The auction will start on 14.04.2023

Auction 51. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29494

1898 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 17 1/2 Kr. (wartość w krajcarach) odmiana niebieska o ząbkowaniu ZL12 1/2 - dowód doręczenia z sądu w Przemyślu dostarczony dnia 24.XI.1899 (Fi. 220,-).

Fi.Iax
Mi.1aB 
140 PLN
29495

1899 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 34 h (wartość w halerzach) odmiana o ząbkowaniu ZL12 1/2 - dowód doręczenia dostarczony dnia 17.IV.1906.

Fi.IIax
Mi.2B 
100 PLN
29496

1920 znaczek bez perforacji pionowej na lewym marginesie - bez gumy.

Fi.U10
50 PLN
29497

1920 perforacja na zagięciu arkusza.

Fi.U10
100 PLN
29498

1920 wieloblok z podwójną perforacją poziomą.

Fi.U11
300 PLN
29499

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
29500

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
29501

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
29502

1920 list urzędowy z sądu we Lwowie do Krakowa opłacony znaczkami urzędowymi.

Fi.U3, U4
40 PLN
29503

1920 list urzędowy z Brzeska do Tarnowa.

Fi.U5
15 PLN
29504

1920 list urzędowy z Radłowa do Tarnowa.

Fi.U6
15 PLN
29505

1934 urzędowy list z Łowczówki - Plesnej do Tarnowa.

Fi.U17
25 PLN
29506

1934 urzędowy list polecony z sądu w Krakowie do Tarnowa.

Fi.U18
20 PLN
29507

1935 list urzędowy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Fi.U19
10 PLN
29508

1935 ośmiobok znaczka urzędowego.

Fi.U19
10 PLN
29509

1935 urzędowy list polecony nadany 7.II w Ministerstwie Spraw Wojskowych, niedoręczony (stosowna nalepka pocztowa i stempelek WYWOŁÓANO BEZ REZULTATU), zwrócony do nadawcy; ciekawa erka "WARSZAWA 11 - MSW"; kopert u góry przycięta; ładnie udokumentowany obieg pocztowy.

Fi.U20
80 PLN
29510

1935 urzędowy list polecony z sądu w Warszawie do Czarnego Dunajca.

Fi.U20
35 PLN
29511

1936 list urzędowy z Wadowic do Tarnowa, kasownik Spytkowic koło Zatora.

Fi.U19
25 PLN
29512

1936 polecony list urzędowy z Dyrekcji Lasów Państwowych z Torunia.

Fi.U20
15 PLN
29513

1937 list urzędowy z Gdyni z Urzędu Skarbowego do Kielc.

Fi.U19
25 PLN
29514

1939 urzędowy miejscowy list polecony z Lwowa.

Fi.U20
25 PLN
29515

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestaw trzech prób czarnej, niebieskiej i czerwonej oraz znaczek z podwójnym drukiem, gwarancje Krawczyk, Schmutz, Ryblewski.

Fi.U21-2 P, U22 Dp
240 PLN
29516

1945 Godło Państwa, cięte znaczki na urzędowe listy polecone, normalny i z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.U22I nz, nz Dp
60 PLN
29517

1947 list urzędowy z Gniezna do Koszalina na poniemieckiej kopercie.

Fi.U21
15 PLN
SOLD
29518

1950 "groszy" ZNACZEK URZĘDOWY Z NADRUKIEM!!! zarządzenie o przedrukowaniu znaczków dotyczyło znaczków opłaty i dopłaty, nie wspominało o znaczkach urzędowych, miejscowy list przesłany 20.1.51 w Szczecinie, ofrankowany znaczkiem urzędowym dla przesyłek zwykłych z fioletowym stempelkiem typu 22, jednym z czterech najrzadszych typów dyrekcyjnych; niezwykle rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U21III
Mi.D24 
1 200 PLN
29519

1951 urzędowy list polecony z Szczecina do Koszalina.

Fi.U22
10 PLN