The auction will start on 16.06.2023

Auction 54. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17260

1940 Oświęcim, unikalny wczesny formularz obozowy - specjalne jednorazowe zezwolenie na wysyłkę paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia 1940, karta wysłana 17.XII do Włoch pod Warszawą, opłata jak za druk, cenzura; pomimo uszkodzenia znaczka i ledwo widocznego pionowego zgięcia piękny stan zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
17261

1940 Buchenwald, list z obozu koncentracyjnego wysłany 6.9 do Opatowa przez esesmana, członka załogi obozu, okrągła pieczęć listowa komendantury obozu z godłem III Rzeszy - "Kommandantur Konzentrazions-Lager Buchenwald", dodatkowo stempelek "SS-Feldpost" stosowany wyłącznie na przesyłkach wysyłanych przez członków SS; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
17262

1941 Dachau, bardzo rzadki formularz, stosowany zaledwie przez pół roku, w związku z wydrukowaniem niewłaściwego fragmentu regulaminu pocztowego (niekiedy, tak jak tu przekreślanego), wysłany 16.I do Wąchocka, na odwrocie stempelek i ślady ingerencji cenzury; uszkodzony przez cenzora lewy dolny narożnik wzmocniony; walor w przyzwoitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
17263

1942 Ravensbrück - obóz koncentracyjny dla kobiet, widokówka do obozu wysłana 13.II z miejscowości Jeleśnia, znaczek usunięty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, w jego miejscu wyraźna i czytelna odbitka stempelka cenzury, dodatkowe adnotacje; zachowane egzemplarze korespondencji do obozu należą do wyjątkowo rzadkich, więźniarki mogły je przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej przesyłki (nie dłużej niż miesiąc), po otrzymaniu nowej, poprzednią niszczono; więźniarka ma niski numer a kartę otrzymała w kwietniu 1942 roku, przechowanie jej w tak doskonałym stanie zachowania przez ponad trzy lata graniczy z cudem, gwarancja Schmutz


1 500 PLN
17264

1942 Gusen (Mauthausen), listownik z obozu wysłany 22.12 do miejscowości Zagórze, stosunkowo niski numer więźnia - 801! formularz z sygnaturą 1285; ręcznie korygowany wyciąg z regulaminu dotyczącego wysyłki- wykreślono: w punkcie 1 dwa wyrazy "zwei", w punkcie 4 wyraz "nicht" i ustęp "da die Gefangenen im Lager alles kaufen können"; dwuwierszowy stempelek cenzury obozowej; dostępna literatura podaje okres stosowania tego formularza na I-IX 1943, tu użyty prawie rok wcześniej!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
17265

1942 Dachau, koperta z sygnaturą 1285, wysłana 11.2 z obozu do Włoch pod Warszawą, ramkowy trzywierszowy stempelek cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
17266

1942 Pawiak, karta pocztowa od członka załogi więzienia, wysłana 26.II za pośrednictwem urzędu Warszawa C1 do Hamburga, w adresie zwrotnym podano tylko nazwisko i numer skrytki pocztowej 54 - przeznaczonej do wymiany korespondencji załogi z rodzinami; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
17267

1942 Joszkar-Oła, kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", gdzie większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; list wysłany 22.10 z Moskwy z redakcji gazety "Komsomolska Prawda" adresowany na poste restante ("do wostriebowanija") w miejscowości Cibiknur, stempelek cenzury z numerm 49, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
17268

1942 Sachsenhausen, listownik od więźnia z obozu 30.5.43 do rodziny w Włodawie, stempelek cenzury z literą "M".


150 PLN
17269

1943 München-Stadelheim - więzienie w Monachium, listownik z więzienia datowany 1.XI, wysłany 8.11 do Poznania; walor w dobrym stanie zachowania (formularz nieznacznie zmniejszony); ze zbiorów J.Falkowskiego.

W więzieniu München-Stadelheim zabito poprzez zgilotynowanie, Sophie Scholl 22 letnią niemiecką działaczkę organizacji ruchu oporu antynazistowskiego Biała Róża.


400 PLN
17270

1943 Pawiak, karta pocztowa datowana 20.II, wysłana 1.III z więzienia do rodziny, w adresie nadawcy podano numer skrytki pocztowej więzienia (Postfach 494) w urzędzie pocztowym Warszawa C1; karta pionowo zgięta; gwarancja.


200 PLN
17271

1943 Pawiak, karta pocztowa datowana 25.I, wysłana 28.I z więzienia do rodziny, w adresie nadawcy podano numer skrytki pocztowej więzienia (Postfach 494) w urzędzie pocztowym Warszawa C1; słaby stan zachowania karta pionowo złamana; gwarancja.


100 PLN
17272

1943 DEUTSCHE STRAFANSTALT - więzienie karne w małej miejscowości Przedzielnica (powiat dobromilski, przedwojenne woj. lwowskie), koperta urzędowa wysłana 27.3 z więzienia do Nowego Sącza, znaczek unieważniony fioletowym!!! datownikiem "NOWE MIASTO Über PRZEMYSL (DISTR KRAKOW)", okrągła pieczęć urzędowa z godłem III Rzeszy - "GENERALGOUVERNEMENT DEUTSCHE STRAFANSTALT IN PRZEDZIELNICA", bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
17273

1943 Auschwitz - Oświęcim, list z obozu 9.5.43 od więźnia do rodziny w Klausberg, stempel cenzora nr 4.


120 PLN
17274

1944 Wesenber obóz pracy (Gemienschaftslager), karta pocztowa do obozu, wysłana 29.XII z Piotrkowa, opłata niezgodna z taryfą, całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.81
60 PLN
17275

1944 Majdanek, obóz koncentracyjny, zestaw trzech adresów pomocniczych do paczek wysłanych do obozu z Warszawy, Lublina i Zamościa, na każdym stempelek pokwitowania odbioru jednego z trzech zajmujących się tym niemieckich urzędników: "Steiner", "M.Wander" i "Klose"; wszystkie w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancje Schmutz.


1 500 PLN
17276

1944 Öhringen w Wirtembergii - obóz pracy przymusowej Hohenlocher, stworzony dla mieszkańców Warszawy wywożonych jeszcze w czasie trwania Powstania Warszawskiego; karta pocztowa wysłana 20.IX do Brwinowa; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble, w rzeczywistości stanowiący kamuflaż dla podziemnej fabryki samolotów.


150 PLN
17277

1944 Berlin - Neukölln Ostarbeiterlager - obóz pracy dla robotników z krajów Europy Wschodniej, karta pocztowa do obozu wysłana 7.11 z miejscowości Zagórze; dodatkowy stempelek pocztowy przypominający o umieszczeniu w adresach oznaczeń kodowych; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
17278

1944 Oświęcim II - Brzezinka, listownik o sygnaturze "R.Schuster, Chemnitz, Annenstr.19"S., wysłany 12.II z obozu do Warszawy, stempelek cenzora nr.8 odbity dwukrotnie, wewnątrz bardzo czytelnie; ogólnie dobry stan zachowania.


150 PLN
17279

1944 AMBULANS NR.492 relacji LEIPZIG -SAGAN (Lipsk - Żagań), karta pocztowa wysłana 3.10 z "robót" w Cottbus do obozu we Frankfurcie nad Odrą, przesłana ambulansem 492 relacji; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
17280

1944 Bedburg - kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa wysłana 6.11 z obozu do Częstochowy; drobne przebarwienia, w rzeczywistości walor prezentuje się korzystniej.


60 PLN
17281

1944 Dachau, listownik wysłany 29.11 z obozu do Ząbkowic, na odwrocie i wewnątrz ramkowy trzywierszowy stempelek cenzury rzadkiego typu z numerem 1; całość w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
17282

1944 Klösterle, obóz pracy dla Francuzów, karta pocztowa pisana po polsku, wysłana 31.5 z obozu do Sousceyrac, przesyłkę poddano cenzurze chemicznej, stempelki cenzury; dodatkowa pieczątka z nazwą obozu "Lager I.F. Klöstererle a.E"; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego; gwarancja Falkowski.


150 PLN
17283

1944 Oświęcim II - Brzezinka, Krankenbau czyli "szpital więźniarski" jak go nazywano w obozie, listownik z pełną treścią, wysłany 19.5 ze szpitala do Warszawy, cenzura nr. 7; dobry stan zachowania.


250 PLN
17284

1945 obóz pracy "Schwarzer Weg" w Lipsku, karta pocztowa wysłana 12.I przez Polaka z "robót" w zakładach M.E.W. w Fürstenberg do obozu w Lipsku; doskonały stan zachowania.


150 PLN
17285

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa, wysłana 1.1 z fabryki cukru w Stavenhagen, adresowana do obozu pracy Wessenberg, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


150 PLN
17286

1945 obóz pracy Gemeinschafts-Lager 302 w Austrii, karta pocztowa pisana po polsku wysłana 13.1 z Sochaczewa do obozu na adres Hellwagstrasse 18 Wien XX.


150 PLN
17287

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 16.III; wiadomość od oczekujących na powrót do kraju ("wyjazd nie wcześniej niż w kwietniu"); nieczęsto spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
17288

1955 Workuta - lotniczy list polecony, wysłany 17.VII przez zesłańców do Warszawy; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie, wśród których były tysiące Polaków, stanowili oni praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny.


150 PLN
17289

1956-1961 komplet 3 karnetów poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych: Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenhausen.


60 PLN
17290

1965 Oświęcim, arkusik nalepek wydanych z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu.


50 PLN