The auction will start on 14.04.2023

Auction 51. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29520

1919 lokalne prowizoria dopłat, GRODZISKO, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 27.XI z Łańcuta, na odwrocie znaczek opłaty za 50 hal. użyty jako znaczek dopłaty; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.79B
Mi.83 
120 PLN
29521

1919 miejscowy list ze znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.


80 PLN
29522

1919 miejscowy list z Krakowa 16.VI.19 niedopłacony o 10 hal., dopłatę pobrano w podwójnej wysokości znaczkami dopłaty z lokalnym nadrukiem.


80 PLN
29523

1919 znaczki z lokalnym nadrukiem PORTO.


200 PLN
29524

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, czworoblok z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
120 PLN
29525

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, znaczek z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D18
30 PLN
29526

1919 seria w czworoblokach.

Fi.D23-31
120 PLN
29527

1919 wydanie obiegowe tzw. rogi obfitości, znaczek dopłaty za 10f. w kolorze oksydowanej czerwieni, gwarancja Krawczyk.

Fi.D26
Mi.P25 
30 PLN
29528

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, parka z osobliwym abklaczem na odwrocie.

Fi.D28
120 PLN
29529

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.31/42, prawe znaczki z błędami na poz.32 i 42 "pęknięta poprzeczka w A", gwarancja Łaszkiewicz, Mikulski, z opisem Schmutz.

Fi.D3 B
480 PLN
29530

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.49(99) "złamane K", gwarancja i opis pozycji Falkowski.

Fi.D3 B
50 PLN
29531

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.25(75) "romb z haczykiem", gwarancja i opis pozycji.

Fi.D3 B
50 PLN
29532

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.22(72) "ułamana końcówka Z i uszkodzone P w POLSKA", gwarancja i opis pozycji Mikstein, Schmutz.

Fi.D3 B
50 PLN
29533

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 36/47, prawy górny znaczek z błędem "ścięte C", na lewych znaczkach znajduje się pozostałość sklejki, którą sklejano dwudziestobloki tych znaczków do przedruku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3 B5
400 PLN
29534

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.32 w pięknym stanie, sygnatura firmowa, SM gwarancja i opis Mikstein, gwarancja Schmutz.

Fi.D4I
Mi.p11 
4 000 PLN
29535

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.46 "uszkodzone obie litery P", gwarancja Mikstein, Bruba, Mikulski.

Fi.D4I B
Mi.P11 
1 800 PLN
29536

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.41, ładny stan, lekka podlepka, gwarancja i opis Mikulski.

Fi.D5
Mi.P4 
3 200 PLN
29537

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.72 "litera Z uszkodzona po prawej", mocne ślady po podlepce, poza tym w ładnym stanie, sygnatura słynnej firmy K de Julien, sygnatura SM, gwarancja i atest z opisem uszkodzenia litery "Z" Mikstein.

Fi.D8 B
Mi.P7 
1 800 PLN
29538

1919 lokalne prowizoria dopłat, CIESZYN 2 (typ 28) - nadruk fioletowy stempelkiem gumowym, list wysłany 3/5 z miejscowości Dąbrowa na Zaolziu do Cieszyna, na froncie znaczek za 15 hal. Polskiej Komisji Likwidacyjnej z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Według Wikipedii:"Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 miejscowość znalazła się w granicach Czechosłowacji, pod nazwą Dombrová (do 1924). W październiu 1938 wraz z Zaolziem została zaanektowana przez Polskę ".

Fi.Pd14
600 PLN
29539

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 1 (typ 61) - nadruk czarny stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 3.VII z Oświęcimia, na odwrocie parka znaczków za 15 hal. z nadrukiem PORTO, dodatkowo stempelek "Uwiadomiony", walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.Pd17
150 PLN
29540

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 1 (typ 62) - nadruk czarny stempelkiem metalowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 6.VIII z miejscowości Granica, na odwrocie parka znaczków za 15 hal. z nadrukiem PORTO, walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.Pd25
150 PLN
29541

1919 lokalne prowizoria dopłat, RADYMNO (typ 112) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 4.XII z miejscowości Oleszyce, na odwrocie parki znaczków za 5 i 20 hal. z nadrukiem PORTO; gwarancja Schmutz.

Fi.Pd3, Pd6
600 PLN
29542

1920 nieopłacona przez nadawcę kartka do Lwowa, tam usiłowano obciążyć w podwójnej wysokości odbiorcę znaczkiem dopłaty za 30 fen., ponieważ listu nie udało sie doręczyć i zwrócono go do nadawcy na znaczku dopłaty umieszczono stempel Unieważniono.

Fi.D28
301 PLN
SOLD
29543

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z silnym Abklatschem.

Fi.D32
30 PLN
29544

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal. z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.44(84) błąd "o u góry przerwane", na poz.50(95) błąd "nikła kropka po Mk", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis.

Fi.D32 B13+B15
100 PLN
SOLD
29545

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z spacją po "dopłata".

Fi.D33
30 PLN
29546

1921 wydanie prowizoryczne, prawy znaczek z błędem "nikła kropka po Mk".

Fi.D33 B15
30 PLN
29547

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 62 "pionowa kreska k skośnie ucięta".

Fi.D33 B7
15 PLN
29548

1921 wydanie prowizoryczne, dolny prawy znaczek z błędem "brak kropki po Mk".

Fi.D33 B9
25 PLN
29549

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, znaczek za 20/10 Mk. z odwróconym nadrukiem, lekka prześwitka na dole, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.D34 No
250 PLN
29550

1921 wydanie obiegowe, ośmioblok prób kreślonych czerwonym tuszem.

Fi.D39P
400 PLN
29551

1921 Orzeł z tarczą, marginesowa parka pozioma arkuszowych prób znaczków dopłaty za 4 mk. na białym cienkim żeberkowanym papierze, kreślona, gwarancja Schmutz.

Fi.D39 P
240 PLN
29552

1921 Orzeł z tarczą, parka pozioma arkuszowych prób znaczków dopłaty za 8 mk. na białym cienkim żeberkowanym papierze, rzadka niekreślona, gwarancja Schmutz.

Fi.D41 P
240 PLN
29553

1922 list z Zakopanego do Krakowa, opłatę uiścił odbiorca znaczkami dopłaty, widokówka Czarny Staw.

Fi.D41
35 PLN
29554

1923 seria znaczków dopłatnych w czworoblokach.

Fi.D45-50
30 PLN
29555

1923 znaczki dopłaty na wycinku karty z wzorami polskich znaczków Biura Pocztowego UPU w Bernie przeznaczonych dla poczty Madagaskaru, kraje członkowskie Związku Pocztowego przesyłały wzory swoich aktualnie będących w obiegu znaczków do Berna i stamtąd ostemplowane były przekazywane do wszystkich krajów członkowskich dla kontroli opłaty korespondencji, osobliwe i rzadkie.

Fi.D47, D48
1 000 PLN
29556

1923 wydanie przedrukowe, parka znaczków z silnym abklaczem.

Fi.D51
45 PLN
SOLD
29557

1923 fragment poleconego listu sądowego ze Złoczowa 6.11.23, opłatę za polecenie uiszczono połówka znaczka wydania przedrukowego za 100.000 mk., rzadko spotykane.

Fi.D51
100 PLN
29558

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.D52No
300 PLN
29559

1924 Orzeł z tarczą - wydanie inflacyjne znaczków dopłaty, seria kasowana.

Fi.D54-64
Mi.P54-64 
15 PLN