The auction will start on 17.06.2022

Auction 51. Pre-stamp period

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24446

1594 kompletny list datowany 3.IV.1594 do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, nadawcą jest Stanisław Barzy hrabia Korczak, on to po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nich zamek w Wiśniczu, który w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał, za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu, Sebastianowi Lubomirskiemu uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w bardzo dobrym stanie zachowania z wtłoczoną za pomocą suchej pieczęci zapinką listową; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 800 PLN
24447

1774 koszulka listu wysłanego 18.VI we Lwowie, adresowanego ozdobnie i w wyszukany sposób na ręce arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego; przesyłka z okresu tuż przed wprowadzeniem pieczęci nadawczych, adnotacja "Opłata zupełna", dopisana data wpłynięcia pisma do kancelarii biskupa 18 "Junij 1774"; bardzo dobrze zachowana pieczęć lakowa z godłem "SIGILLUM GUBERNU LEOPOLIENSIS"; listy z XVIII wieku w tak doskonałym stanie zachowania nieczęsto pojawiają się na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 500 PLN
24448

1794 Insurekcja Kościuszkowska, BILET SKARBOWY Na Cztery Złote Polskie seria (E); stan dobry.


250 PLN
24449

1799 druk pocztowy - zestawienie przesyłek wysłanych przez królewski Magistrat we Lwowie; z kolekcji S.Rosińskiego.


200 PLN
24450

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, Główna Poczta Polowa 1 Korpusu marszałka Bernadotte, list Intendentury Wielkiej Armii wysłany 20.IV z Torunia do Warszawy - w przeddzień wymarszu z ziem polskich do Prus, czysto odbity kasownik nadawczy - No 9 GRANDE ARMEE, na froncie unikalny stempelek Radca Stanu intendentury wielkiej armii a na odwrocie równie rzadki, ozdobny stempel Intendentury z orłem, pełna treść, piękny stan zachowania, wspaniały walor do zbiorów poczt wojskowych na ziemiach polskich, z kolekcji S.Rosińskiego.


6 000 PLN
24451

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 2.I z Warszawy, do Metz nad Mozelą; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.26 GRANDE ARMEE - urząd pocztowy Gwardii Cesarskiej generała Kellermana, składała się ona z dwóch dywizji pod dowództwem generałów Hulina i Ordenera; od grudnia stacjonowała w Poznaniu, ale poszczególne jednostki przemieszczały się w głąb Polski, autor listu właśnie przybył do Warszawy od strony Bugu i Narwi, wszystkie wymienione nazwy geograficzne przewijają się w treści listu; Gwardia przebywała na ziemiach polskich bardzo krótko, około dwóch miesięcy, więc takie listy spotyka się bardzo rzadko; na odwrocie odcisk zamykającej list suchej pieczęci, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 800 PLN
24452

1818 list z pełną treścią wysłany z Halicza do Lwowa, wpisana nazwa miejscowości "Halicz" i stempel nadawczy "P:HALITS", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1 łut - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania;

1827 list z pełną treścią wysłany 27.II z Izdebnika do Wieliczki, jednowierszowy stempel nadawczy "IZDEBNIK", bardzo rzadko spotykany dopisek: "Exoffo Criminale porto frei", adnotacja pocztowa dotycząca wagi przesyłki - 1,5 łuta - wpisana czerwoną kredką; dobry stan zachowania; gwarancja Mikstein; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
24453

1824 list wysłany 3.XII z Piły (Schneidemühl) do Bydgoszczy, unikalny stempel - wzór z trąbką pocztową, pomocniczej stacji pocztowej Chodzież (Chodziesen), doskonała odbitka tego rzadko spotykanego rekwizytu pocztowego; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania;

1842 list wysłany z pomocniczej stacji pocztowej w Obornikach do Poznania, doskonałej jakości odbitka tego bardzo rzadkiego ozdobnego stempla - wzoru z trąbką pocztową; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


8 000 PLN
24454

1825 obwoluta listu z Konitz (Chojnic).


50 PLN
SOLD
24455

1827 PORTO, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 4.X z Warszawy do Kalisza, adnotacja "Za opłatą portoryi", dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr. (list 1 łutowy); rzadki dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "3/10"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego "KOMMIS:RZĄD:WYZN:RELIG:OŚWIEC:PUBLICZNEGO/ PIECZĘĆ EXPEDYCYI" (Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego); bardzo dobry stan zachowania.


800 PLN
24456

1831 cholera - dezynfekowana przesyłka z czasów zarazy szalejącej w tym czasie w Poznaniu, list wysłany 10.VIII z Poznania do Gniezna, zgodnie z ówczesnymi przepisami sanitarnymi list został przeperforowany i poddany dezynfekcji, co potwierdzono odciskając dwuwierszowy stempelek w ramce "SANITAETS/ STEMPEL", na liście widnieją także adnotacje dotyczące dezynfekcji: "222/g Chol:"; na froncie mały okrągły stempel nadawczy POSEN, na odwrocie kasownik odbiorczy 12.8; warto przypomnieć, że w wyniku tej epidemii zmarł 23.VIII w Poznaniu niemiecki feldmarszałek August von Gneisenau, który na czele sił pruskich obserwował z Poznania rozwój sytuacji w Polsce ogarniętej Powstaniem Listopadowym; przesyłki z okresu epidemii cholery są dzisiaj dosyć rzadko spotykane, ponieważ większość z nich niszczono zaraz po przeczytaniu, a stemple sanitarne są bardzo wysoko wyceniane. Podobną przesyłkę opisano w "Filateliście" nr.11/1999.


500 PLN
24457

1833 list wysłany 18.XII z Kalisza do Poznania, ozdobnie i w wyszukany sposób adresowany do: "Jaśnie Wielmożnego Naczelnego Prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego", którym był wówczas Heinrich Eduard Flottwell; dwuwierszowy stempel nadawczy KALISZ typu IB "szerokie Z", stempel granicznego urzędu w Krotoszynie "KROTOSCHIN 19 DEC"; bardzo dobry stan zachowania;

1835 list wysłany 27/3 z Tczewa (Dirschau) do Starogardu Gdańskiego (Pr.Stargard), nerkowy stempel nadawczy, okrągły stempelek nadejścia na froncie; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


800 PLN
24458

1835 kompletny list z Głogowa, datowany 10.I, wysłany 20.I z Poznania do Paryża, adnotacja "franco" i stempelki: PP (Porto Paye) i AED (Affranchie A l'Etranger Jusqu'a Destination) w owalnej ramce świadczące o opłaceniu porta; stemple tranzytowe: Berlin 22.I, "Prusse Par Givet" w ramce; na odwrocie niebieski stempelek odbiorczy z datą; dodatkowe adnotacje; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania;

1850 kompletny list do Ludwika Orpiszewskiego uczestnika sprzysiężenia Wysockiego, 29 listopada 1830 biorącego udział w nocnym ataku na Belweder, zrywie który rozpoczął Powstanie Listopadowe, został członkiem Towarzystwa Patriotycznego, w październiku 1831 po upadku Powstania wyemigrował do Francji, gdzie współpracował ściśle z księciem Adamem Czartoryskim; był działaczem Wielkiej Emigracji, a w latach 1844-1848 delegatem dyplomatyczny Hotelu Lambert przy Stolicy Apostolskiej; bardzo ciekawa treść dotycząca m.in. polskiej emigracji po Powstaniu Listopadowym; autorką listu jest hrabina Sobańską; został on wysłany 20/7 z Rawicza (Rawitsch) do miejscowości Prochy, dopisano "Rakwitz" (Rakoniewice), zwraca uwagę stempel nadawczy z numerem 2, na odwrocie stempelek nadejścia; historyczny walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1838 list wysłany 7/5 z Inowrocławia (Inowrazlaw); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 000 PLN
24459

1836 koperta listu z Warszawy do Paryża, okrągły stempel Warszawa o średnicy 18 mm typ B (zbliżone litery SZ), pobrano opłatę 2,08 srebrnych groszy (adnotacja), stempel tranzytowy z Aachen "PP", stempel punktu wymiany poczty "PRUSSE PAR GIVET", stemple odbiorczy na odwrocie plus stempel "AED" (Affranchi Etranger Destination - opłacony z zagranicy do adresata), zaplamienie jak na ilustracji.


400 PLN
24460

1838 list wysłany 23.VII z miejscowości Służewo do Włocławka, dwuwierszowy stempel nadawczy SŁUŻEW typu IB, na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


200 PLN
24461

1846 list z pełną treścią, przesłany miejscowo 29/8 w Nowej Rudzie, dwuwierszowy stempel nadawczy NEURODE, dopisek czerwonym atramentem "Luben", na odwrocie stempel nadejścia i efektowna, bardzo dobrze zachowana pieczęć lakowa nadawcy.


40 PLN
24462

1846 kompletny list urzędowy (ex offo), wysłany 19.VIII z Bochni do miejscowości Dombrowica, bardzo rzadko spotykany przypadek oznaczenia przesyłki stempelkiem urzędowym "K:K:BOCHNIER KREISAMT"; podobny list sprzedano w tym roku na aukcji w Nowym Jorku za około 500$; na odwrocie zachowane fragmenty zalepki listowej z suchym tłoczeniem; bardzo dobry stan zachowania.


1 200 PLN
24463

1849 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO, list do Szwajcarii (Vevey) przez Prusy, datowany "Podłuze 5/17 Mai 1849", wysłany 8 maja z miejscowości Mścisław, rosyjski dwuwierszowy stempel nadawczy z datą MSTISŁAWL ( 8 Mi 1849.), obok dwuwierszowy stempelek kraju nadejścia "AUS RUSSLAND FRANCO TOUT" i "OP" (Ost-Preussenna); odwrocie stemple tranzytowe: dwuobrączkowy, i co rzadkie, z polskim napisem Wilno/184.. (opisany jest podobny stempel z Włodzimierza Wołyńskiego, a dodatkowo istnieje - znany z aukcji, taki sam stempel z Radziwiłowa) z ręcznie wpisaną datą 13.5.(184)9 (kalendarz juliański), dwuwierszowy w ramce "TILSIT" Tylża 27.5 (kalendarz gregoriański)" i kasownik odbiorczy "VEVEY 6 JUN"; ręczne adnotacje dotyczące obliczenia należności za przesyłkę; na korespondencji zagranicznej wysyłanej z Rosji używano niekiedy datowników pisanych alfabetem łacińskim, ale tylko kilka miało brzmienie POLSKIE!!! pozostają one świadectwem silnych związków tych ziem z Rzeczypospolitą.


1 800 PLN
24464

1849 kompletny list wysłany 8.XII z miejscowości Dwór Królowej nad Łabą (Czechy) do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy KÖNIGINHOF, na odwrocie zalepka z suchym tłoczeniem i kasownik odbiorczy z ozdobnikiem; dobry stan zachowania.


80 PLN
24465

1849 kompletny list wysłany 28.III z Bystrzycy Kłodzkiej do Nowej Rudy (Neurode), okrągły dwuobrączkowy stempel nadawczy HABELSCHWERDT, na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia.


40 PLN
24466

1850 po, list wysłany 12.VI z Koźmina (Kozmin) do Krotoszyna (Krotoschin), ramkowy dwuwierszowy stempel nadawczy, dodatkowo na froncie listu stempelek listonosza "Jacobi", na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej i stempelek nadejścia.


50 PLN
24467

1850 około, ekspresowy tzw. "list obciążony" dwoma paczkami, wysłany 9.X z Poznania do Krotoszyna, dopisek "Cito !"; dwuobrączkowy kasownik nadawczy, dodatkowo stempelek PKK (Packkammer Krotoschin) w ramce; na odwrocie dwie nalepki paczkowe "aus Posen" i ładnie zachowana urzędowa pieczęć lakowa z godłem.


200 PLN
24468

1850 około, list wysłany 2.11 z Krobi do Rawicza, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy "KROEBEN", na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy i okrągły stempelek nadejścia.


60 PLN
24469

1852 list z Pesztu (Pesth) wysłany 31.X do miejscowości Gruszów, u góry strony adresowej adnotacja "Bm. Welden 20 Linien Infanterie Regiment", na odwrocie stemple: dwuobrączkowy z ozdobnikiem Kraków 2.XI, dwuwierszowe: Bochnia 3.NOV i Gdów 4.NOV; dobry stan zachowania.


40 PLN
24470

1852 kompletny list druk do Dobczyc.


30 PLN
24471

1853 "odwrotka stempla" - list wysłany 30.IX z Nowego Sącza do miejscowości Sawa, poprzez Bochnię i Gdów, zwraca uwagę niespotykane, odwrócone położenie ("do góry nogami") nazwy miesiąca OCT w stemplu Bochni; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
24472

1853 kompletny list wysłany 26.IV z Sambora do Przeworska, dwuwierszowy stempel nadawczy; stempel tranzytowy Przemyśl 27.APR i odbiorczy Przeworsk 29.APR, bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie dobrze zachowana (złamana) pieczęć lakowa nadawcy.


150 PLN
24473

1855 list z Klausenberg (obecnie Cluj) w Rumunii wysłany 17.IV do miejscowości Dobczyce, 20.IV dotarł do Czerniowiec, skąd cofnięto go do miejsca nadania, wysłany ponownie 23.IV, przez Czerniowce (26.IV), Bochnię (30.IV) i Gdów (30.V) osiągnął adresata; ładnie udokumentowany obieg pocztowy - 7 różnych stempli !!! nietypowy kierunek wysyłki; całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
24474

1857 tzw. "list obciążony" paczką, wysłany 4.VI z miejscowości Glinki (Glinke) do Gniewkowa (Wodzek); stemple tranzytowe: Bydgoszcz (Bromberg) i Kaczkowerdorf (Kaczkowska Wieś); na odwrocie nalepka z numerem paczki 783, stempel nadejścia i idealnie zachowana urzędowa pieczęć lakowa z godłem.


100 PLN
SOLD
24475

1858 koperta listu zagranicznego wysłanego 21.II z Warszawy do Vatan we Francji, dawnym zwyczajem adresując list wymieniano tytuły i odznaczenia odbiorcy, tu adresatem jest kawaler orderu Legii Honorowej; mały (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC (398g), stemple określające miejsce (kraj) wysyłki listu: "AUS RUSSLAND" i "PRUSSE - VALENCIENNES", stempelek określający wysokość opłaty pocztowej "18"; na odwrocie stemple tranzytowe: ambulansu Wrocław - Berlin, Paryża i odbiorczy 30.IX; liczne adnotacje pocztowe (porta), pięknie udokumentowany obieg, brak fragmentu tylnej klapy.


300 PLN
24476

1862 około, koszulka listu wysłanego 30.9 z miejscowości Pniewy do Łowicza, czerwony dwuwierszowy rosyjsko-polski stempel nadawczy PNIEWO typu VIIIB w ramce z dopisaną ręcznie w formie ułamka datą; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie urzędowa pieczęć z godłem; doskonały stan zachowania; gwarancja Gryżewski.


300 PLN
24477

1864 tzw. "list obciążony" paczką, wysłany 31.III z Pyrzyc (Pyritz) do Szczecina, nalepka paczkowa "aus Pyritz" i nietypowy stempel odbiorczy urzędu paczkowego w Szczecinie "STETTIN PACKK."; dekoracyjny walor, którego wszystkie istotne elementy obiegu pocztowego znajdują się na stronie adresowej.


150 PLN