The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5414

1990 I wojna w Zatoce Perskiej, list lotniczy wysłany 1.8 z Krakowa do Kuwejtu, "Ze względu na sytuację nad Zatoką Perską/ przesyłkę zwraca się do nadawcy z powodu/ braku możliwości jej dostarczenia do Kuwejtu" - nalepka doklejona 12.8 w urzędzie Warszawa 3; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

I wojna w Zatoce Perskiej rozpoczęła się zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt 2 sierpnia 1990.

Fi.3098
Mi.3246 
200 PLN
5415

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z przesuniętym drukiem barwy jasnobrązowej sprawiającym wrażenie podwójnego druku znaczka, gwarancja z opisem Walisch. Tego rodzaju błąd jest znany i popularny w różnych wersjach na znaczku nr 2838 (nominał 5 zł), a tu do przedruku użyto znaczka nr 3015 (nominał 15 zł). Co ciekawe, nie występuje w handlu ten błąd na znaczku podstawowym - możliwe że wszystkie użyto do przedruku. Również z przedrukiem jest to rzadkie. Dodatkowo lekko przesunięty nadruk. Do specjalizacji wydania.

Fi.3105
Mi.3253 
85 PLN
SOLD
5416

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
200 PLN
5417

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w lewo - na lewych znaczkach nie całkiem widoczny nominał 50 zł. a po prawej cyfra 3 i kawałek 5, na prawych tylko nominał - niepełne 50 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
5418

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo nadrukiem - po lewej tylko zł, po prawej 350; na marginesie data zamówienia, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
120 PLN
5419

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
35 PLN
5420

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
5421

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożny dziewięcioblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że górne znaczki pozostają bez nowego nominału, gwarancja.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
600 PLN
5422

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
320 PLN
5423

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
240 PLN
5424

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97; Fi.58.-).


35 PLN
5425

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 135 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


100 PLN
5426

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


20 PLN
5427

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

Fi.XXX
Mi.VIII 
250 PLN
5428

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu, z liczbą rozrachunkową na marginesie (Fi.650.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
600 PLN
5429

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
5430

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
5431

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
5432

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3196-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
5433

1991 rocznik kopert FDC (Fi.94.-).


65 PLN
5434

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.Ark.3195-00
Mi.Klb.3343-48 
30 PLN
5435

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.101
Mi.Bl.115 
700 PLN
5436

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb
150 PLN
5437

1992 marszałek Józef Piłsudski, kartka okolicznościowa.

Fi.3236
Mi.3384 
20 PLN
5438

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A; Fi.117.-).


90 PLN
5439

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 295 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!


220 PLN
5440

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN
5441

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 
200 PLN
5442

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
5443

1993 750-lecie praw miejskich Szczecina, znaczek z pustopolem.

Fi.3295
Mi.3443 
10 PLN
SOLD
5444

1993 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, arkusz sprzedażny.

Fi.3296
Mi.3444 
40 PLN
5445

1993 750. rocznica śmierci św. Jadwigi, karnet wspólnego wydania Pocztą Niemiecką.

Fi.3322
Mi.3470 
20 PLN
5446

1993 rocznik kopert FDC ((bez Bl.108A; Fi.128.-).


100 PLN
5447

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.Ark.3296
Mi.Klb.3444 
50 PLN
5448

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.70.-).

Fi.Ark.3317-18
Mi.Klb.3465-66 
50 PLN
5449

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107 B1
Mi.Bl.121III 
600 PLN
5450

1993 bursztynowy szlak, blok z małym numeratorem na kopercie pierwszego dnia obiegu.

Fi.bl.107I
Mi.Bl.121II 
500 PLN
5451

1993 FDC - "Szlak bursztynowy" blok o napisie "No" i numerze "02307" groteskiem, nakład bloku 4 tysiące, FDC - najwyżej kilkaset, może mniej sztuk; jedna z najtrudniejszych polskich kopert pierwszego dnia obiegu w idealnym stanie zachowania.

Fi.Bl.107I
Mi.Bl.121II 
900 PLN
5452

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "uszkodzone środkowe cyfry numeratora"

Fi.bl.151II B (107)
Mi.Bl.121III 
120 PLN
5453

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2000.-).

Fi.Bl.107I, II
Mi.Bl.121I, II 
1 800 PLN