The auction will start on 19.04.2024

Auction 57. Pre-stamp period

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1

1606 kompletny list Anny Branickiej z Ruszczy Lubomirskiej, żony Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, datowany "28 dnia stycznia 1606", wysłany do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Jana Karola Chodkiewicza dowodził, jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, którego to tytułu jak widać używał już wcześniej; był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, pierwszym Panem na Łańcucie; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu i odpisem; zachował się w niezłym stanie, tusz nieco wyblakły, ale czytelny, lekkie przetarcia na krawędziach; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 200 PLN
2

1794 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, kompletny list z 4 lutego nadany w pocztamcie w Mitawie(do III rozbioru w granicach I Rzeczypospolitej) do Rygi (Inflanty); pieczęć kolista typu I - polskiego - "MITAU" z koroną i trąbką pocztową w kolistej obwódce, na odwrocie adnotacje o porcie; pięknie zachowany list z trzema stronami tekstu; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym, z Mitawy znane są dwa typy pieczęci w sumie na kilku listach.


3 000 PLN
SOLD
3

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 16.IX z Gdańska Wrzeszcza (Langfourt) - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 5 GRANDE ARMEE (3 Dywizja 4 Korpusu gen.Legranda), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 600 PLN
4

1808 obszar I Rzeczypospolitej - LIPAWA jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim LIBAU (Dobin 27.2.06.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi, na odwrocie ładnie zachowana pieczęć lakowa; Libawa po I rozbiorze była jedynym portem morskim Rzeczypospolitej, w III rozbiorze zagarnięta przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 500 PLN
5

1808 obszar I Rzeczypospolitej - GOLDYNGA, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim GOLDINGEN (Dobin 27-2-04.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1561 roku Kurlandia ze stolicą w Goldyndze została lennem Rzeczypospolitej, Goldynga była jej stolicą i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
6

1810 list sporządzony na papierze stemplowym z Warszawy do Lipna na karcie wystawowej.


460 PLN
7

1817 list z Piotrkowa do Tuszyna.


120 PLN
8

1820 kompletny list wysłany 29.XII z Koszalina do Miejscowości Okonek (Ratzebuhr), dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
9

1821 około, list wysłany 14.V z Warszawy do Kielc, dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB, dopisek "Interes Rządowy", z nazwiskiem osoby prowadzącej korespondencję, zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, zaczerniony adres odbiorcy całość w dobrym stanie zachowania; sygnowane na odwrocie B.W.Trzeciecki.


250 PLN
10

1823 około, list wysłany 19.VII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), data i nazwa miejscowości nadania wpisane ręcznie.


30 PLN
11

1826 składany list z Falkenburga (Złocieńca) do Dramburga z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


50 PLN
12

1827 kompletny list zagraniczny wysłany 16.VII z Warszawy do Paryża, dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB, wpisana wysokość opłaty "45" gr; ponieważ stempelek warszawski został niezbyt czytelnie odciśnięty, urzędnik pruski dopisał czerwonym atramentem "Warschau" i wysokość porta, stempelek tranzytowy "TP" (Transit Prusse Aachen/Berlin); na odwrocie stempel odbiorczy Paryża z 27.VII; niewielki zgrabny liścik w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
13

1827 około, koszulka listu wysłanego 3.XI z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, stempel nadawczy typu IB, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie "50" i "25" czarnym atramentem, pieczęć lakowa nadawcy; zgrabna całość w słabszym stanie zachowania.


200 PLN
14

1829 list wysłany 26.IX z Łęczycy do Łodzi, unikalny stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 26 WRZESN) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywil.Rząd.: od Kom.Obw.Łęczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "26/9 29" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


2 500 PLN
15

1830 około, list wysłany 22.3 z Torunia do Kwidzyna (Marienwerder), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej nadawcy, bardzo wczesne użycie kasownika nadawczego.

1834 list tzw. "obciążony" paczką o wadze 2 funtów - dopisek "przytym paka", wysłany 21.12 z Rawicza do majątku Chocieszewice, adnotacje pocztowe dopisane czerwonym atramentem; na odwrocie pieczęć lakowa; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
16

1836 około, koperta listu pieniężnego tzw. "obciążonego" paczką o wadze 3 łutów - dopisek "przytym paczka w ktorej jest Złł 8. sub sig R.G.S.", wysłanego 1/11 z Suchedniowa do Radomia, stempel nadawczy typu IIA SUCHEDNIOW z dopisaną datą, opłata 83 gr, na odwrocie dobrze zachowana (przełamana) pieczęć lakowa nadawcy z godłem BANK POLSKI KASSA GÓRN. OKRĘGU WSCH; bardzo dobry stan zachowania.


800 PLN
17

1839 kompletny LIST NA KOSZT ODBIERAJĄCEGO wysłany 1.1 z Warszawy do Lublina, dawnym zwyczajem adresując list wymieniano tytuły odbiorcy - "Adamowi Bielińskiemu b.Pułkownikowi Korpusu Weteranów"; stempel nadawczy typu IIIC (śr.20 mm), przesyłka z dopiskiem "na Koszt Odbierającego" na froncie wpisana niebieskim atramentem wysokość porta "33" jakie winien opłacić adresat; w dniu 1.I.1839 wprowadzono obowiązkową opłatę dodatkową do każdego listu na fundusz dróg i spławów w wysokości 10% wyliczonej opłaty pocztowej - tu 30 gr za list + 3 gr - opłata obowiązkowa, łącznie 33 gr; niezwykle rzadka, a być może unikalna przesyłka wysłana w pierwszym dniu stosowania obowiązkowej opłaty dodatkowej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
18

1841 około, list z Włocławka do Piotrkowa, wysłany 13.II, stempel nadawczy typu IIIA o średnicy 24 mm z datą dopisaną ręcznie, stempelek zwalniający z opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie idealna odbitka pieczęci nadawcy.


80 PLN
19

1842 po, list zagraniczny z Warszawy do Triestu, wysłany 29.VI, doskonała odbitka małego stempla nadawczego typu IIIC o średnicy 18 mm; przesyłka została całkowicie opłacona przez nadawcę, co oznaczono stempelkiem FRANCO, a obok wpisano wysokość opłaty 15/15.


200 PLN
20

1843 około, koperta listu rekomendowanego, wysłanego 16.I z Schelletau (Zeletava) w Czechach do Wadowic, różnorodne adnotacje i oznaczenia pocztowe, w tym wyliczenie wysokości porta; na odwrocie nieuszkodzona sucho tłoczona zalepka nadawcy.


100 PLN
21

1846 list wysłany 21.IX z Wiśnicza (Wisznicz) do Wieruszyc, na odwrocie stemple tranzytowe: Bochnia 21 i Gdów 24; urzędowa zalepka listowa z suchym tłoczeniem.


70 PLN
22

1847 SAMBOR - NIEBIESKI KASOWNIK, list wysłany 1.XI z Sambora do Tarnowa, ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy w kolorze niebieskim, adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
23

1847 około, NIEUZNANY ZWROT PRZESYŁKI, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 7/3 z Kalisza do kontrolera handlu E.Głowińskiego w miejscowości Szadek, datownik typu IIID z ozdobnikiem, adnotacje "na koszt" i "zł 4 należy się", przesyłka została przez Głowińskiego odebrana; próbował on ją zwrócić jako go niedotyczącej żądając zwrotu opłaconej należności pocztowej; na odwrocie stosowne oświadczenie "Ani z Imienia ani z Nazwiska którego się Interes wewnątrz tyczy nie mieszka w Mieście Szadku ani podpisanemu Znany przeto niniejszą Expedycję zwraca"; ekspedycja w Szadku przesyłkę z dopiskami "Retro", "Przyczyna na drugiej stronie" i "dla wyiasnienia dalszego retro" przesłała 12/3 do urzędu zwierzchniego w Sieradzu; tego samego dnia odesłano ją z obszernym uzasadnieniem: "Głowińskiemu Kontrolerowi Handlu w Szadku do ktorego expedycja adresowana ten sam otworzył wiec wykupić iest obowiązany zresztą zwracać nie można gdyż tenże rozpieczętował", należność do zapłacenia "120"; nie opisano dotąd podobnego przypadku!!! w obszernej monografii M.Czernika "Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851" przytoczono zaledwie wzmiankę o procedurze postępowania w przypadku zwrotu; unikalny walor w dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN
24

1848 list z Myślenic do Nowego Sącza, wysłany 18.V, bardzo wyraźna odbitka dwuwierszowego stempla nadawczego; dobry stan zachowania.


70 PLN
25

1848 list z Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt) do Nowej Rudy (Neurode), wysłany 26.XI, dwuobrączkowy miejscownik nadawczy z datą, na odwrocie stempelek nadejścia i dekoracyjna pieczęć lakowa; doskonały stan zachowania.


50 PLN
26

1849 list z Kłodzka (Glatz) do Nowej Rudy (Neurode), wysłany 25 9, dwuobrączkowy datownik nadawczy, stempelek nadejścia na odwrocie.


40 PLN
27

1849 KENTY - NIEBIESKI KASOWNIK na liście do Andrychowa wysłanym 10.OCT., na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa i dwuwierszowy kasownik odbiorczy Andrichau; obydwa kasowniki bardzo pięknie odciśnięte; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
28

1850 po, trzy i pół łutowy list z Wrocławia do miejscowości Płoty (Plothow) wysłany 15/9, jednoobrączkowy stempel nadawczy, adnotacje pocztowe dotyczące masy przesyłki i porta, stempelek nadejścia na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
29

1853 kompletny list wyłożeniowy "Auslagen", wysłany 15/4 z ekspedycji dziennika "Ostsee-Zeitung" w Szczecinie do Poznania, czarny ramkowy stempelek nadawczy, czerwony stempelek Auslagen i jasnoniebieski stempelek nadawcy, stempelek nadejścia na odwrocie, na froncie wyliczenia wysokości porta; wszystkie elementy całości: stemple i adnotacje pocztowe wyjątkowo wyraźne i żywe w kolorach; piękny, dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania.


400 PLN
30

1859 kompletny list składany z Kowala do Przedeczy - na froncie stempel odbiorczy.


180 PLN
31

1860 list zagraniczny wysłany 3.5 z urzędu Kraków 2 na dworcu kolei żelaznej do Nantes we Francji, stempel nadawczy "KRAKAU B.H.", stempel określający miejsce (kraj) wysyłki listu: "AUTRICHE ERQUELINES", stempelek określający wysokość opłaty pocztowej "8"; na odwrocie stempel tranzytowy Paryża i odbiorczy Nantes 7.MAI, niebieski owalny stempelek "E.P."; ładnie udokumentowany obieg pocztowy; walor w ładnym stanie zachowania.


200 PLN
32

1860 około, ZGIERZ - NIEBIESKI KASOWNIK Z OZDOBNIKAMI - list do Tuszyna wysłany 22.I, wyraźna odbitka stempla nadawczego typu IIID, na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
34

1867 list z pełną treścią wysłany 21 5 z Wrześni (Wreschen) do Czeszewa, dwuobrączkowy stempel nadawczy, na froncie czarny stempelek doręczyciela "MÜLLER", na odwrocie stempel nadejścia; całość w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
35

1868 "SŁUŻBA POCZTOWA" - kompletny list służbowy wysłany 28/2 z warszawskiego urzędu pocztowego do urzędu pocztowego w Starej Miłosnej, przesyłka oznaczona idealnie odbitym stempelkiem grażdanką " " ("Służba Pocztowa"), takie stempelki (Czernik typ I) są praktycznie nieznane i bardzo słabo opisane, z pewnością są to najrzadsze stempelki do oznaczania korespondencji urzędowej; stempel nadawczy typu IIIC, list na papierze "firmowym" Pocztamtu Warszawskiego, na odwrocie czerwona pieczęć lakowa z napisem rosyjskim "Warszawski Urząd Pocztowy dla pakietów" i trąbkami pocztowymi; unikalna całość z pełną treścią w doskonałym stanie zachowania.

1848 list z treścią wysłany 19/1 z Piaseczna przez Warszawę do Łodzi, stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą, warszawski stempel typu IIIC, stempelek do oznaczania korespondencji urzędowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy "Powiat Warszawski Magistrat Miasta Piaseczno" z godłem.

1845 list (druk - karta drożna) z miejscowości Szaki do Mariampola, wysłany 8/7, stempel nadawczy typu IIA, stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "INTERESS RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA); z kolekcji S.Rosińskiego.


2 800 PLN
36

1868 około, list z Wolbromia do Olkusza wysłany 8.XII, doskonała odbitka stempla nadawczego typ IIIA z datą wpisaną ręcznie, na odwrocie niekompletna pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania.


50 PLN
37

1870 list z Torunia do Kościerzyny (Berent), wysłany 21.VI, wewnątrz odbitka dekoracyjnej pieczęci urzędu pocztowego w Toruniu (z godłem i trąbkami pocztowymi); na odwrocie stempelek nadejścia.


50 PLN
38

1993 znakomity reprint w twardej oprawie wydanej 1935 roku monografii autorstwa W.Polańskiego i W.Rachmanowa "Marki i stemple pocztowe w Polsce XVIII i XIX wieku", podstawowa pozycja dla zbieraczy przedfilatelistyki i Królestwa Polskiego. Zawiera cięty blok Legenda o Orle Białym, nakład 2000 egzemplarzy.


90 PLN
39

1832 kompletny list z Poznania do Głogowa.


70 PLN
6923

1854 Prusy, kompletny list tzw. "obciążony" paczką wysłany 23.I z Putlitz do Kyritz, dwuwierszowy stempel nadawczy "PUTLITZ 18/6"; dwuobrączkowy kasownik odbiorczy KYRITZ 20/6 na froncie, a na odwrocie stempelek nadejścia; walor w dobrym stanie zachowania.


60 PLN