Page:
Jewish Ghetto, judaica
Poz# Features Catalog Description Actual price
24455

1917 widokówka Nowogródek - Jüdische Strasse, czysta.

120 PLN
24456
Fi.23

1921 Judaica, PROPAGANDA ANTYŻYDOWSKA w czasie plebiscytu na Górnym Śląsku, propagandowa nalepka doklejona na odwrocie koperty z fragmentem wiersza - poetyckiej wypowiedzi skierowanej przeciw Żydom - autorstwa XIX-w niemieckiego poety Franza von Dingelstedt, list ofrankowany znaczkiem za 60 Pf wydania definitywnego Komisji Rządzącej, wysłany 16.12 do Ilmenau w Niemczech z miejscowości Ruda Śląska, która w wyniku plebiscytu przyznana została stronie polskiej; niespotykany walor w dobrym stanie zachowania (koperta na wysokości znaczka poziomo zgięta).

400 PLN
SOLD
24457
Fi.288II
Mi.309II 

1936 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - RADUŃ, list z jesziwy "Chofetz-Chaim" - szkoły talmudycznej założonej w 1864 roku w miejscowości Raduń, wysłany 27.VI w kopercie firmowej do Filadelfii, wewnątrz druk pokwitowania dokonanej wpłaty na 5 dolarów z pieczęcią uczelni; bardzo dobry stan zachowania; walor z kolekcji G.Hahne.

500 PLN
24458
Fi.46, 50

1940 Getta Baranów i Warszawa, adres pomocniczy paczki, wysłanej 26.11 z Krosna do Pogonowa k/Baranowa nad Wieprzem; skierowano tam ostatni transport żydów z likwidowanego w 1940 roku getta w pobliskich Puławach (założone w grudniu 1939); adresatki w Baranowie nie zastano, więc po dofrankowaniu znaczkiem za 30 gr. i unieważnieniu go prowizorycznym stempelkiem agencji pocztowej (takim samym jak w gettcie w Piaskach) dosłano paczkę przez Puławy 2.12. do getta w Warszawie, gdzie dotarła tego samego dnia; na odwrocie stempel getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" oraz pokwitowanie odbioru paczki; fantastyczny obieg pocztowy; zmienia naszą wiedzę o likwidacji getta w Puławach, gdyż do tej pory sądzono, iż kilkuset żydów z Baranowa nad Wieprzem wysłano do obozu zagłady w Sobiborze; gwarancja Schmutz.

4 000 PLN
24459

1941 Getto w Tarnowie, list lotniczy wysłany 25.II z Nowego Jorku do Tarnowa, adresowany: "Josef Gottfried na ulicy Krupniczej", która to ulica, po utworzeniu getta w Tarnowie, znalazła się na jego obszarze; stempelki i oznaczenia cenzury, zalepka z pieczęciami Wehrmachtu; walor ogólnie w dobrym stanie zachowania.

160 PLN
SOLD
24460

1941 Getta Łódź i Bochnia, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 13.11, adresowana do żydowskiego odbiorcy na ulicę Leonarda w Bochni, która znajdowała się na terenie getta - żadne znaki pocztowe z Getta w Bochni nie są znane, została w ramach represji zatrzymana celem zwrócenia do nadawcy (stempelek ZURUCK), ostatecznie pozostała w partii korespondencji niedoręczone; niezwykły walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

2 500 PLN
24461

1941 Getto w Warszawie, PRZESYŁKA ZAMORSKA Z DOMINIKANY!!! dofrankowana karta pocztowa wysłana 1.SEP (1.IX) z Ciudad Trujillo do Warszawy, odciśnięty w kolorze czarnym prostokątny trójdzielny stempelek odbiorczy getta: w górnej części napis "R..w.W" (Rada Żydowska w Warszawie); w środkowej data "16.I.42"; w dolnej napis "S.P.D.." (Składnica Pocztowa Dzielnicy Żydowskiej); czerwony rolkowy stempel cenzury Wehrmachtu; fantastyczny walor o tak egzotycznej destynacji, że praktycznie niemożliwe jest znalezienie ciekawszego obiektu w dziale Poczty w Gettach, co więcej przetrwał on zagładę Getta warszawskiego i zachował się w bardzo dobrym stanie, minimalne zagięcia i uzupełnione ze względów estetycznych górne narożniki dodają mu tylko szlachetnej patyny; gwarancja Schmutz.

20 000 PLN
24462

1942 Getto w Wilnie, dokument w języku litewskim - najpewniej przepustka wystawiona 11.II, pieczęć nagłówkowa w językach niemiecki i litewskim: "TORWACHE IM GHETTO DER STADT WILNA/ VILNIAUS MIESTO GETO VARTU SARGYBA"; wyjątkowy walor w dobrym stanie zachowania.

800 PLN
24463

1942 Getto Modliborzyce, karta pocztowa wysłana 27.2 z getta do Wiednia, nadawca Julius Dux został 5.03.1941 wywieziony z Wiednia do getta w Modliborzycach, a adresatka kartki Cilly Schlesinger została 22.07.1942 wywieziona do getta w Teresinie (Theresienstadt); w marcu 1941 roku do getta w Modliborzycach wywieziono partiami w sumie około 1.000 osób z Wiednia, likwidacja getta nastąpiła 19.X.1942 roku, jego mieszkańców przesiedlono do getta w Kraśniku, a stamtąd do obozu zagłady w Bełżcu; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja z opisem Schmutz.

1 800 PLN
SOLD
24464
Fi.1-3

1944 seria znaczków poczty w Getcie Łódzkim, znaczki za 5 i 20 Pf na papierze prążkowanym pionowo, za 10 Pf na papierze prążkowanym poziomo, gwarancja Korszeń.

900 PLN
24465

Fi.1-3A

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; co ciekawe prawdopodobnie w trudnych warunkach getta wyrwane z dużymi marginesami z arkusza (cięte tylko dołem), ale zachowane w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
24466

Fi.1-3A typ I-V

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), pasek pięciu czystych serii (złożony między trzecim a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978.

4 500 PLN
24467
Fi.3A
Mi.V 

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), marginesowy znaczek za 20 Pf., tak jak wydano - niegumowany, gwarancja Schmutz.

200 PLN
SOLD
24468
Fi.PIX

1944 poczta w Getcie Łódzkim, próba na papierze ilustrowanym znaczka za 10 Pf nie zrealizowanego wydania, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN
24469

Mi.934 

1946 Judaica, list z Centralnego Komitetu Wyzwolonych Żydów w amerykańskiej strefie okupacyjnej (CENTRAL COMMITTEE OF LIBERATED JEWS), wysłany 6.XI z Monachium do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempelek cenzury amerykańskiej.

120 PLN
24470
Fi.Cp97-98

1947 Judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

80 PLN
24471
Fi.454
Mi.485 

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

50 PLN
24472
Fi.3296
Mi.3444 

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

50 PLN