The auction will start on 21.06.2024

Auction 54. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15054

1915 Warszawa, miejscowy list urzędowy z parką znaczków poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.2
60 PLN
15055

1915 Warszawa, list firmowy z Częstochowy do warszawy, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i znaczek poczty miejskiej na odwrocie, gwarancja Jungjohann.

Fi.4
100 PLN
15056

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze niebieskim, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku; kiedyś traktowany jak próba, obecnie jako grzecznościowy nadruk; podwójna gwarancja Rembieliński.

Fi.4I
108 PLN
SOLD
15057

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
60 PLN
15058

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr. w kolorze czarnym, połówka znaczka na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.5aIa
Mi.6Iaa 
30 PLN
15059

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6a
Mi.5b 
40 PLN
15060

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w kolorze jasnobrązowawoczerwonym z tłem zielonkawożółtym unieważniony na wycinku z prywatnej karty pocztowej rzadkim kasownikiem K.O.ST.M.WARSZAWY / POCZTA MIEJSKA z wyróżnikiem "a"; był on używany tylko 13 dni (9-21.11.), a potem został skradziony; gwarancja Falkowski.

Fi.6e
Mi.5a 
250 PLN
15061

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w kolorze brązowoczerwonym z tłem zielonkawożółtym (Fi.200.-), sygnowany.

Fi.6g
Mi.5c 
160 PLN
15062

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, bez tła, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, sygnowane T.Zieliński.

Fi.6 Mk
Mi.5 
30 PLN
15063

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6 Mk
Mi.5 
20 PLN
15064

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 5 gr. cięte, bez tła, nakład w zmienionej barwie - wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, lekka prześwitka.

Fi.7 Mk
Mi.6 
10 PLN
15065

1915 Warszawa, czworoblok znaczków z nadrukiem nowej wartości, jeden znaczek ślad po podlepce.

Fi.8
15 PLN
SOLD
15066

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Rembieliński, z opisem Schmutz.

Fi.Ib-IIb
400 PLN
15067

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
15068

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.2000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
1 200 PLN
15069

1916 Białystok, znaczek pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.1I
1 100 PLN
15070

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 26.IV, stempelek poczty miejskiej i dodatkowy określający wysokość opłaty 5 (fenigów).

Fi.1b
140 PLN
15071

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy do Strzelna niedoręczona i zwrócona do Częstochowy. tutaj próbowano wielokrotnie zwrócić nadawcy i pobrać opłatę doręczeniową, piękny obieg pocztowy.

Fi.2h
1 000 PLN
15072

1916 Graz - poczta miejska, widokówka frankowana "znaczkiem" o nominale 2 halerzy, oddziału ratowniczego ochotniczej straży pożarnej w Grazu (RETTUNGS-ABTEILUNG DER FREIW. FEUERW. GRAZ), instytucji zajmującej się prawdopodobnie tak jak np. w Łodzi miejscowym doręczaniem poczty, wysłana 20.VIII, adresowana na pokład pancernika SMS "Arpad"; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, STRAŻ POŻARNA.


400 PLN
15073

1916 Łódź, karta pocztowa "Russich Polen" wysłana 12.IV z Warszawy, 14.IV doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty miejskiej w kolorze liliowym (Fi.850.-), przesyłka cenzurowana w Warszawie, gwarancja Schmutz.

Fi.2b
750 PLN
15074

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), znaczek za 3 kop. z prawym marginesem; piękny stan, gwarancja Mikstein,.

Fi.1-2
220 PLN
15075

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
SOLD
15076

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), sygnowany T, gwarancja.

Fi.1-2
100 PLN
15077

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.1-2
230 PLN
15078

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
200 PLN
15079

1916 Sosnowiec, seria w parkach, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
360 PLN
15080

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
160 PLN
15081

1916 Sosnowiec, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Ways.

Fi.1-2
260 PLN
15082

1916 Sosnowiec, II wydanie znaczek za 3 kop. o niespotykanie intensywnym kolorze rysunku, w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.3
240 PLN
15083

1916 Sosnowiec, marginesowa seria kasowana z pełną gumą (Mi.400 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
480 PLN
15084

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), wyższy nominał 10 f. bez śladu podlepki, a jedynie z minimalnym ubytkiem gumy po pęcherzyku powietrza - liczony jak podlepkowy, bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.3-4
120 PLN
15085

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.400 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
320 PLN
15086

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
SOLD
15087

1916 Sosnowiec, kasowany znaczek za 3 kop. z rzadkim błędem na poz.4 "biała smuga zniekształcająca wyraz MIASTO" - opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz.

Fi.3 B
600 PLN
15088

1916 Sosnowiec, parka kasowanych znaczków za 10 kop. z rzadkim błędem na poz.9/10 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - opisane w PZP str.1096 (Mi.-.-), podwójna gwarancja Mikulski.

Fi.4 B
Mi.4I 
1 400 PLN
15089

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym w położeniu tete-beche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

Fi.5a
500 PLN
15090

1916 Sosnowiec, karta pocztowa, wydanie z przedrukiem, czysta, stan bardzo dobry.

Fi.Cp2
300 PLN
15091

1916 Warszawa, wycinek z formularza z odbitką rzadszego stempla opłaty doręczeniowej (2 grosze) za druki - typ 1b, w kolorze czerwonym.

Fi.1b
20 PLN
15092

1916 Warszawa, miejscowy list z znaczkami poczty miejskiej i stemplem "Wręczenie opłacone".

Fi.2, 9, 10
50 PLN
15093

1916 Warszawa, list firmowy z Berlina 4.1.16 do Warszawy, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu i znaczek poczty miejskiej w Warszawie na odwrocie.

Fi.8
60 PLN