The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 53. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9649

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 600 PLN
9650

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
9651

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, z pełną oryginalna gumą bez podlepek, gwarancja Falkowski,.

Fi.1-12 ND
150 PLN
9652

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty za 10 f. w bardzo ładnym stanie, cień śladu po podlepce, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.1ax
800 PLN
9653

1919 Polska Agencja Pocztowej w Odessie, znaczek za 20 fen. na papierze żeberkowanym poziomo, kasowany - zdjęty z listu użytkowego, bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
2 000 PLN
9654

1919 znaczek wydania dla polskiego konsulatu w Konstantynopolu, gwarancja Schmutz.

Fi.6y
400 PLN
9655

1920 Konstantynopol, luzaki z serii nowodruków z odmianami.


100 PLN
9656

1920 Konstantynopol, polska całostka z nadrukiem LEVANT przeznaczona dla polskiej urzędu pocztowego w Turcji, ostemplowana grzecznościowo 15.X.1920 datownikiem "POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
1 800 PLN
SOLD
9657

1920 Konstantynopol, całostka z nadrukiem LEVANT, gwarancja Jendroszek.

Fi.Cp1
720 PLN
SOLD
9658

1921 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzona do obiegu seria na lekkich podlepkach, gwarancja.

Fi.26-31
Mi.I-VIII 
60 PLN
9659

1921 Konstantynopol, luzaki z serii nie wprowadzonej do obiegu.


60 PLN
9660

1925 Port Gdańsk, luzaki z serii, większość z gwarancjami.

Fi.1-11
30 PLN
9661

1925 Port Gdańsk, seria stemplowana z odmianami, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
150 PLN
9662

1925 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

Fi.3
50 PLN
9663

1925 Port Gdańska, rozmyty nadruk, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
40 PLN
9664

1926 Port Gdańsk, seria z odmianami, bez dwóch znaczków gwarancja Schmutz.

Fi.12-15
230 PLN
9665

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
9666

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.450 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
900 PLN
9667

1926 Port Gdańska, nadruk cienki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12aIx
50 PLN
9668

1926 Port Gdańska, nadruk cienki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.13aIx
20 PLN
9669

1926 Port Gdańska, gwarancja Schmutz.

Fi.14aIIx
60 PLN
9670

1926 cięta próba kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Gryżewski, Łaszkiewicz, Wiatrowski.

Fi.14xP1
500 PLN
9671

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; trzy odmiany koloru znaczka podstawowego, piękne bez podlepek, najrzadsza jasnożółtobrązowa w czworobloku (Mi.1600 euro) - gwarancja i opis Schmutz; unikalny dziewięcioblok z nadrukiem WZÓR - oznaczeniem stosowanym w PWPW dla znaczków przeznaczonych do celów instruktarzowych i okazowych; znane są też wzory tego i innych znaczków ze stemplem WZÓR / SKASOWANO lub okrągłą pieczęcią PWPW; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane i mają lekki ślad kreślenia czerwonym ołówkiem kopiowym; w zasadzie tego typu egzemplarze powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych; całość na karcie wystawowej wspaniałego zbioru Gdańska; gwarancja znaczków Krawczyk, Schmutz, wzór fotoatest Krawczyk.

Fi.16a, b, WZ
Mi.19 
9 000 PLN
9672

1927 Port Gdańsk, kartka z Gdańska 18.7.27 do Krynicy.

Fi.13
140 PLN
9673

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 22.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Kielc; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyszczerbionym dolnym mostkiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.13b
Mi.16 
200 PLN
9674

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 16.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Bralin; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P-T No.1" z całkowicie wyłamanym górnym mostkiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.14
Mi.17 
250 PLN
9675

1928 Port Gdańska,czworoblok.

Fi.35
10 PLN
9676

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Torunia; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; koperta firmowa "Rudolf Mosse" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.16
Mi.19 
300 PLN
9677

1929 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska 30.X.29 do Czerska, koperta nieznacznie przycięta z lewej strony.

Fi.19
120 PLN
9678

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II 
800 PLN
9679

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.20w
Mi.23I 
60 PLN
9680

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK w czworobloku, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
320 PLN
9681

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
240 PLN
9682

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań, jeden znaczek uszkodzony przy naklejaniu; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!!

Fi.93h
400 PLN
9683

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem - frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 15.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Rybnika; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "f"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.17, 18
Mi.20, 21 
150 PLN
9684

1932 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony, wysłany 7.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL"; w związku z niedokładnym adresem list po opatrzeniu adnotacją: "Istnieją dwa Skole/ na żądanie nadawcy zwrot 8/4" cofnięty do nadawcy i po uzupełnieniu adresu wysłany ponownie do Skały pod Ojcowem, kasownik odbiorczy 10.IV; koperta firmowa "AMADA Danzig-Schellmühl" nietypowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.11, 17
Mi.11, 20 
300 PLN
9685

1932 Port Gdańsk, polski znaczek dopłaty użyty w Gdańsku.

Fi.D71II
100 PLN
9686

1933 kartka firmowa z Gdańska 25.IV.33 do Krakowa, gwarancja.

Fi.1, 2, 3
90 PLN
SOLD
9687

1933 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Henryk Sienkiewicz z przedrukiem - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 7.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Łodzi; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.21
Mi.24 
200 PLN
9688

1933 Port Gdańsk, karta pocztowa z I Drużyny Harcerskiej w Gdańsku, wysłana 13.XI z urzędu Gdańsk 2 do administracji pism: "Harcmistrz" i "Wiadomości Urzędowe" w Warszawie; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.21
Mi.24 
250 PLN