Page:

Local postage 1944-1945
Poz# Features Catalog Description Actual price
24619
Fi. 46-55

1918 Kalisz V, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z nadrukami lokalnymi, na wycinkach, skasowane miejscowym kasownikiem, gwarancja Krawczyk.

200 PLN
SOLD
24620

1944 Chełm Lubelski, prywatny projekt znaczka wydania lokalnego z herbem Chełma i napisami CHEŁM i POCZTA POLSKA na prawidłowo opłaconej znaczkiem wydania definitywnego Goznak za 25 gr. unarodowionej całostce Generalnego Gubernatorstwa; całość przesłana miejscowo 9.XI w Chełmie, znaczki unieważnione charakterystycznym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A", stempelek cenzury wojskowej nr.165; interesująca treść korespondencji; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania, stempelek gwarancyjny lub własnościowy Z.Gniazdowski.

Jak wielka była chęć zamanifestowania również w filatelistyce radości z wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, niech świadczy cytat z Rzeczpospolitej z 4.IX.1944: "O POLSKIE ZNACZKI POCZTOWE"
Prosimy o nadruki na znaczkach okupacyjnych np. Orzeł Polski i napis Poczta Polska... Chodzi o propagandę bo znaczki te rozejdą się po całym świecie, a ich reprodukcje będą zamieszczone we wszystkich pismach ilustrowanych. Chodzi też o sprawiedliwość. Okupant niemiecki w 1939 r. kalał znaczki pocztowe swoja wroną i drapieżną swastyką. Nadszedł czas, by czarna wrona i swastyka zniknęły pod Polskim Orłem. Takiej satysfakcji oczekujemy od Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów.
Filateliści.".

 
2 400 PLN
24621
Fi.3

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

54 PLN
SOLD
24622
Fi.8

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

50 PLN
24623
Fi.11

1944 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym bez gumy, gwarancja Miszczak.

120 PLN
24624
Fi.12, 20, 21

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczki za 25/48 gr., 1 zł./60 gr. i 1 zł./80 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, na wycinku z oryginalnej korespondencji, gwarancja Krawczyk.

360 PLN
SOLD
24625Fi.18

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1/1,60 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

90 PLN
SOLD
24626
Fi.D2 No

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, unikalny znaczek dopłaty za 50/8 gr. z odwróconym nadrukiem stempelkiem metalowym (nakład kilka z ogólnie 200 szt.), gwarancja Krawczyk.

1 400 PLN
SOLD
24627
Fi.4

1944 Wawolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

27 PLN
SOLD
24628
Fi.7

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/20 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

54 PLN
SOLD
24629
Fi.8

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

50 PLN
24630
Fi.11

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/40 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

50 PLN
24631Fi.18

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1/1,60 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym (nakład 166 szt.), gwarancja Krawczyk.

180 PLN
SOLD
24632
Fi.23

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 1,50/2 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu II (nakład 42 szt.), gwarancja Krawczyk.

1 000 PLN
24633
Fi.28-32

1944 Wąwolnica, znaczki z nadrukiem lokalnym, komplet nadruków na serii z okazji 3. rocznicy NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, wszystkie znaczki o nakładzie 92 sztuki,rzadko z tak idealną gumą, gwarancja Krawczyk.

720 PLN
SOLD
24634

1944 Wąwolnica, znaczki z lokalnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

220 PLN
SOLD
24635
Fi.Cp1

1944 Węgrów, całostka z nadrukiem lokalnym.

521 PLN
SOLD
24636
Fi.Cp1

1944 Węgrów, całostka z nadrukiem lokalnym z nadrukiem zasłaniającym napis ABSENDER.

590 PLN
SOLD