The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3485

1934 Kozielsk - ekspresowy list polecony wysłany 4.7.1934 z Brześcia nad Bugiem, adresowany do rąk własnych szefa gabinetu ministra Spraw Wojskowych w Warszawie, nadawcą listu jest generał dywizji Henryk Minkiewicz, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza (do 1929), po napaści sowieckiej uwięziony w Kozielsku, gdzie (nie tylko ze względu na najwyższy stopień) był uznawany za przywódcę wszystkich osadzonych oficerów; zamordowany 9 kwietnia 1940 roku.


250 PLN
3486

1939 poszukiwanie rodzin - formularz wysłany 21.XII z Genewy przez Centralną Agencję Informacyjną o Jeńcach Wojennych Czerwonego Krzyża do polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Śląsk", przesyłka adresowana do Londynu; pieczęć Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); ze zbiorów Prof.St.Barańskiego; temat - CZERWONY KRZYŻ.


250 PLN
3487

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; okrągła pieczęć obozowa z godłem; dobry stan zachowania.


60 PLN
3488

1939 Internowanie na Litwie - pierwsza informacja do rodziny z obozu w Kalwarii, wysłana 28.X do Warszawy, w obozie tym przetrzymywano około 700 osób. Przesyłka w świetnym stanie zachowania, adresatem jest Franciszek Leja słynny matematyk polski; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


500 PLN
3489

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.12 z obozu do Rybnika, cenzura, wczesny rodzaj formularza.


100 PLN
3490

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.11 z obozu do Częstochowy; cenzura.


80 PLN
3491

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Grossaffoltern.

Fi.2, FP5
200 PLN
3492

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy-szpital dla polskich jeńców wojennych - Kraków, ul.Skarbowa 2, karta pocztowa z miejscowości Dalki, wysłana 29.III z Gniezna (Gnesen) do Kielc, przeadresowana do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, który skierował przesyłkę do adresata znajdującego się w szpitalu jenieckim; pieczęć komendantury obozu i stempelek cenzury obozowej; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki okres ich funkcjonowania (kilka miesięcy); walor o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
3493

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.6 z obozu do Bydgoszczy; stempelek cenzora nr.1 i dodatkowa pieczęć informacyjna. "Uwaga!/ Dla uniknięcia konfiskaty/ listy i kart i pisać/ krótko i czytelnie!!!".


60 PLN
3494

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu zatrudnieni byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; karta pionowo zgięta.


200 PLN
3496

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.III z obozu do Radomska, wewnątrz stempel informacyjny dla krewnych, dotyczący sposobu pisania i adresowania przesyłek; cenzura obozowa; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator ?); doskonały stan zachowania.


80 PLN
3497

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targu-Jiu, formularz wysłany 27.VI do Krakowa; stempelki: Rumuńskiego Czerwonego Krzyża, "Luptator internat Belligerant interne" i "NEFRANCATA"; stemple cenzury rumuńskiej "C" i niemieckiej Wehrmachtu; walor w dobrym stanie zachowania (miejscowe przebarwienia); temat - CZERWONY KRZYŻ.


250 PLN
SOLD
3498

1940 Stalag XIIB - karta wysłana 9.XII z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - odmiana formularza z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40".


200 PLN
3499

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).


60 PLN
3500

1940 Internowanie w Rumunii - Calimanesti, list polecony wysłany 22.XII z obozu do Warszawy, zalepka cenzury niemieckiej, liczne stempelki cenzorskie; ogólny stan zachowania dobry (brak tylnej klapy).


120 PLN
SOLD
3501

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


100 PLN
3502

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z miejscowości Miskolcz z obozu Jolsva do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość.


100 PLN
3503

1940 Oflag VIIA - karta wysłana 29.IV z Warszawy do obozu, stempelek cenzora nr.3; zwraca uwagę ciekawy formularz (pionowe złamanie).


30 PLN
3504

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
3505

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu, wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
3506

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
3507

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kakucs, formularz wysłany z obozu 23.IV do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: BELLIGERANT INTERNEE, cenzura węgierska i niemiecka; ładna całość.


120 PLN
SOLD
3508

1940 Frontstalag 213 - jeniecki obóz frontowy - karta pocztowa wysłana 23.11 z Delitz do Stalagu XIIA, po bezskutecznych poszukiwaniach adresata, przekierowana do Frontstalagu 213 w Miluzie; stempelek cenzora obozowego nr.10 z parafką; ładnie udokumentowany obieg pocztowy; niewielkie przebarwienia.


250 PLN
3509

1940 Stalag XIIIC - polska karta pocztowa z nadrukiem, część na odpowiedź (Fi. 200,-), hasło propagandowe W - "TELEGRAMY MOŻNA NADAWAĆ W POCIĄGACH POSPIESZNYCH I SAMOLOTACH", wysłana 3.XII z Warszawy do obozu, stempelek cenzora D19 i dodatkowa pieczęć informacyjna "Schreibt kurz und deutlich!/ Pisać krótko i wyraźnie!"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6B
Mi.P7A 
300 PLN
3510

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
150 PLN
3511

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
50 PLN
3512

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład.

Fi.Fp2
60 PLN
3513

1940 kartka dla korespondencji zagranicznej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
50 PLN
3514

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii grzecznościowo stemplowana, ślady po spinaczach.

Fi.Fp4
60 PLN
3515

1940 grzecznościowo stemplowana kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp4
70 PLN
3516

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Oflag XA - formularz potwierdzający otrzymanie paczki wysłany 8.3 do Londynu na ręce polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Hel", cenzury: niemiecka obozowa z nr.14 i angielska T.188; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania.


150 PLN
3517

1941 Stalag VIB - listownik wysłany 20.4 z obozu do miejscowości Sompolno; niecodzienny datownik nadawczy; stempelek cenzura nr.2; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
3518

1941 Stalag XIIA - listownik, formularz francuski, wysłany 26.I z obozu, adresowany do Łodzi, niespotykany stempel komendantury obozu "Frei Durch Ablösung Reich", stempelek cenzora 10a, dodatkowa pieczęć informacyjna "Listy pisać krótko/ i wyraźnie."; dekoracyjna całość.


100 PLN
3519

1941 Internowanie w Szwajcarii, list polecony wysłany 17.VII z obozu Henniez do Iłży, kartka przewodnia poczty dla internowanych, stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion", zalepka i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej w tym cenzora 380; kasownik odbiorczy Starachowice z 25.VII, gdzie dostawiono V (Viktoria) - stempel zwycięstwa, dodatkowy stempel propagandowy wprowadzony do użycia po ataku na Związek Sowiecki; przesyłka nie została doręczona i dosłano ją do Brodów, tam również nie została doręczona i 16.8 zwrócono ją do nadawcy; dekoracyjna całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.


700 PLN
3520

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs, formularz wysłany 26.XI do Krakowa; okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "DIJMENTES", pieczątki cenzury węgierskiej i niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
3521

1941 Stalag VIG - listownik (form francuski) wysłany 18.7 z obozu do miejscowości Sompolno; niecodzienny niemy kasownik nadawczy, dodatkowy stempel informacyjny, stempelek cenzora nr.15; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
3522

1941 Oflag XII - podziękowanie za otrzymaną paczkę, wysłane 29.9 z obozu do Sompolna; niemy kasownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejscowości; stempelek cenzora nr.5; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
3523

1941 Stalag IVA - karta (część na odpowiedź) wysłana 21.3 z Łodzi do szpitala obozowego w Elsterhorst, ozdobny stempelek cenzora nr.14; bardzo dobry stan zachowania.


70 PLN
3524

1941 Oflag IIA - karta informacyjna, wysłana 12.5 z obozu do Torunia, stempelek cenzora nr.2; doskonały stan zachowania.


45 PLN
SOLD
3525

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta (część na odpowiedź) wysłana 15.8 z obozu do miejscowości Crawford w Anglii, niemy datownik nadawczy; owalny stempelek niemieckiego cenzora nr.3 z kogutem i ośmiokątny cenzury brytyjskiej "T.188"; walor w dobrym stanie zachowania (u góry niewielkie rozdarcie).


200 PLN