The auction will start on 19.04.2024

Auction 53. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12914

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
12915

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
12916

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
12917

1919 znaczki z lokalnym nadrukiem PORTO.


200 PLN
12918

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, czworoblok z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
120 PLN
12919

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, znaczek z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D18
30 PLN
12920

1919 róg obfitości - mieszana frankatura znaczków dopłaty "niebieskich" i "pomarańczowych"; znaczek za 25 fen. na niedofrankowanym liście (prawidłowa opłata wynosiła 1 mk), wysłanym 6.IX z Krakowa do Wieliczki, w tamtejszym urzędzie pocztowym 7.IX naliczono dopłatę w dwukrotnej wysokości brakującej kwoty (2x75 fen=1,50 mk), którą udokumentowano znaczkami dopłaty; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.D20I, D29, 90B
Mi.P20y, P28, 107&nb
300 PLN
12921

1919 róg obfitości, niekatalogowana marginesowa czarna próba znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

Fi.D20 P
1 200 PLN
12922

1919 seria w czworoblokach.

Fi.D23-31
120 PLN
SOLD
12923

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, parka z osobliwym abklaczem na odwrocie.

Fi.D28
120 PLN
12924

1919 wydanie krakowskie, parka pionowa znaczków dopłaty za 15 hal. z nadrukiem formą IID poz.40/50 (dolny znaczek z opisanym przez L.Schmutza - "Przegląd Filatelistyczny" 5/2006, błędem "połączone nóżki litery K"), na dofrankowanej austriackiej karcie pocztowej, wysłanej 20.II z miejscowości Jeleśnia do Krakowa; austriackie znaki pocztowe na terenie Małopolski utraciły moc obiegową 20.I.1919, jednak przez pewien czas jeszcze ich używano, co ciekawsze nadawcą karty był naczelnik stacji kolejowej (!), który jako osoba urzędowa nie dość, że nie zastosował się do zarządzenia władz, to jeszcze niedopłacił należności za przesyłkę (13 zamiast 15 hal.), jednak w Krakowie poczta prawidłowo naliczyła i pobrała dopłatę w podwójnej wysokości 15 + 15 hal.; znaczki tego najciekawszego chyba polskiego wydania spotykane są sporadycznie na całościach nie inspirowanych filatelistycznie - w większości przypadków na skarcie; oferowana tu wspaniała i bardzo rzadka całość z oryginalnego, nieurzędowego obiegu pocztowego zachowała się w bardzo dobrym stanie (na odwrocie minimalny ubytek papieru); gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.D3
9 000 PLN
12925

1919 wydanie krakowskie, pasek trzech znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.12/14 (62/64); to tzw. wysokie nadruki o wysokości 12 - 9,5/9,8 mm, 13 - najwyższy 9,9/10 mm i 14 - 9,9/9,6 mm, co ciekawe różnią się wysokością po obu stronach nadruku; to najciekawsze znaczki z formy IID, gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D3
2 400 PLN
12926

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.47 (97) na wycinku z rewersu koperty, unieważniony ręcznie "Porto 15 h" z datą 21.1.19 i sygnaturą urzędnika pocztowego, gwarancja z opisem pozycji na odwrocie Sutcliffe.

Fi.D3
200 PLN
12927

1919 wydanie krakowskie, znaczek z przesuniętym nadrukiem formy IID, gwarancja Mikstein.

Fi.D3
120 PLN
12928

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
12929

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
12930

1919 wydanie krakowskie, sześcioblok znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.31/43 (81/93); lewy górny znaczek poz. 31 (81) z błędem występuącym w formach D i E "ścięte P w POCZTA", oba środkowe poz. 32/42 (82/92) z błędem "przerwana poprzeczka w A w POCZTA", jeden znaczek na podlepce(32), pozostałe bez, wszystkie w pięknym stanie, gwarancja i opis pozycji Mikstein.

Fi.D3 B
500 PLN
12931

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błedem na poz.86 "uszkodzone P w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D4I B
Mi.P11 
4 800 PLN
12932

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.3, sygnatura SM, gwarancja Mikstein, Koopman, Rachmanow, atest firmowy Gryżewski.

Fi.D5
Mi.P4 
2 800 PLN
12933

1919 lokalne prowizoria dopłat, JABŁONKÓW (typ 43) - nadruk czarny stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 21.IX z Krakowa, na odwrocie znaczek za 50 hal z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd12
400 PLN
SOLD
12934

1919 lokalne prowizoria dopłat, STRYJ (typ 136) - nadruk stempelkiem drewnianym, list przewozowy (formularz z orzełkiem) wysłany 25.X z Warszawy, na odwrocie znaczek za 10 hal. z nadrukiem PORTO, zwraca uwagę prowizoryczny datownik Stryj 1 przerobiony z austriackiego stempla ambulansowego; efektowny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd3
250 PLN
SOLD
12935

1919 lokalne prowizoria dopłat, KAMIENICA k.BIELSKA (typ 56) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 23.IX z Jaworzna, na odwrocie parka znaczków za 15 hal z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Pd3
600 PLN
SOLD
12936

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 1 (typ 61) - nadruk czarny stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy wysłany 23.V ze Lwowa miejscowości Brzesko, na odwrocie znaczek za 50 hal. wydania Komisji Rządzącej z nadrukiem PORTO, walor w bardzo dobrym stanie zachowania (skart u dołu minimalnie przycięty); gwarancja.

Fi.Pd8
300 PLN
SOLD
12937

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 1 (typ 61) - nadruk czarny stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 28.IV z miejscowości Głogów, na odwrocie znaczek za 50 hal. wydania Komisji Rządzącej z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Pd8
300 PLN
SOLD
12938

1920 znaczki opłaty (wydania orzeł na tarczy barokowej 1 i 3 mk) użyte w charakterze dopłat!!! - list przesyłowy do paczki wysłanej 23.VII.1921 z Tarnowa do Krosna, gdzie dotarła 24.VIII; odbiorcy przesyłkę wydano i pobrano stosowne należności 26.VIII.

Fi.114I, 116, 96C, 1
Mi.147, 149, 114zI,
150 PLN
SOLD
12939

1920 miejscowa kartka z Radomia 30.X.30 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D20
40 PLN
12940

1921 "porto lokalne" - RZESZÓW, Orzeł na tarczy barokowej, niekatalogowany znaczek za 200 mk., z jednym wierszem nadruku (*DOPŁATA) RZESZÓW typ 121A, kompletny dwuwierszowy nadruk znany jest tylko na wartości 500 mk. z wydania uzupełniającego; niewielkie fragmenty znaczka niepokryte gumą, co się w tym wydaniu zdarza, poza tym w ładnym stanie.


Mi.174 
300 PLN
12941

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym Abklatschem.

Fi.D32
30 PLN
12942

1921 wydanie prowizoryczne, parka znaczków z odbitymi, co ciekawe na obu znaczkach, spacjami drukarskimi przed napisem dopłata. Rzadkie w takim układzie.

Fi.D32B
75 PLN
12943

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.4 błąd występujący w części nakładu "dziurka w 6", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis.

Fi.D32 B
80 PLN
12944

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.34 błąd "skośna kreska k cienka u nasady", a na poz.40 błąd "6 przerwane u góry" i spacja przed nadrukiem z szóstej kolumny, na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis (poprawne pozycje, ale stare numery błędów).

Fi.D32 B10+B13+B
120 PLN
12945

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis.

Fi.D32 B11+B13+B
60 PLN
12946

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.81 błąd "drugie a w dopłata cienkie", gwarancja i opis.

Fi.D32 B14
30 PLN
12947

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis.

Fi.D32 B15+B+B
60 PLN
12948

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.95 błąd "kropka po Mk nikła", a na poz.96 błąd "p przerwane u dołu", gwarancja i opis.

Fi.D32 B17+B18
40 PLN
12949

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.62 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.72 niekatalogowany błąd "szczerby w 6, M i pierwszym a", gwarancja i opis.

Fi.D32 B9+B
40 PLN
12950

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, na poz.32 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.38 "brak kropki po Mk", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis (poprawne pozycje, ale stare numery błędów).

Fi.D32 B9+B11
80 PLN
12951

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z spacją po "dopłata".

Fi.D33
30 PLN
12952

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis.

Fi.D33 B11+B13+B
60 PLN
12953

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z błędem "nikła kropka po Mk".

Fi.D33 B15
30 PLN