The auctions ends in:

Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
20488

Mi.D129 

1933 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 4.VII z miejscowości Słońsk (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), list niepodjęty i zwrócony do nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
20489
Fi.519

1939 obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany ze Skoczowa do Cieszyna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym SKOTSCHAU.

60 PLN
20490

1939 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, znaczki rosyjskie na wycinku, unieważnione 31.X. w Hoszczy (powiat równieński) polskim datownikiem.

60 PLN
20491

Mi.P6-8 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.

60 PLN
20492

Mi.17-32 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych, wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
20493

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 17.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy (grażdanką) Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania (papier miejscami pogięty).

250 PLN
20494

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 12.I ze Lwowa do Stanisławowa, znaki opłaty unieważnione polskim stemplem wirnikowym LWÓW 2, nietypowy kasownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.

250 PLN
20495

Mi.587, 594 

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, lotnicza karta polecona, wysłana 8.III z urzędu pocztowego Lwów 6 do Morawskiej Ostrawy w Protektoracie Czech i Moraw; całość ładnie frankowana, polski stempelek polecenia, "prywatna" nalepka lotnicza; niewojskowe przesyłki lotnicze z tego okresu, w szczególności z terenów okupowanych należą do bardzo rzadkich; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

1 200 PLN
20496

1940 obszary anektowane przez Litwę, nieopłacona widokówka wysłana 4.3 z urzędu Nowa Wilejka 1 do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIA, idealnie odciśnięty litewski datownik "N.VILNIA I"; po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, Józef Witold Żurawski vel Grajewski w artykule (Filatelista 10/2005) o losach Wileńszczyzny w rękach Litwinów w czasie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 pisze: "Z tego okresu nie została dotąd znaleziona jakakolwiek dokumentacja pocztowa z innych [niż Wilno] miejscowości na Ziemi Wileńskiej, choć taka zapewne powinna istnieć" jest więc to najpewniej pierwsza taka przesyłka odnaleziona po 70 latach; stempel cenzury obozowej z parafką cenzora nr.3, dodatkowo stempelki "T" i "13"; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 800 PLN
20497

Mi.519 

1940 obszary anektowane przez Niemcy, karta reklamowa PROPIDEX wysłana 21.2 z Łodzi (Litzmannstadt 1) do Poznania, znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym.

50 PLN
20498
Fi.AnNCp1

1940 obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 26.IV z Poznania do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempel informacyjny PCK; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

120 PLN
20499

Fi.1-18

1941 Ostland, seria znaczków w narożnych czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Łotwy, Litwy, Estonii i Białorusi.

100 PLN
20500


Mi.1-18 

1941 Ostland, seria znaczków w narożnych czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Łotwy, Litwy, Estonii i Białorusi.

100 PLN
20501


Mi.1-18 

1941 Ukraine, seria znaczków w czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Ukrainy.

100 PLN
20502


Mi.1-18 

1941 Ukraine, seria znaczków w narożnych czworoblokach wydania niemieckiego dla okupacji terenów Ukrainy.

100 PLN
20503

Mi.P13 

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta.

50 PLN
20504

Mi.752, 756, 757, W6

1941 obszary anektowane przez Niemcy, prawidłowo opłacony, ładnie frankowany (m.in. znaczkiem za 4+3 fen przedstawiającym ratusz w Toruniu) miejscowy list polecony, wysłany 12.I w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym (saperzy budujący most) z okazji Dnia Znaczka; kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

60 PLN
20505

1941 kartka lotnicza z Köslin / Koszalin 21.4.41 do Stanów Zjednoczonych, stemple cenzury, rzadka destynacja.

45 PLN
20506

Mi.806-9 

1941 kartka lotnicza z Królewca do Berlina. Na awersie piwnice z beczkami wina.

28 PLN
20507
Fi.AnL33-40
Mi.449-456 

1941 okupacja sowiecka Litwy, seria znaczków litewskich z przedrukiem z okazji proklamowania Litewskiej SRR, skasowana w Kownie na kopercie listu poleconego 14.III w ostatnim dniu ich obiegu, będącym zarazem ostatnim dniem funkcjonowania niezależnej Poczty Litewskiej; kasownik odbiorczy na odwrocie; walor z eksponatu J.Falkowskiego.

300 PLN
20508
Fi.AnNCp3
Mi.P226I 

1941 obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 23.6 z Wisły (WEICHSEL) do Piaseczna.

40 PLN
20509

Mi.814 

1942 obszary anektowane przez Niemcy, tzw. Wartheland (Kraj Warty), wysoko wyceniona frankatura wielokrotna (Mi.140 euro) na liście poleconym (opłata niezgodna z taryfą), wysłanym 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - KOŃ.

160 PLN
20510

1942 kasownik okolicznościowy Dnia Znaczka z Łodzi.

120 PLN
20511

1942 kasownik i kartka okolicznościowa wystawy filatelistycznej w Łodzi.

90 PLN
20512

1942 kartka z Kłanina przez Koszalin do Hamburga.

20 PLN
20513
Fi.AnN22
Mi.785 

1942 obszary anektowane przez Niemcy, tzw. Wartheland (Kraj Warty), widokówka wysłana 20.X z Poznania do miejscowości Sompolno (Deutscheneck), znaczek skasowany wirnikiem propagandowym; bardzo dobry stan zachowania.

20 PLN
20514
Fi.AnNCp9
Mi.P299I 

1942 obszary anektowane przez Niemcy, tzw. Wartheland (Kraj Warty), karta pocztowa wysłana 14.IX z miejscowości Gąbin koło Gostynina (Gombin über Gasten) do Sompolna (Deutscheneck); bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
20515

1943 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii.

100 PLN
20516
Fi.OkNCp2
Mi.P2 

1943 okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", karta pocztowa wydania przedrukowego.

50 PLN
20517

1944 kartka z Łodzi z wirnikiem propagandowym poczty.

40 PLN
20518

1944 kartka z Grodziska Mazowieckiego 25.10.44 do Niemiec.

20 PLN
20519

1944 próbna odbitka amerykańskiego fałszerstwo propagandowe "czaszka Hitlera" wydanego w ramach "Operation Cornflakes".

300 PLN