The auction will start on 14.04.2023

Auction 53. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12745

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, sześcioblok znaczka za 350/15 zł. ze skośnie przesuniętym w górę nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105
Mi.3253 
240 PLN
12746

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
200 PLN
12747

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, trzy znaczki bez nadruku.

Fi.3105MK
Mi.3253 
350 PLN
12748

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, dwa znaczki bez nadruku.

Fi.3105MK
Mi.3253 
150 PLN
12749

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z ukośnym nadrukiem, brak nadruków na trzech znaczkach.

Fi.3105MK
Mi.3253 
300 PLN
12750

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
120 PLN
12751

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
120 PLN
12752

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
30 PLN
12753

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
225 PLN
12754

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
90 PLN
12755

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
210 PLN
12756

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
35 PLN
12757

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3121
Mi.3269 
240 PLN
12758

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym, gwarancja.

Fi.3121
Mi.3269 
150 PLN
12759

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z szczątkowym drukiem wielokrotnym.

Fi.3121MK
Mi.3269 
720 PLN
12760

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z nadrukiem potrójnym.

Fi.3121MK
Mi.3269 
750 PLN
12761

1990 wydanie przedrukowe, parka makulaturowa z nadrukiem potrójnym, złamanie.

Fi.3121MK
Mi.3269 
120 PLN
12762

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
90 PLN
12763

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
30 PLN
12764

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
30 PLN
12765

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
320 PLN
12766

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z szczątkowym nadrukiem podwójnym.

Fi.3121Np
Mi.3269DD 
80 PLN
12767

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
240 PLN
12768

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97).


42 PLN
12769

1990 pasek znaczków wydanych przez Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk.


30 PLN
12770

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław II Wygnaniec, niedopuszczona do obiegu seria znaczków czystych.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII 
600 PLN
12771

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczki nie wprowadzone do obiegu w paskach z górnym marginesem z napisem tytułowym serii.

Fi.XXIX, XXX
Mi.VII, VIII 
1 500 PLN
SOLD
12772

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

Fi.XXX
Mi.VIII 
250 PLN
12773

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
12774

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
12775

1991 rocznik kopert FDC.


70 PLN
12776

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.Ark.3195-00
Mi.Klb.3343-48 
30 PLN
12777

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.101
Mi.Bl.115 
700 PLN
12778

1991 znaczek nie wprowadzony do obiegu z podobizna gen. Grzegorza Korczyńskiego na miejscowym liście z Warszawy 18.11.91, fotoatest Walocha.

Fi.XXVII, 3098
Mi.VI, 3246 
480 PLN
12779

1991 znaczek nie wprowadzony do obiegu z podobizna gen. Grzegorza Korczyńskiego na wycinku listu z Warszawy 18.11.91, fotoatest Walocha.

Fi.XXVIII, 3098
Mi.VI, 3246 
250 PLN
12780

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb
150 PLN
12781

1992 marszałek Józef Piłsudski, kartka okolicznościowa.

Fi.3236
Mi.3384 
20 PLN
12782

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).


90 PLN
12783

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN
12784

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora, bardzo rzadki kasowany, tu oferowany z bardzo niskim numerem - 00075.

Fi.Bl.106I
Mi.Bl.120II 
800 PLN