The auction will start on 21.06.2024

Auction 53. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10779

1944 POCZTA HARCERSKA - składany list nadany 11 sierpnia z Chmielnej (Śródmieście Płn.) na Chełmską (Mokotów); drugi dzień użycia bardzo rzadkiego stempla nadawczego "POCZTA HARCERSKA" z lilijką w podwójnej obrączce - Gryżewski typ 4, dodatkowo stempelek 11.SRP.1944 - typ 28 (wczesne jego użycie); treść: "Ja żyję ale brak mi żywności...", list przetarty na brzegach i sklejany od środka, ale należy pamiętać, że to bardzo rzadki kierunek wysyłki bo komunikacja z dolnym Mokotowem była szalenie trudna; ze Śródmieścia Płn. na Płd. można był dotrzeć tylko poprzez płytkie przejście przy Kruczej - jedyne przecinające dzielącą obie części Śródmieścia Al.Sikorskiego (Al.Jerozolimskie); następnie list zniesiono na Czerniaków, gdzie przy ul.Okrąg niosący list harcerz musiał zejść do kanału idącego wzdłuż ul.Belwederskiej na dolny Mokotów; to była bardzo trudna trasa, gdyż Niemcy często wrzucali do studzienek granaty i wlewali chemikalia; to tłumaczy nieco słabszy stan listu, ale treść i stemple są dobrze czytelne, gwarancja i opis Walisch.

Fi.4
3 500 PLN
10780

1944 POCZTA HARCERSKA - ZWROT, koperta listu z Nowogrodzkiej do Kamienicy Wsiewołoda Istomina w Al.Jerozolimskie 8 (Śródmieście Płd. na Płn.); na froncie stempel nadawczy "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" z lilijką harcerską - Gryżewski typ 7 (Fi.3000.-) i adnotacja o zmianie nazwy na gen.Sikorskiego; na odwrocie stempelek "CENZURA HARCERSKA" - typ 1; przesyłka musiała być przeniesiona, pod ostrzałem, płytkim przejściem przy Kruczej, jedynym przecinającym dzielącą obie części Śródmieścia Al.Sikorskiego (Al.Jerozolimskie); dom pod nr 8 (dziś 32) został podczas powstania zburzony i listu nie zdołano doręczyć; w urzędzie pocztowym Śródmieście Płn. został oznaczony datownikiem "17 SRP.1944" - typ 28, powtórnie ocenzurowany (adnotacja zieloną kredką) i skierowany do zwrotu - podkreślony adres nadawcy i adnotacja "Zwrot" fioletowym ołówkiem kopiowym; niedoręczone listy są czasem spotykane - znajdowano je po wojnie w ruinach, ale skuteczny zwrot listu to w warunkach płonącego miasta unikat; przepiękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.7, 28, 1
6 000 PLN
10781

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, niebezpieczne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 60 gr. z fałszywym kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej A.K. NA BARYKADACH z wyróżnikiem j, na wycinku; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, bez fałszywego kasownika nadruk byłby trudniejszy do identyfikacji.

Fi.10 FFi, 9
400 PLN
10782

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.11
1 200 PLN
10783

1944 POCZTA POLOWA AK - list z Rejonu VI na Mokotowie do Śródmieścia Płd., nadany poprzez Pocztę Polową AK w dniu 19.8.1944 - o jeden dzień wcześniej niż dotąd znane; to jeden z najmniejszych, ale świetnie zachowany i czytelny list; na froncie adres, na odwrocie kasownik nadawczy "A.K. NA BARYKADACH" z wyróżnikiem "m" - Gryżewski typ 15 (Fi.3500.-) i stempelek cenzury "SPRAWDZONO" - typ 4, typowa treść; Poczta Polowa AK była organizowana jako ogólnopolska - zawczasu przygotowano stemple i druki pocztowe, ale wobec upadku akcji "Burza" i wybuchu powstania w Warszawie, wykazywała słabą aktywność; w ramach Poczty Polowej AK uruchomiono zaledwie oddział na Szpitalnej i ekspozyturę na Mokotowie; sprawnie za to działała spontanicznie zorganizowana Poczta Harcerska; w dniu 20.VIII połączono obie poczty w Pocztę Polową; ze względu na powyższe, przesyłki z Poczty Polowej AK należą do prawdziwych rzadkości; co ciekawe na Mokotowie nie doręczano miejscowo listów cywilnych, a jedynie od powstańców do rodzin; nie było też skrzynek pocztowych, tylko punkt przerzutu korespondencji do Śródmieścia i z powrotem, od 17.8. mieścił się on na ulicy Tynieckiej 26 m.9 i był obsługiwany przez dwóch oficerów pełniących jednocześnie funkcje cenzorów; łączność była trudna, utrzymywano ją dostarczając listy kanałami (wzdłuż ul.Puławskiej, Alei Szucha i Ujazdowskich), gdzie Niemcy - w tym okresie już bardzo często, wrzucali granaty i wlewali chemikalia; gwarancja i fotoatest Petriuk.

Fi.15
3 600 PLN
SOLD
10784

1944 I wydanie definitywne, seria czysta w pięknym stanie, sygnowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.113-17
4 000 PLN
10785

1944 znaczek powstańczy I wydania definitywnego w kolorze jasnobrązowym skasowany stemplem typ 20, gwarancja Wiatrowski.

Fi.114
400 PLN
10786

1944 I wydanie definitywne, znaczek w kolorze zielonym na lekko pomarańczowym papierze; egzemplarz pochodzący z ruin, odnaleziony prawdopodobnie po wyzwoleniu Warszawy, pomarańczowy odcień pochodzi z przemoczonych deszczem cegieł, poza tym w bardzo ładnym stanie; po wojnie spotykane, teraz rzadsze, gwarancja i opis (G Typ1) Schmutz.

Fi.115
400 PLN
10787

1944 znaczek powstańczy I wydania definitywnego w kolorze szaroniebieskim skasowany stemplem typ 20, gwarancja Wiatrowski.

Fi.116
360 PLN
SOLD
10788

1944 znaczek typu 1 drugiego wydania definitywnego nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.118
900 PLN
10789

1944 II wydanie definitywne - ciekawe i niebezpieczne fałszerstwo próby nie wprowadzonego do obiegu znaczka, na tej pozycji w arkuszu winien to być typ 3 i taką właśnie cechę "grubiejącą kreskę od 4 do ramki" posiada to fałszerstwo.

Fi.118 P FFi
600 PLN
10790

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, unikalny, zestawiony z trzech kawałków, sześcioblok rzadkich prób w kolorze jasnobrązowym; każda w innym typie - od 1-ego do 6-ego, z wyraźnie widocznymi różniącymi je cechami; lekko pozginane podczas wynoszenia z Powstania; niezmiernie trudne do skompletowania, gwarancja.

Fi.118 P t.1-6
5 400 PLN
SOLD
10791

1944 korespondencja z prośbą o pomoc w odnalezieniu bliskich osób, zaginionych w czasie Powstania, karta pocztowa wysłana 29.XII z miejscowości Barcinek (Berthelsdorf) do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie.


120 PLN
10792

1944 Powstanie Warszawskie, list w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich - sądząc po dacie urodzenia, żołnierzy AK zaginionych w czasie powstania, w treści podano ostatnie znane miejsca ich pobytu - wysłany 30.XII z Płońska do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie.


200 PLN
10793

1944 list polecony z Neumünster, wysłany 29.VII do Rembertowa pod Warszawą (miejscowość na prawym brzegu Wisły), przesyłka - ze względu na trwające w lewobrzeżnej części miasta Powstanie - niemożliwa do doręczenia, stempelek poczty niemieckiej "Zurück zur Zeit nicht zustellbar" (zwrot przesyłka czasowo niedoręczalna), na odwrocie kasownik odbiorczy Neumünster; nadawca użył uszkodzonego znaczka za 12 fen; całość w dobrym stanie zachowania, ciekawie uzupełniająca zbiór Powstania Warszawskiego.


120 PLN
10794

1944 PACZKA Z PORTUGALII NIEDORĘCZONA ZE WZGLĘDU NA WYBUCH POWSTANIA, adres przesyłkowy paczki wysłanej na ul.Białą na Woli, doręczenie przesyłki przez pocztę niemiecką okazało się niemożliwa ponieważ rejon ten zajęli powstańcy; po opatrzeniu adresu stempelkami "ZURÜCK/ Zur Zeit nicht zustellbar" i "Retour/ -5 SEP.1944" odesłano go wraz z paczką do Portugalii (dotarła tam 21.9); była to paczka wysłana z tzw. "adresu konspiracyjnego" służącego do kontaktów między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii; odesłano ją więc do prawdziwego nadawcy - stempelki informacyjne polskich władz emigracyjnych: Ministerstwa Opieki Społecznej (M.O.S.) z dopisanym numerem akt "35" i "SPRAWDZONO W KARTOTECE"; zwrócony druk spięto z kartą z dnia 22.VI.1944 potwierdzającą otrzymanie paczek wysłanych na ten sam adres warszawski przed wybuchem powstania; walor o niepowtarzalnym obiegu pocztowym Portugalia-Warszawa-Portugalia-Wielka Brytania, unikalny bo tego typu druków nikt nie zachowuje; mimo śladów składania w ogólnie dobrym stanie; gwarancja adresu i karty Schmutz.


2 400 PLN
10795

1944 stempel powstańczy typu 3 na wycinku z oryginalnego listu, fotoatest Schmutz.


1 000 PLN
10796

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, całkowicie fantazyjne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego, rożni się zarówno od orzełka "mokotowskiego" jak i "śródmiejskiego", nie dokonywano też nadruków na znaczkach niemieckich, ciekawostka.

Fi.FFi
400 PLN
10797

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, seria czysta, poza jednym znaczkiem marginesowa, w pięknym stanie (Mi.2500 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-X
4 000 PLN
10798

1944 wydanie tak zwane "Embicza", komplet znaczków z podobizną A. Hiltera z nadrukiem "POCZTA POLOWA / 1-VIII 1944 / WARSZAWA" o nie wyjaśnionym charakterze, na rozkaz szefa powstańczej poczty polowej majora Maksymiliana Broszkiewicza pseudonim "Embicz" przedrukowano okupacyjne znaczki z przeznaczeniem do obiegu pocztowego, z nieznanych przyczyn znaczki te nie weszły do obiegu i ich większość został zniszczona, kompletna seria bardzo rzadka, gwarancja Krawczyk, fotoatest Petriuk.

Fi.I-X
2 800 PLN