The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 53. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7280

1593 kompletny list podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja z Dąbrowicy herbu Lewart, napisany dnia 7 października 1593 roku, do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, uważanego za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; adresowany "Xe(ciu) panu... do rąk jego...", "powolny sługa..."; zachowany w świetnym stanie, papier ze znakiem wodnym, z kompletną wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną, wspaniały ponad 400 letni dokument historyczny !!!


2 400 PLN
7281

1777 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, list z pełną treścią, datowany 14 maja, wysłany z Warszawy do Hodimont; posiada adnotacje dotyczące wyłącznie porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem - gdyż w tym czasie nie stosowano jeszcze pieczęci nadawczych; walor w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
7282

1787 koperta listu z Warszawy do Lwowa ze stemplem tuszowym W z korona bez obwódki (PZP Tom I 37 Typ III), stempel ten był w użyciu w latach 1787-1793, z tylu czerwona pieczęć lakowa, fantastyczny zbiór Pana Z. Mikulskiego zbierany dziesiątkami lat wystawiany na Zamku Królewskim w Warszawie w 2010 roku posiadał 17 takich kopert, kopert w tak dobrym stanie mogło się zachować zapewne nie więcej niż kilkadziesiąt sztuk, gwarancja S. Petriuk.


840 PLN
SOLD
7283

1793 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, list z Warszawy do Zamościa, w środku list, list oznaczono pieczęcią nadawczą typu IIc bez obwódki, słaby stan zachowania, jak na ilustracji.


500 PLN
7284

1805 (najprawdopodobniej) Grande Armee - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list z Kromolic koło Poznania z pełna treścią, czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 5 / GRANDE ARMEE, kompletny historyczny dokument w dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
7285

1807 "Grande Armee No.31" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.


2 500 PLN
7286

1807 Grande Armee - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, fragment listu (wycięta treść) z Warszawy do Berlina, czytelna odbitka kasownika nadawczego - No I GRANDE ARMEE, ładny stan zachowania.


1 200 PLN
7287

1809 Grande Armee - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list z niewielkim ubytkiem po wyciętej pieczęci lakowej, czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 25 PORT PAYE / GRANDE ARMEE, kompletny historyczny dokument w dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
7288

1818 około, list wysłany 23.NOV z Legnicy do Szprotawy (Sprottau), dwuwierszowy stempel nadawczy LIEGNITZ; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
7289

1820 około, 1,25 łutowy list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 14/11 jako pospieszny - dopisek "Cito!"; dwuwierszowy stempel nadawczy; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
7290

1820 około, kompletny list rekomendowany wysłany 9.II z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, adresowany "Antoniemu Hrabi Stadnickiemu"; dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB, adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych: "30", "46", na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
7291

1821 list (koperta) do Teresy księżnej Druckiej Lubeckiej z hrabiów Scipio del Campo przywieziony z Petersburga do Warszawy, skąd 10.II został wysłany do Wiednia, odręczna adnotacja "de St Peterbourg", warszawski stempel nadawczy typu IB, na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy z herbami; bardzo dobry stan zachowania.

1819 list (koperta) rekomendowany wysłany 18.IV z Lublina do Hrubieszowa, rzadki stempel nadawczy typu IB o wymiarach 25x4,5 mm, czerwoną kredką wpisana wysokość opłaty "15", zwraca uwagę wyszukany sposób adresowania listu: "Wielmożnemu Imć: Panu Witalisowi Sobieszczańskiemu Mnie wielce Kochanemu Stryaszkowi Dobrodziejowi najosobliwszemu Panu w Hrubieszowie"; na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.

1830 STEMPEL Z ODWRÓCONĄ CYFRĄ W DACIE - list wysłany 22.VIII z Lublina do Kielc, rzadki stempel nadawczy typu IB o wymiarach 22x3,5 mm z odwróconą cyfrą "2" w dacie!!! stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


3 200 PLN
7292

1825 po, list wysłany 27.8 z miejscowości Widuchowa do Szczecina, dwuwierszowy stempel nadawczy FIDDICHOW, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa z godłem "KOENIGL.KREIS.GER.COMMISSION FIDDICHOW"; doskonały stan zachowania.


60 PLN
7293

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.


50 PLN
7294

1825 strona adresowa listu pieniężnego tzw. "obciążonego" (adnotacja "przytem paczka Sig.K.M. srebrem Złp 23"), nieopłaconego przez nadawcę (adnotacja "Na koszt"), wysłanego 8.X z Łaska do Kalisza, stempel nadawczy typu IIA, liczne adnotacje pocztowe, dzięki czemu walor prezentuje się efektownie i na karcie albumowej z powodzeniem może zastąpić (jak widać) kompletny list; bardzo dobry stan zachowania.

1819 koszulka listu do "Szanownego Poczt Amtu Pogranicznego J.Królewskiej Mci w Częstochowie", wysłanego 28.I z Siewierza, stempel nadawczy typu IIA z wpisaną pełną datą, rzadko spotykany dopisek "I(nteres) Poczty" - zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; papier ze znakiem wodnym wytwórni w Jeziornej; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


900 PLN
7295

1826 około, list wysłany 16/4 z Warszawy do miejscowości Przyrów, stempel nadawczy typu IIIC; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; na odwrocie ładnie odciśnięta rosyjsko-polska pieczęć nadawcy z orłem "PROKURATORYA JENERALNA KROLESTWA"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano B.W.Trzeciecki.


250 PLN
7296

1827 list z pełną treścią wysłany 17/10 z niewielkiej miejscowości Miejska Górka do Wschowy (Fraustadt), dwuwierszowy czarny stempel nadawczy GÖRCHEN z datą, adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
7297

1828 kompletny list z Gniezna do Witkowa.


30 PLN
7298

1829 koszulka list wysłanego 1.VI ze Strzelna przez Inowrocław (Inowrazlaw) do Bydgoszczy, rzadko spotykany duży dwuwierszowy stempel nadawczy STRZELLNO (Feuser 350.-), dodatkowo na froncie odciśnięto stempel INOWRAZLAW; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
7299

1829 kompletny listu z Radomia do Nowego Miasta, stempel Radomia typ IIIC, stempel "Interes Rządowy".


50 PLN
7300

1829 kompletny listu z Piotrkowa do Makuszyna, stempel Piotrkowa typ IB, stempel "Interes Rządowy".


100 PLN
7301

1830 około, "K:K:ABSATZ/ POSTAMT/ TARNOW" wyjątkowo dobrze zachowana pocztowa pieczęć lakowa z godłem na odwrocie listu urzędowego (wycinek); pod skrzydełkiem listu druga pieczęć w idealnym stanie zachowania; dodatkowo lakowa pieczęć urzędowa nadawcy: "TARNOVIENSIS SIGILLUM OFFI... DEPOSITORIUM C:R: FORI NOBIL"; nieczęsto spotykany walor.


160 PLN
SOLD
7302

1830 kompletny list z Kielc do Raby, stempel Kielc typu IA.


50 PLN
7303

1832 list urzędowy wysłany 1.IV ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy Lwów, dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej, poniżej "franco"; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, doskonale widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego.


150 PLN
7304

1833 list wysłany 18.11 z miejscowości Włoszczowa do Kielc, czarny jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB; obok stempla dopisana - co rzadkie - pełna, wraz z rokiem, data wysyłki; adnotacja zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej "In(teres) Rząd(owy)"; zaczerniony adres odbiorcy; na odwrocie negatywowa pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego.


150 PLN
7305

1834 list wysłany 8/6 ze Środy do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy SCHRODA; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
7306

1834 list prywatny z treścią wysłany 4/12 z Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, obok dopisana - co rzadkie - pełna, wraz z rokiem, data wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty "30" gr.; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
7307

1835 kompletny list z Gniezna do Witkowa.


50 PLN
7308

1836 list urzędowy wysłany z Wadowic do Lwowa, jednowierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 35,- euro), dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej; na odwrocie łukowy stempel odbiorczy LEMBERG z datą "20.Dec 836" (Adamczyk/Bartke 25,- euro) i efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego; z kolekcji S.Rosińskiego.


150 PLN
7309

1836 kompletny list z Tarnowa do Lwowa.


50 PLN
SOLD
7310

1837 list z treścią, datowany 17/29 września, wysłany z Pabianic do Warszawy, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB, adnotacja zwalniając przesyłkę od opłaty pocztowej "Interes Rządowy/ świ(adczy) X. D Biedermann" - nadawcą był Daniel Biedermann pastor pabianickiej parafii ewangelickiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania: gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
7311

1837 list zagraniczny - kompletna koszulka, skierowany nietypową drogą przez Austrię (zamiast przez Prusy); wysłany 12.XII z Grójca do Wirtembergii, dwukrotnie odciśnięty stempel nadawczy GROYEC typu IIA z dopisaną w formie ułamka pełną datą (również roczną); list przesłany traktem głównym Warszawa-Kraków przez Radom, gdzie niebieskim atramentem dopisano nazwę urzędu i pełną datę w formie ułamka "Radom 13/12 37", następnie polski pocztamt pograniczny w Michałowicach przekazał przesyłkę austriackiemu urzędowi w Krakowie, gdzie poczta austriacka przystawiła stempelek kraju pochodzenia "Pologne"; dodatkowo na froncie adnotacja "b pilnie" i wpisana wysokość opłaty pocztowej "61"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania, z prawie kompletna pieczecia lakową na odwrocie.


900 PLN
SOLD
7312

1838 list z pełną treścią, wysłany 7/9 z Gostynia do Rawicza, dwuwierszowy stempel nadawczy GOSTYN, dodatkowo stempelek listonosza "SARG", na odwrocie czerwonym atramentem wpisana waga przesyłki "1 1/2" łuta i pieczęć urzędowa z godłem "KOEN.PR:LAND U.STADT.GERICHT.GOSTYN".


80 PLN
7313

1839 koperta listu wysłanego z miejscowości Podhorce do Lwowa, czytelna i wyraźna czarna odbitka ozdobnego stempla nadawczego, dodatkowo stemple pomocnicze "FRANCO" i "RECOM"; podręcznik J.Adamczyka i J.Bartke pokazuje stempel nadawczy, ale ilustracji stempli pomocniczych w Podhorcach brak; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy i łukowy stempel odbiorczy bez daty - również nie opisany w powyższym; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
7314

1840 list z treścią wysłany 21.V z miejscowości Weisskirchen do Przeworska, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK/ 24 MAY (Adamczyk/Bartke 20,- euro); z kolekcji S.Rosińskiego.


60 PLN
7315

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 14.AUG; dwuwierszowy stempel nadawczy; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
7316

1840 około, obwoluta listu z Radomska do Tuszyna, stempel Piotrkowa typ IIIC.


80 PLN
7317

1840 kompletny list z Chełmna do Kwidzyna, stempel Culm typu IB.


50 PLN
7318

1840 około, obwoluta listu z Służewa do Włocławka, stempel Służewa typu IIIA.


40 PLN
7319

1840 około, obwoluta listu z Zgierza do Warszawy, stempel Zgierza typ IIA.


40 PLN