The auction will start on 16.06.2023

Auction 51. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24478

1802 kompletny list z Torunia do Pułtuska.


100 PLN
SOLD
24479

1832 kompletny list z Poznania do Głogowa.


70 PLN
24480

1850 I wydanie Austrii - 9 kr. z dużym prawym marginesem (11 mm) - frankatura pojedyncza, list wysłany 9.XII z miejscowości Gurahumora (Bukowina), poprzez Czerniowce do Lwowa; list złożono w wyniku czego znaczek został nadłamany, pomimo to znaczki z tak dużym marginesem na listach spotyka się wyjątkowo rzadko, efektowna całość z rzadkim ostemplowaniem w dobrym stanie zachowania.


Mi.5X 
1 000 PLN
24481

1853 około, I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, list (koperta) wysłany 14.III ze Stryja do Lwowa, dwuwierszowy stempel nadawczy w ramce "STRY"; znaczek z trzech stron ładnie cięty (z lewej strony po ramce); na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempel odbiorczy; zgrabna mała kopertka w dobrym stanie zachowania.


Mi.3Y 
300 PLN
24482

1854 I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura pojedyncza, kompletny list wysłany 9/2 z Tarnowa do miejscowości Oedenburg (Sopron); znaczek z marginesami ze wszystkich stron (cięcie z żadnej strony nie dochodzi do rysunku znaczka), unieważniony kasownikiem z ozdobnikiem; na odwrocie stemple: przejściowy i odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5Y 
200 PLN
24483

1854 list urzędowy z Borka (Wielkopolskiego) do Krotoszyna, w liście ciekawa odbitka pieczęci pocztowej.


45 PLN
SOLD
24484

1857 I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, kompletny list wysłany 12.9 z Tarnowa do Krakowa; znaczek z trzech stron ładnie cięty, z lewej krótko, ale z marginesem; na odwrocie stempel odbiorczy Kraków (kursywą); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.4Y 
300 PLN
24485

1861 około, austriacki znaczek gazetowy - ładnie cięty - na opasce, wysłanej 26.XI do Nowego Sącza, wysoka wycena katalogowa (Fi.1750.-), bardzo dobry stan zachowania.


Mi.23c 
1 200 PLN
24486

1861 po, austriacka całostka - koperta (format 147x85 mm) za 15 kr., wysłana 5/6 z Krakowa do Berlina, nadana w urzędzie pocztowym na dworcu kolejowym, datownik "KRAKAU BH"; na odwrocie stempelki urzędów granicznych: austriackiego w Szczakowej i pruskiego w Mysłowicach (Myslowitz) i berliński stempelek nadejścia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U4A 
300 PLN
24487

1861 obwoluta listu urzędowy ze Starego Sącza do Tarnowa.


50 PLN
24488

1862 III wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 31/8 z Tarnowa do Frankfurtu nad Menem; na odwrocie stempelek nadejścia, całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.22 
120 PLN
24489

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).


30 PLN
24490

1863 kompletny list urzędowy z Fraustadt (Wschowa).


25 PLN
24491

1863 obwoluta listu z Poznania do Wałcza (Deutch Crone).


30 PLN
24492

1864 około, IV wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.X (18.OCT) z miejscowości Kuty do Wiednia, znaczek unieważniony rzadkim stemplem łukowym KUTTY; na odwrocie kasownik przejściowy Lwowa i stemple odbiorcze; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.28 
800 PLN
24493

1864 V wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 8/8 z Rzeszowa do miejscowości Steyr; omyłkowo przesłany do Stryja (kasownik STRY), następnie już prawidłowo przez Lwów (9/8), nadany na kolej w urzędzie dworcowym w Przemyślu (14/8), kasownik odbiorczy Steyr (15.VIII); znaczek z krótszymi ząbkami z prawej strony; na odwrocie owalny stempelek nadawcy; niecodzienna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.34 
150 PLN
24494

1864 (?), V wydanie Austrii - 2 kr. - frankatura pojedyncza, druk - oferta dotycząca cen hurtowych wyrobów metalowych gospodarstwa domowego, wysłany 14/3 z Wiednia do Nowego Wiśnicza, kasownik tranzytowy Bochnia 15/3 i odbiorczy Wiśnicz 16.MAR.


Mi.30 
100 PLN
24495

1864 około, całostka - koperta pruska wysłana 3/8 z niewielkiej miejscowości Czerwionka do Łazisk, znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie piórem, nazwa miejscowości i data dopisane ręcznie, bardzo rzadki przypadek kasowania zastępczego; ponieważ ekspedycję pocztową otwarto tu w 1864 roku, w okresie przejściowym stosowano najpewniej ten rodzaj kasowania; stempelek nadejścia 3.8 na odwrocie; niespotykany walor w dobrym stanie zachowania (minimalne przebarwienia).


Mi.U26A 
500 PLN
24496

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 5 kr. na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 24.IX (24.SEP.)z Wiśnicza do miejscowości Fałkowice, znak opłaty unieważniony stemplem dwuwierszowym WISZNICZ, adnotacja "p Gdów" dotycząca drogi przesyłki, na odwrocie kasowniki przejściowe Bochnia i Gdów; idealny stan zachowania.


Mi.U33 
180 PLN
24497

1865 list urzędowy z Lissy (Leszna) do Rawicza, w środku odbitka pieczęci pocztowej.


40 PLN
SOLD
24498

1867 SKOLE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Skolem.


Mi.37 
15 PLN
24499

1867 ŻMIGRÓD, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Żmigrodze.


Mi.37 
20 PLN
24500

1867 BRODY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brodach.


Mi.37 
15 PLN
24501

1867 kompletny list urzędowy z Punitz (Poniec).


30 PLN
24502

1867 list urzędowy z Kroeben (Krobia pow. gostyński) do Gostynia, w środku odbitka pieczęci pocztowej.


40 PLN
24503

1869 kompletny list urzędowy z Bojanowa.


25 PLN
24504

1871 list urzędowy z Kroeben (Krobia pow. gostyński) do Gostynia, w środku odbitka pieczęci pocztowej.


50 PLN
24505

1873 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i polskim, wysłana 16.IX z Ropczyc do Lipska, słabszy stan zachowania.

Fi.3
Mi.P20  
15 PLN
24506

1873 koperta Rzeszy za 1 Gr. (147 x 84 mm) stosowana na ziemiach polskich pod zaborem pruskim; czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U5AII 
40 PLN
24507

1873 lwowska gazeta "SŁOWO" w języku rosyjskim, której wysyłkę opłacono austriackim znaczkiem z podobizną Merkurego w typie I "grober druck", fotoopinia Schmutz.


Mi.42 
400 PLN
24508

1873 kartka z Jaworzna do Wiednia, austriacka całostka dwujęzyczna w języku: niemieckim i polskim.

Fi.Cp3
25 PLN
24509

1875 PRZEMYŚL, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Przemyślu.


Mi.37 
20 PLN
24510

1877 list urzędowy z Lissy (Leszna), w środku odbitka pieczęci pocztowej.


40 PLN
24511

1879 kompletny list urzędowy z Nowego Sącza do Limanowej.


30 PLN
24512

1880 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, wydanie przedrukowe - koperta za 7/8 kop., rozmiar: 145x81 mm; dobry stan zachowania (na froncie niewielkie przebarwienia).


Mi.U27C 
80 PLN
24513

1880 list urzędowy z Kriewen (Krzywiń pow. Kościan).


20 PLN
24514

1880 około, obwoluta listu z Świdwina (Schievelbein) do Okonka na Pomorzu.


15 PLN
24515

1882 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura wielokrotna (4 znaczki), list polecony, wysłany 19/7 z Bochni do Brzeska, stempelek RECOM. z dopisanym numerem przesyłki, kasownik odbiorczy, wysoka wycena katalogowa!


Mi.37I 
200 PLN
24516

1883 VI wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, koperta listu rekomendowanego, wysłanego 29/5 z Tarnowa do Andrychowa; stempelek polecenia "RNr" na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.37, 38 
250 PLN
24517

1883 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura wielokrotna (2 parki), list polecony wysłany 2/9 z Tarnopola do Krakowa, stempelek polecenia "RNr" z dopisanym numerem przesyłki, pieczęć kancelaryjna C.K. Sądu Krajowego w Krakowie; na odwrocie kasownik odbiorczy i idealnie zachowana pieczęć lakowa nadawcy; całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.37I 
350 PLN