The auction will start on 09.09.2022

Auction 51. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27529

1943 (?) formularz urzędowy ze stempelkiem "OPŁACONO RYCZAŁTEM".


50 PLN
27530

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza (tło cieniowane), wysłana 31.XII, walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo załamana); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp12d
180 PLN
27531

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, karta pocztowa na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
100 PLN
27532

1943 karta obiegowa o nominale 5 f., wykonana na różowym gładkim papierze, datowana 3.7, na odwrocie zawiadomienie o walnym zebraniu T.S.Wisła; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano M.Kalawski; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
300 PLN
27533

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f., wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, znak opłaty unieważniony 26.IV datownikiem, dodatkowo stempel okolicznościowy "DNI MORZA", bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8x1
300 PLN
27534

1944 Różne rysunki - nadruki OBÓZ IID na znaczkach Neubrandenburga, seria kasowana, gwarancja Krawczyk, Schmutz, Korszeń, Schmutz.

Fi.5-8
800 PLN
SOLD
27535

1944 Święto Morza, marginesowa seria kasowana, gumowana, w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.9-11
170 PLN
SOLD
27536

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.12-14
250 PLN
SOLD
27537

1944 Święto Gór, marginesowy znaczek za 30 f., zmatowienia na gumie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
20 PLN
SOLD
27538

1944 święto żołnierza - husarz, marginesowy znaczek kasowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.16
50 PLN
27539

1944 Święto Żołnierza, pamiątka z wystawy - znaczek na karcie o wymiarach 104x147 mm, skasowany 15.VIII w dniu wejścia do obiegu, datownikiem i kasownikiem okolicznościowym w 4 dniu Wystawy Filatelistycznej; jak podaje podręcznik Polskie Znaki Pocztowe: "Jako pamiątkę z wystawy sprzedawano całostkę pocztową, składającą się z arkusika białego papieru o wymiarach 100x120 mm, z naklejonym pośrodku znaczkiem nr 16 "Święto Żołnierza", stemplowanym kasownikiem 4-go dnia wystawy. Ilość nieznana."; karta prasowana; gwarancja Korszeń.

Fi.16
450 PLN
27540

1944 herby miast, dwie parki, parka za 10 Pf gwarancja Schmutz.

Fi.17, 18
20 PLN
27541

1944 Herby miast, marginesowa seria czysta, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
27542

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
27543

1944 FRANKATURA MIESZANA PF + GR - do 31.X.1944 opłaty były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wobec wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach opiewających na walutę niemiecką - w walucie obozowej 1Piast=100gr, miała ona pokrycie w zdeponowanych w Banku Obozu papierosach, których kurs był ustalony w wysokości 1 paczka papierosów (20 szt.) - 10 Piastów, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; ekspresowy list polecony wysłany 11.XI opłacony znaczkami w starej i nowej walucie za 30Pf(60gr)+50gr=110gr, co odpowiadało taryfie za list polecony powyżej 20g; rzadki dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.18, 19, 25
800 PLN
27544

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr., lekka podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.28
25 PLN
27545

1944 Tydzień Ziemi Czerwieńskiej, znaczek za 20 gr., lekkie przebarwienia, gwarancja Korszeń.

Fi.29
40 PLN
27546

1944 Tydzień Ziemi Czerwieńskiej, kasowany znaczek za 20 gr. na wycinku, gwarancja krawczyk.

Fi.29
60 PLN
27547

1944 banknot obozowy o nominale 10 groszy, emitowany przez Bank Obozowy, fioletowa pieczątka banku; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
27548

1944 rzadki banknot 50 gr z pieczątka banku obozu i podpisami zarządu banku.


400 PLN
27549

1944 wymarsz Legionów - marszałek Józef Piłsudski, bloki w obozie sprzedawano przeważnie z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.2
260 PLN
27550

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, czworoblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.(Bl.3)
400 PLN
27551

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, blok sprzedawany ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Korszeń.

Fi.Bl.3
800 PLN
27552

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, trójblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Krawczyk.

Fi.(Bl.4)
400 PLN
27553

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, czysty blok ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.4
800 PLN
27554

1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.7
220 PLN
27555

1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty bez kasownika na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.7
360 PLN
27556

1944 500 rocznica bitwy pod Warną, blok typu I z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo unieważniano znaczek, gwarancja Korszeń.

Fi.Bl.8I
225 PLN
27557

1944 500 rocznica bitwy pod Warną, zestaw dwu bloków typu I o ciemnym i jasnym odcieniu; oba z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo unieważniano znaczek (Fi.700.-), gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.8I
500 PLN
27558

1944 Syrena - karta obozu IIE z nadrukiem "OBÓZ IID", idealny stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp17I
300 PLN
SOLD
27559

1944 Syrena - karta obozu IIE z napisem POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" (nakład 432 szt.), idealny stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Cp17IIB
600 PLN
27560

1944 Caritas - karta obozu IIE, wydana w zmienionej barwie na papierze brunatnym, bez napisu POCZTÓWKA; stan idealny; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp18y
200 PLN
27561

1944 Caritas - karta obozu IIE, wydana w zmienionej barwie na papierze brunatnym, bez napisu POCZTÓWKA; znak opłaty pęknięty pionowo u góry, uszkodzenie kliszy powstało prawdopodobnie w końcowej fazie druku bo inne takie karty nie są znane; karta-druk biblioteczny, przesłana 26.VI; całostka pionowo zgięta; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp18y
600 PLN
27562

1944 Dni Morza, karta pocztowa, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania (u dołu karty naturalna inkluzja w papierze), czarny podłużny "obiekt" pod napisem POCZTÓWKA występuje tylko na reprodukcji wskutek niewłaściwego skanowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19
150 PLN
27563

1944 Herby miast - Wilno, całostka wysłana 12.I.1945, dodatkowo odbity stempel okolicznościowy "TYDZIEŃ ZIEMI CZERWIEŃSKIEJ"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp22a
150 PLN
27564

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, wysłana 24.XII, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp25
70 PLN
27565

1944 kartka wydania świątecznego bez napisu POCZTÓWKA i bez znaku opłaty.

Fi.Cp8
130 PLN
27566

1944 BILET DO TEATRU OBOZOWEGO - na miejsce 70, podzielony na dwie numerowane części, wystawiony imiennie dla rotmistrza Antoniego Pieściuka z 25 pułku Ułanów Wielkopolskich, na spektakl "Pani Ministrowa" autorstwa Branislava Nusica; co ciekawe bilety teatralne były rozprowadzane za pośrednictwem Poczty Obozowej, a jako formularzy biletowych używano całostek, przy wejściu do teatru oddzierano połowę biletu, zniszczone w ten sposób całostki nie były atrakcyjnym przedmiotem kolekcjonerskim i w miarę upływu lat prawie wszystkie wyrzucono; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, ocalały jedynie dlatego, że nie został wykorzystany; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp8yII
1 800 PLN
27567

1944 "Pomarańczowy lis" na karcie pocztowej przesłanej 21.XI; znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy); doklejane one były wyłącznie na przesyłkach doręczanych tego dnia; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Ia, Cp26
600 PLN
SOLD
27568

1945 znaczek dopłaty, jeden z najrzadszych znaczków obozowych, większość uległa zniszczeniu, gwarancja z oznaczeniem (G) Schmutz.

Fi.D1
520 PLN
SOLD