The auction will start on 14.04.2023

Auction 51. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29327

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że na pojedynczym znaczku nominał czytamy jako 50 zł, a cyfra 3 pozostaje po prawej stronie, z cyframi rozrachunkowymi na marginesie, gwarancja.

Fi.3105
Mi.3253 
120 PLN
SOLD
29328

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
200 PLN
29329

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z ukośnym nadrukiem, brak nadruków na trzech znaczkach.

Fi.3105MK
Mi.3253 
300 PLN
29330

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, dwa znaczki bez nadruku.

Fi.3105MK
Mi.3253 
150 PLN
29331

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, trzy znaczki bez nadruku.

Fi.3105MK
Mi.3253 
350 PLN
29332

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
30 PLN
29333

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
120 PLN
29334

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
120 PLN
29335

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 No,Np
Mi.3253 
150 PLN
29336

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
225 PLN
29337

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
210 PLN
29338

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
90 PLN
29339

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał to 00 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
75 PLN
29340

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
29341

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z szczątkowym drukiem wielokrotnym.

Fi.3121MK
Mi.3269 
720 PLN
29342

1990 wydanie przedrukowe, parka makulaturowa z nadrukiem potrójnym, złamanie.

Fi.3121MK
Mi.3269 
120 PLN
29343

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z nadrukiem potrójnym.

Fi.3121MK
Mi.3269 
750 PLN
29344

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
30 PLN
29345

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
90 PLN
29346

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
30 PLN
29347

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
320 PLN
29348

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z szczątkowym nadrukiem podwójnym.

Fi.3121Np
Mi.3269DD 
80 PLN
29349

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
240 PLN
29350

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
29351

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97).


42 PLN
29352

1991 arcydzieła z Muzeum Narodowego w Krakowie, znaczek z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.3159
Mi.3307 
210 PLN
SOLD
29353

1991 poczt królów polskich, wydanie z nadrukiem nowej wartości, znaczki z nadrukiem odwróconym znane z pojedynczych 35-cio znaczkowych arkuszy, bardzo rzadkie, gwarancja.

Fi.3167-8No
Mi.3315-6K 
5 000 PLN
29354

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
25 PLN
29355

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
29356

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
29357

1991 rocznik kopert FDC.


70 PLN
29358

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.ark.3195-00
Mi.Klb.3343-48 
30 PLN
29359

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.101
Mi.Bl.115 
700 PLN
29360

1992 marszałek Józef Piłsudski, kartka okolicznościowa.

Fi.3236
Mi.3384 
20 PLN
29361

1992 marszałek Józef Piłsudski, kartka okolicznościowa.

Fi.3236
Mi.3384 
20 PLN
29362

1992 marszałek Józef Piłsudski, kartka okolicznościowa.

Fi.3236
Mi.3384 
20 PLN
29363

1992 Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, parka znaczków z przesunięta perforacją.

Fi.3240
Mi.3388 
200 PLN
29364

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).


90 PLN
29365

1992 rok historii Armii Krajowej, bloki z dwoma rodzajami numeracji, gwarancja Petriuk.

Fi.bl.106, 106I
Mi.Bl. 120I, II 
400 PLN
29366

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN