The new auction will start soon

Auction 53. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9712

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
9713

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
9714

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

Fi.1+1It
50 PLN
9715

1920 list z Sensburga (Mrągowa) 10.5.20 do Niemiec, pierwszy dzień nowej taryfy.

Fi.1, 3, 5
90 PLN
SOLD
9716

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, seria czysta bez gumy.

Fi.1-9
350 PLN
9717

1920 Górny Śląsk, seria z odmianami.

Fi.1a-9b
144 PLN
SOLD
9718

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.2
Mi.2 ZW 
20 PLN
9719

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją.

Fi.2
30 PLN
9720

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

Fi.2, 8
120 PLN
9721

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

Fi.3
300 PLN
9722

1920 list polecony z Oltersburga (Szczytno) 5.6.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3, 23
90 PLN
SOLD
9723

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

Fi.3a B1
Mi.3aI 
40 PLN
9724

1920 znaczek wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego Kwidzyna, gwarancja Schmutz.

Fi.4
120 PLN
9725

1920 wydanie Komisji Rządzącej Górnego Śląska, połowki znaczków kasowane na wycinkach.

Fi.4, 6
40 PLN
SOLD
9726

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
400 PLN
9727

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

Fi.5
Mi.5 ZW 
20 PLN
9728

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

Fi.6, Cp1
150 PLN
9729

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym klarownym abklatschem, niespotykane.

Fi.6 t.I
400 PLN
9730

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, 1 mk - frankatura wielokrotna, parka pozioma znaczków na liście poleconym (opłata niezgodna z taryfą) wysłanym 30.3 z miejscowości Kietrz (Katscher) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Brna, stempelki, a na odwrocie zalepka cenzury ze stemplem Drezna; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.8
200 PLN
9731

1920 Śląsk Cieszyński, czworoblok znaczków za 2,50 Kr. z podwójną perforacją poziomą, na podlepkach, gwarancja Krawczyk.

Fi.9
40 PLN
9732

1920 Górny Śląsk, seria wydania przedrukowego plus odmiany.

Fi.10-2
180 PLN
SOLD
9733

1920 Górny Śląsk, parka rozdzielona pustopolem.

Fi.13
20 PLN
9734

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - kompletna seria na karcie, ostemplowana 20.3.21 w dniu plebiscytu w miejscowości Ruda, która w wyniku plebiscytu pozostała w Polsce.

Fi.13-29
100 PLN
9735

1920 seria znaczków dla plebiscytu na Górnym Śląsku na wycinkach.

Fi.13-29
40 PLN
9736

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 2,50 Mk. w kolorze różowolila (Mi.80 euro), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.13a
160 PLN
9737

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - frankatura trójkolorowa, list polecony wysłany 18.IV z Pszczyny (Pless) do Neunkirchen, kasownik odbiorczy; koperta dwukrotnie użyta, zmniejszona i otwarta z trzech stron; gwarancja Schmutz.

Fi.15, 24, 25
135 PLN
SOLD
9738

1920 Olsztyn, seria z odmianami.

Fi.15-28
180 PLN
SOLD
9739

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

Fi.18b
750 PLN
9740

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, 80 Pf. - frankatura mieszana, rzadki znaczek na ekspresowym liście poleconym, wysłanym 19.4 z Iławy (Deutscheylau) do Malborka (Marienburg), kasownik odbiorczy na odwrocie; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

Fi.19, 1y, 3y
2 000 PLN
9741

1920 wydanie definitywne Komisji Rządzącej Górnego Śląska, stemplowany znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.24b
900 PLN
9742

1920 Górny Śląsk, luzaki z serii , gwarancja Schmutz.

Fi.30, 31, 32
200 PLN
9743

1920 list z Marienwerder (Kwidzyn) 8.4.20 do Niemiec, gwarancja Weźranowski.

Fi.30, 33
80 PLN
9744

1920 Górny Śląsk, luzaki z serii, gwarancje.

Fi.30-35
500 PLN
9745

1920 list polecony z Sommerau (Żabrowo) 15.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Weźranowski.

Fi.31, 36
72 PLN
SOLD
9746

1920 list polecony z Marienburg (Malbork) 15.7.20 do Niemiec, na odwrocie stemple odbiorcze, gwarancja Weźranowski.

Fi.32
80 PLN
SOLD
9747

1920 list polecony z Altfelde (St. Pole) 11.8.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.41
200 PLN
9748

1920 list polecony z Deutscheylau (Iława) 12.5.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.41
300 PLN
9749

1920 wydanie przedrukowe, stemplowana seria z odmianami.

Fi.41a-43b
60 PLN
9750

1920 Górny Śląsk, luzaki z serii.

Fi.42, 43
40 PLN
9751

1920 Górny Śląsk, luzaki z serii.

Fi.42, 43
40 PLN