The auction will start on 14.04.2023

Auction 51. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24919

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy (zwykły znaczek - Mi. 350 euro), gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
700 PLN
24920

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6/5 gr. w kolorze czerwonolila, znaczek o klarownym nadruku, gwarancja.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
150 PLN
24921

1915 Warszawa, połówka znaczka przedrukowego za 6/5 gr. pięknie kasowana na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.5Ia
Mi.6Iaa 
50 PLN
24922

1915 Warszawa, czworoblok znaczków z nadrukiem nowej wartości, jeden znaczek ślad po podlepce.

Fi.8
15 PLN
24923

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
350 PLN
SOLD
24924

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
24925

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
1 600 PLN
24926

1916 Białystok, znaczek pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.1I
1 100 PLN
24927

1916 Białystok, znaczek stemplowany z ręcznym podpisem, gwarancja.

Fi.1Ic
600 PLN
24928

1916 Częstochowa, list firmowy z Łodzi, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i stempel poczty miejskiej w Częstochowie, brak klapy koperty.

Fi.2a
250 PLN
24929

1916 Łódź, karta pocztowa "Postgebiet Ob. Ost" (część na odpowiedź) wysłana 6.III z Lipawy (Libau) do Łodzi, 9.III doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty doręczeniowej w kolorze lila, stempelek cenzury niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2b
900 PLN
24930

1916 Łódź, kartka z Kalisza do Łodzi, stempel opłaty doręczeniowej.

Fi.3a
80 PLN
24931

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
24932

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
120 PLN
24933

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), znaczek za 3 kop. z prawym marginesem; piękny stan, gwarancja Mikstein,.

Fi.1-2
220 PLN
24934

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
160 PLN
24935

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.400 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
400 PLN
24936

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.220 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
320 PLN
24937

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Mi.880 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 280 PLN
24938

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.4
50 PLN
SOLD
24939

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków w kolorze lilaczerwonym w położeniu tete-beche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

Fi.5a
500 PLN
24940

1916 Sosnowiec, karta pocztowa, wydanie z przedrukiem, czysta, stan bardzo dobry.

Fi.Cp2
300 PLN
24941

1916 Warszawa, miejscowy list firmowy ze znaczkiem i stemplem poczty miejskiej w Warszawie, gwarancja Landre.

Fi.1
100 PLN
24942

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie listu miejscowego, ostemplowane grzecznościowo 22.5 datownikiem z wyróżnikiem "b".

Fi.2, 9, 10
50 PLN
24943

1916 Warszawa, miejscowy list z znaczkami poczty miejskiej i stemplem "Wręczenie opłacone".

Fi.2, 9, 10
50 PLN
24944

1916 Warszawa, miejscowy list opłacony jak druki, wysłany 27.1, opłatę doręczeniową udokumentowano dzielonym znaczkiem poczty miejskiej za 5 gr., dodatkowo stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.7
100 PLN
24945

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka grzecznościowa, widokówka nadana 19.6, znaczek poczty miejskiej za 2/10 gr unieważnionym kasownikiem z syrenką warszawską, dodatkowy stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.9
60 PLN
24946

1916 Warszawa, list miejscowy (druki) nadany 31.6, doręczenie opłacono znaczkiem poczty miejskiej wydania przedrukowego za 2/10 gr unieważnionym kasownikiem z syrenką warszawską, przesyłkę przeadresowano i dosłano do hotelu Europejskiego.

Fi.9
150 PLN
24947

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) wysłana 18.8, doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej za 2/10 gr unieważnionym kasownikiem z syrenką warszawską.

Fi.9
70 PLN
24948

1916 Warszawa, zestaw znaczków wydania przedrukowego.

Fi.9
30 PLN
SOLD
24949

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 13.IX, opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek, tu - "8 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka za 6 gr; przesyłka niedoręczona i zwrócona do nadawcy, zwraca uwagę nalepka informacyjna Poczty Miejskiej z adnotacją listonosza; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.10
1 200 PLN
24950

1916 Warszawa, znaczek za 6/5 gr. poczty miejskiej na wycinku z karty legionowej z orłem i stemplami formacyjnymi.

Fi.10
60 PLN
24951

1916 Warszawa, Poczta Miejska prowadziła rozliczenie za znaczki naklejone na korespondencję, w związku z tym z niedoręczonych przesyłek zdzierano znaczki zachowując je do rozliczeń; wezwanie wysłane 1.III do Delegata C. i K. Ministerjum Spraw Zewnętrznych, niedoręczone (znaczek zdarto), a po ustaleniu właściwego adresu, ponownie ofrankowane i dostarczone odbiorcy; dodatkowo kartka z adnotacją listonosza; ciekawa przesyłka w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.10
800 PLN
24952

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 15.9, opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek, tu - "8 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
100 PLN
24953

1916 Warszawa, przesyłka miejscowa, druk zawiadomienia o nadejściu pieniędzy, wysłany 3.5 z Centralnego Biura Pośrednictwa Pracy, znaczek opłaty doręczeniowej Poczty Miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6/10 gr unieważniony kasownikiem z syrenką; całość z oryginalnego obiegu pocztowego w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
120 PLN
24954

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka władz niemieckich - zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego - wysłana 12.5, opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek, tu - "5 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka za 6/5 gr; przesyłka z oryginalnego obiegu pocztowego nosząca ślady nadpalenia; gwarancja.

Fi.10
70 PLN
24955

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 14.8, opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek - tu beznominałowy "Pfennig Porto" z dopisaną cyfrą "8", stosowany w okresach przejściowych; opłata pobierana była przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka, tu - za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
130 PLN
24956

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 5.7, opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek, tu - "5 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka za 6/5 gr; na odwrocie pieczęć listowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
120 PLN
24957

1916 Warszawa, miejscowa kartka na formularzu Centralnego Biura Pośrednictwa Pracy, stempel "5 Pfenig Porto" i znaczek poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.10
100 PLN
24958

1916 Warszawa, miejscowa kartka na formularzu Centralnego Biura Pośrednictwa Pracy, stempel "8 Pfennig Porto" i znaczek poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.10
120 PLN