162 w okręgach, dobry stan.

Fi.1ab
Mi.1a 
900 PLN
148

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o jasnych odcieniach, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; klisza niebieska z rzadkim i efektownym błędem "jajko" - cyfra 10 i lewa ramka charakterystycznie uszkodzone; lekko załamane górne narożniki i mała prześwitka, poza tym w bardzo ładnym stanie; gwarancja.

Fi.1ab B3
1 800 PLN
149

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, ciekawe odbicie stempla firmowego na prawej części znaczka, znaczek posiada usterki w postaci uszkodzeń obu dolnych cyfr 10 i plamą w kolorze niebieskim w prawej dolnej części owalu, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1abu
Mi.1a 
2 400 PLN
150

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i niebieskim o odcieniach ciemnych, znaczek czysto stemplowany kasownikiem numerowym z Piotrkowa nr 179, znaczek posiada prawie niewidoczną reperację w górnym prawym narożniku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b 
1 000 PLN
SOLD
151

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych, znaczek kasowany rzadkim stemplem numerowym nr 180 z Bełchatowa, stopień rzadkości 8 punktów w 10 stopniowej skali według Bojanowicza, czytelnie odbity kasownik. Znaczek jest naklejony na kawałku papieru i jest na dole naderwany.

Fi.1b
Mi.1b 
1 800 PLN
152

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnym kasowany kasownikiem numerowym 223 Koło, piękne odbity kasownik, znaczek w bardzo dobrym stanie o doskonałej prezencji i centrowaniu, gwarancja Mikulski.

Fi.1b
Mi.1b 
1 500 PLN
153

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych kasowany kasownikiem numerowym 253 z Płocka, piękne odbicie kasownika, uszkodzone ząbkowanie, znaczek bez napraw, gwarancja.

Fi.1b
Mi.1b 
1 400 PLN
154

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych kasowany rzadkim kasownikiem numerowym 266 z Przasnysza, stopień rzadkości 5 punktów w 10 stopniowej skali według Bojanowicza, . znaczek użyty dwukrotnie na kasowniku Warszawy oraz z odbiciem czerwonego miejscownika na znaczku w lewym dolnym rogu, piękne odbicie kasownika, znaczek nienaprawiany w dobrym stanie.

Fi.1b
Mi.1b 
2 800 PLN
155

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych kasowany rzadkim kasownikiem numerowym 329 Nowa Praga, stopień rzadkości 7 punktów w 10 stopniowej skali według Bojanowicza, urząd pocztowy Nowa Praga otwarto dopiero 1.8.1862, piękne odbicie kasownika, znaczek nienaprawiany w bardzo dobrym stanie.

Fi.1b
Mi.1b 
2 200 PLN
SOLD
156

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskozielonym i kainowym w odcieniach ciemnych ze stemplem numerowym Kibart 282, ładny stan zachowania.

Fi.1b
Mi.1b 
1 000 PLN
157

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 128 - Chęciny, współczynnik rzadkości - 7 punktów według M.A.Bojanowicza (Fi.1600+500.-); znaczek z ładnie zreperowanym narożnikiem i małą prześwitką, poza tym w bardzo ładnym stanie; gwarancja z oznaczeniem (4).

Fi.1ba
1 000 PLN
SOLD
158

1860 Królestwo Polskie - BŁASZKI, list do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim (w zasadzie indigo) i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 193 - Błaszki o bardzo wysokim współczynniku rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza; obok jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy typu IIB; na odwrocie datownik odbiorczy z 27/11 typu IIIC - jego negatywowa odbitka z innego listu widoczna na froncie; kasowniki o tak wysokim stopniu rzadkości spotyka się częściej na luźnych znaczkach, na listach są bardzo rzadkie; dodatkowo znaczek ma uszkodzoną czerwoną kliszę tła po lewej stronie rysunku; list pochodzący ze słynnej korespondencji do Banku Polskiego (tak jak i najrzadsze polskie listy - 6 łutowy i parka narożna) zachował się w dobrym stanie; pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.1ba
20 500 PLN
SOLD
159

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w rzadkim zestawie kolorów błękitu pruskiego i różowym; klisza czerwona z unikalnym błędem - czerwony punkt poza tłem typu I - w płaszczu heraldycznym po lewej, opisanym przez M.Miszczaka w "Przeglądzie Filatelistycznym" 1/2005; znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; jest przylepiony na podlepce do wycinka z którego pochodzi; zachował się w przepięknym stanie, na odwrocie gwarancja i opis błędu miękkim ołówkiem Schmutz.

Fi.1bc
10 000 PLN
160

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych z intensywnym odcieniem błękitu pruskiego, stemplowany rzadkim kasownikiem numerowym 28 Suwałki, znaczek w dobrym stanie, czytelnie odbity kasownik, rzadko występujący błąd formy niebieskiej w dolnym prawym rogu "otwarta cyfra 10", gwarancja.

Fi.1bc
Mi.1b 
1 600 PLN
SOLD
161

1860 Królestwo Polskie, wycinek z dwułótowego listu z dwoma egzemplarzami pierwszego polskiego znaczka za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach; lewy z niebieską obwódką wokół herbu typu II z charakterystyczną rysą w szerokim niebieskim owalu powyżej litery O w KOP. (Fi.4000.-); dodatkowo znaczek ten jest z całą pewnością dwukrotnie użyty, co było fałszerstwem na szkodę poczty; pod spodem widoczny polski kasownik numerowy 191(?) - Kalisz, w lewym dolnym rogu dobrze widoczne okręgi tego kasownika; przybito na nim mocno kasownik DP - Droga Petersburska, ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym Praga; prawy znaczek o uszkodzonym licu nie ma wyraźnych śladów podwójnego kasowania, ale nie można też tego wykluczyć - uszkodzenia mogą wynikać z usuwania śladów tuszu, a przyklejenie wzajemnie odwrotnie obu znaczków pomogło fałszerzowi przykryć stare kasowanie nowym; tego typu fałszerstwa na szkodę poczty były w Rosji powszechne, ale w Królestwie na pierwszym polskim znaczku nieco rzadsze, szczególnie na wysoko opłaconym liście dwułótowym; lekkie załamanie w poprzek wycinka nieznacznie tylko obniża wartość tego waloru, fotoatest firmowy.

Fi.1bcs FP
4 800 PLN
162

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., czysty, w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, na cienkim lekko prześwitującym papierze - 0,07 mm, z niewielkimi, cienkimi pozostałościami gumy na części powierzchni znaczka (Fi.6000.-), bardzo ładny stan, kolorowy fotoatest Krawczyk.

Fi.1b u
5 400 PLN
163

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, znaczek w pięknym stanie o wyjątkowo czystym druku i centrycznej perforacji, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1bu
Mi.1b 
3 200 PLN
164

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem (Fi.3500.-; dodatkowo z opisanym przez M.Miszczaka błędem "lewa ramka zakrzywiona u dołu" Przegląd Filatelistyczny 2/2005 il.19; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; dobra perforacja i ogólnie ładny stan zachowania, gwarancja i obszerny opis Schmutz.

Fi.1bu B
4 000 PLN
165

1860 około, obwoluta listu służbowego między zarządem poczt w Warszawie a pocztą w Suwałkach, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC; przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, stemple te są one praktycznie nieznane i bardzo słabo opisane, z pewnością są to najrzadsze stempelki do oznaczania korespondencji urzędowej, list posiada dwa zagniecenia, które jednak nie wpływają na wartość i prezencję, na odwrocie słabo czytelna czerwona urzędowa pieczęć pocztowa, unikalna całość w dobrym stanie zachowania.


1 600 PLN
166

1861 Królestwo Polskie, LUBLIN - USZKODZONA CZERWONA KLISZA; list z Lublina do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin; po prawej miejscownik nadawczy z 29/5 typu IIIC, na odwrocie datownik odbiorczy z Warszawy z 30/5 tego samego typu; klisza niebieska bez wiekszych usterek rysunku, klisza czerwona znaczne ubytki w całej dolnej części - takie niedodruki tła charakterystyczne są dla dolnego rzędu znaczków i występują tylko w niewielkiej części nakładu przed kolejnym retuszem kliszy; list z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po lewej na dole; fotoatest Ceremuga A.I.E.P

Fi.1b
13 000 PLN
SOLD
167

1862 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnego błękitu pruskiego i różowego o odcieniach jasnych na duzym wycinku listu z Kalisza stemplowany kasownikiem numerowym 191 w okręgach, ładny stan.

Fi.1ab
Mi.1a 
1 100 PLN