Page:
Warsaw Uprising 1944
Poz# Features Catalog Description Actual price
24431
Fi.2, 16a

1944 HARCERSKA POCZTA GŁÓWNA - bardzo rzadki kasownik Poczty Harcerskiej - Gryżewski typ 2 (Fi.6000.-), stosowany w urzędzie Śródmieście Płn., tylko sporadycznie spotykany na listach w okresie od 12 do 22.8.; tu na dużym wycinku z karty przedukowanej jak znaczki I-X z tzw. wydania Embicza stemplem typu 1 - Gryżewski 16a (Fi.+1000.-), gwarancja Gryżewski, i kazdy kasownik Schmutz.

5 000 PLN
24432
Fi.7

1944 POCZTA HARCERSKA - list wysłany 12.VIII ze Śródmieścia Płd. na Mokotów; FDC - pierwszy dzień użycia stempla nadawczego z lilijką "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" - Gryżewski typ 7 (Fi.3000.-) i dodatkowego "OPŁATA UISZCZONA" - typ 32; obok stempelek "CENZURA HARCERSKA" - typ 1; to rzadki kierunek wysyłki, łączność utrzymywano dostarczając listy kanałami (wzdłuż Alei Ujazdowskich i Szucha do ul.Puławskiej), gdzie Niemcy - w tym okresie już często, wrzucali granaty i wlewali chemikalia; list "utknął" na Rakowieckiej - adnotacja "niema dojścia"; należy do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach domu przy tej ulicy, w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", to ostatni list z tej partii, który jest oferowany na naszej aukcji, wszystkie pozostałe zostały sprzedane i przez jakiś czas pozostaną w kolekcjach nowych nabywców, gwarancja Korszeń.

4 800 PLN
24433
Fi.9

1944 AK NA BARYKADACH - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul. Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 9 (Gryżewski), z 09.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 18.8.), wysoka wycena katalogowa (Fi.3500.-), gwarancja Krawczyk.

600 PLN
24434
Fi.10

1944 WARSZAWA W OGNIU - WCZESNA DATA, rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 10 (Gryżewski), z 05.8. - najwcześniejszej znanej dotąd daty użycia kasownika tej poczty (stosowany do 14.8), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

400 PLN
24435
Fi.11

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, marginesowy znaczek GG z kasownikiem typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk, fotoatest Petriuk BPP.

500 PLN
24436
Fi.32 FFi

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, niebezpieczne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 24 gr. kasowane na wycinku; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, dość trudne do identyfikacji, ciekawe do specjalizacji.

200 PLN
SOLD
24437

Fi.113-15

1944 I wydanie definitywne, trzy znaczki w kolorach czerwonym, jasnobrazowym i zielonym, pochodzące z ruin, jasnobrązowy - z widocznymi delikatnymi przebarwieniami wynikającymi z przesiąkania wody przez cegły, gwarancja Schmutz, czerwony i zielony - lekkie miejscowe przebarwienia i zmatowiena gumy, gwarancja Krawczyk.

1 500 PLN
24438
Fi.113-17

1944 I wydanie definitywne, seria czysta w pięknym stanie, sygnowane, gwarancja i opis Schmutz.

4 000 PLN
24439
Fi.114

1944 znaczek powstańczy I wydania definitywnego w kolorze jasnobrązowym skasowany stemplem typ 20, gwarancja Wiatrowski.

370 PLN
24440
Fi.115

1944 znaczek I wydanie definitywnego w kolorze zielonym skasowany stemplem typ 20, gwarancja Wiatrowski.

400 PLN
SOLD
24441
Fi.118 P t.6

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowa próba w kolorze jasnobrązowym na papierze białym średnim - typ 6; zgięta wzdłuż dolnego napisu podczas wynoszenia z Powstania, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
24442

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - list (koperta z zawartością) wysłany 25.X z miejscowości Boberhöh (Nowy Zagór) do Wrocławia, a stamtąd przesłany do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
24443

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - karta pocztowa z obozu Lager Graef w miejscowości Waltersdorf, wysłana 28.XII z Eichwalde do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN
24444

1944 Powstanie Warszawskie - karta żywnościowa na sierpień 1944, zarejestrowana w Warszawie w dwóch sklepach (ich pieczątki na odwrocie) znajdujących się na terenach objętych Powstaniem; ciekawostka z okresu powstania.

80 PLN
24445

1944 karta pocztowa datowana 17.XI, wysłana ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez powstańca - żołnierza AK, który trafił tam po upadku Powstania Warszawskiego; od października do obozu przybywały transporty powstańców warszawskich, w tym dzieci, wśród których był 10-letni Jurek Szulc uznany za najmłodszego jeńca II wojny światowej; powstańców umieszczano w tzw "Russenlager"; świadectwo dramatycznych polskich losów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
24446

1944 POCZTA POLOWA - koperta wysłana z Dobrej na Żurawią (z Powiśla na Śródmieście Płd.), z datownikiem "24 SIERP 1944" - Gryżewski typ 29 i stempelkiem "CENZUROWANE No.6" - Gryżewski typ 5; oba przystawione w urzędzie tranzytowym Śródmieście Płn. - cenzura dwa dni później niż dotąd notowano; do Śródmieścia Płd. przesyłka musiała być przeniesiona, pod ostrzałem, płytkim przejściem przy Kruczej, jedynym przecinającym dzielącą obie części Śródmieścia Al.Sikorskiego (Al.Jerozolimskie); bardzo dobry stan zachowania, czytelne odbitki kasowników, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP, fotoatest Petriuk BPP.

1 600 PLN
24447

1944 całostka pisana z Radomia 18.12.44 z wiadomością o rodzinie po upadku Powstania Warszawskiego; siostrze ppor. Smokalska, w M-Stammlager XI B i matce w obozie w Pruszkowie.

85 PLN
24448
Fi.I-X

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, seria czysta, poza jednym znaczkiem marginesowa, w pięknym stanie (Mi.2500 euro), gwarancja Krawczyk.

4 000 PLN
24449
Fi.I-X

1944 wydanie tak zwane "Embicza", komplet znaczków z podobizną A. Hiltera z nadrukiem "POCZTA POLOWA / 1-VIII 1944 / WARSZAWA" o nie wyjaśnionym charakterze, na rozkaz szefa powstańczej poczty polowej majora Maksymiliana Broszkiewicza pseudonim "Embicz" przedrukowano okupacyjne znaczki z przeznaczeniem do obiegu pocztowego, z nieznanych przyczyn znaczki te nie weszły do obiegu i ich większość został zniszczona, kompletna seria bardzo rzadka, gwarancja Krawczyk, fotoatest Petriuk.

2 800 PLN
24450

1945 Powstanie Warszawskie - list w sprawie pomocy w odnalezienia syna Brunona Kolbow (najpewniej Niemca z Litwy) - internowanego w czasie powstania wraz z matką (piszącą list) w "obozie odosobnienia w Warszawie na Marszałkowskiej ulicy 69", wysłany 1.I.1945 z miejscowości Freiheitsau w Sudetach) do do Rady Głównej Opiekuńczej; unikalny dokument w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN
24451

1968 poczta harcerska zorganizowana w Rybniku z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.

30 PLN
24452

1969 poczta harcerska w Krakowie zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.

30 PLN
24453

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.

25 PLN
24454

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.

20 PLN