The auction will start on 14.04.2023

Auction 51. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25498

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w czworobloku, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


480 PLN
25499

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.


2 400 PLN
25500

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - zestaw dziesięciu projektów z Katalogu Prac Konkursowych.


80 PLN
25501

1918 zeszycik z projektami konkursowymi pierwszych polskich znaczków pocztowych, bez strony 8, stan dobry.


1 000 PLN
25502

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji, opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.55, 56, 57, 58
900 PLN
25503

1919 wydanie PKL, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
160 PLN
25504

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z prywatnym ząbkowaniem.

Fi.55-65
Mi.54-64 
150 PLN
25505

1919 wydanie PKL, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
30 PLN
25506

1919 wydanie PKL, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą, dwie pozostałe na papierze białym grubym; PZP tom 1 str.140, gwarancja Mikstein.

Fi.57 P2x, 59 P3z, 6
Mi.56, 58, 59 
24 000 PLN
25507

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Schmutz.

Fi.58 B1
Mi.57 
90 PLN
25508

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu rozdarta); gwarancja Schmutz.

Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 
1 000 PLN
25509

1919 wydanie PKL, 15 hal - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 5.V z Cieszyna do Tarnowa; dobry stan zachowania (znaczek z niewielkimi odbarwieniami); gwarancja

Fi.60
Mi.59 
200 PLN
25510

1919 wydanie PKL, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
4 000 PLN
25511

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
25512

1919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria w czworoblokach.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
1 200 PLN
25513

1919 wydanie w walucie koronowej, dwie cięte serie w parkach.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
25514

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
25515

1919 wydanie w walucie koronowej, dwie serie z różnymi odmianami.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
25516

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
90 PLN
25517

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczki w różnych odmianach.

Fi.73A
Mi.65 
15 PLN
SOLD
25518

1919 wydanie w walucie koronowej, parki w różnych odmianach.

Fi.73A
Mi.65 
30 PLN
25519

1919 wydanie w walucie koronowej, wieloblok.

Fi.73A
Mi.65 
20 PLN
25520

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

Fi.73B
Mi.77 
30 PLN
25521

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w rzadkim kolorze czerwonawobrazowym, gwarancja Schmutz.

Fi.73 P8
Mi.65 
80 PLN
25522

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczki w różnych odmianach.

Fi.74A
Mi.66 
35 PLN
SOLD
25523

1919 wydanie w walucie koronowej, ośmioblok.

Fi.74A
Mi.66 
20 PLN
25524

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

Fi.74A
Mi.66 
40 PLN
25525

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterka "połączona lewe H z cyfra 5".

Fi.74A
Mi.66 
10 PLN
25526

1919 kartka z Lwowa 13.X.19 do Niemiec, cięty znaczek za 5 hal.

Fi.74A, Cp25
25 PLN
25527

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

Fi.74B
Mi.78 
30 PLN
25528

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.74 P4
Mi.66 
80 PLN
25529

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym.

Fi.74 P4
Mi.66 
140 PLN
25530

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

Fi.74 P5
Mi.71 
280 PLN
25531

1919 list (z treścią) polecony z Szczepanowa (wieś w gminie Brzesko) 25.VI.19 do Niedomic, rzadka erka.

Fi.75, 75B
Mi.79, 80 
100 PLN
25532

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczki w różnych odmianach.

Fi.75A
Mi.67 
15 PLN
SOLD
25533

1919 wydanie w walucie koronowej, makulatura, czworoblok znaczków za 10 hal. drukowany na zagięciach papieru, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.75A Mk
Mi.67x 
200 PLN
25534

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

Fi.75B
Mi.79 
20 PLN
SOLD
25535

1919 przekaz pieniężny z Rudnik do Ciężkowic, na odwrocie znaczki opłaty z ręcznym napisem Porto.

Fi.75B, 76B, 79B
Mi.79, 80, 83 
50 PLN
25536

1919 kartka o charakterze filatelistycznym (przefrankowana i bez treści) z Krakowa 30.III.19 (wczesne użycie całostki krakowskiej) do Wiednia, nadruk typ 93, znaczek za 10 hal. z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.75B, Cp14IIy
Mi.79 
100 PLN
SOLD
25537

1919 wydanie w walucie koronowej, nieprecyzyjnie katalogowana, gumowana próba znaczka za 10 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym o podwójnym druku (Fi.175.-), podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.75 P10 Dp
Mi.67 
160 PLN