Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
26283
Fi.3105 Mk
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

200 PLN
26284

Fi.3105 Mk
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe czworobloki znaczka za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewych znaczkach tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo na prawych nowy nominał to 50 zł.; wszystkie pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

480 PLN
26285
Fi.3105MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z ukośnym nadrukiem, brak nadruków na trzech znaczkach.

300 PLN
26286

Fi.3105MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, trzy znaczki bez nadruku.

350 PLN
26287


Fi.3105No
Mi.3253K 

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

120 PLN
26288


Fi.3105No
Mi.3253K 

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

120 PLN
26289

Fi.3105No
Mi.3253K 

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

30 PLN
26290
Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

35 PLN
26291


Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem podwójnym.

90 PLN
26292


Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

210 PLN
26293

Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

225 PLN
26294

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

100 PLN
26295
Fi.3121MK
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, parka makulaturowa z nadrukiem potrójnym, złamanie.

120 PLN
26296
Fi.3121MK
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z szczątkowym drukiem wielokrotnym.

720 PLN
26297
Fi.3121MK
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z nadrukiem potrójnym.

750 PLN
26298

Fi.3121No
Mi.3269K 

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

30 PLN
26299


Fi.3121No
Mi.3269K 

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem odwróconym.

90 PLN
26300

Fi.3121No
Mi.3269K 

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

30 PLN
26301


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

320 PLN
26302

Fi.3121Np
Mi.3269DD 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z szczątkowym nadrukiem podwójnym.

80 PLN
26303


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

240 PLN
26304

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97).

42 PLN
26305

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.

30 PLN
26306
Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII 

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław II Wygnaniec, niedopuszczona do obiegu seria znaczków czystych.

600 PLN
SOLD
26307
Fi.XXX
Mi.VIII 

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

250 PLN
26308
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

40 PLN
26309
Fi.3195-200
Mi.3343-8 

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

20 PLN
26310
Fi.3195-200
Mi.3343-8 

1991 motyle arkusz sprzedażny.

20 PLN
26311
Fi.3195-200
Mi.3343-8 

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

20 PLN
26312
Fi.3196-200ark.
Mi.3343-8 

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

20 PLN
26313

1991 rocznik kopert FDC.

70 PLN
26314
Fi.Ark.3195-00
Mi.Klb.3343-48 

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
26315
Fi.bl.101
Mi.Bl.115 

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

700 PLN
26316
Fi.3229-30
Mi.3377-8 

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT, arkusz sprzedażny.

30 PLN
SOLD
26317
Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

150 PLN
26318
Fi.3236
Mi.3384 

1992 marszałek Józef Piłsudski, kartka okolicznościowa.

20 PLN
26319
Fi.3247-8
Mi.3395-6 

1992 prymas kardynał Stefan Wyszyński, arkusz sprzedażny.

50 PLN
SOLD
26320

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).

90 PLN
26321
Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

240 PLN
26322
Fi.3289
Mi.3437Zf 

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

10 PLN