The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 5. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
856

1939 list z obozu internowania na Węgrzech Nogradveroce.


170 PLN
857

1940 list do Oflagu IIA, stempel cenzury wyjątkowo czysto odbity.


70 PLN
858

1940 list do Stalagu IA przeadresowany na Stalag IB.


100 PLN
859

1940 Borowoje, telegram od zesłańca z Borowoje - Kustanowska Obłast do Lwowa 21.XI.1940.


100 PLN
860

1940 Kozielsk II, środek listu z obozu w Kozielsku.


50 PLN
861

1940 Ural Osiedle Sośwa, kartka od zesłańca z kompleksu "Siewuralłag" dla żydów przesiedlonych z Polski.


400 PLN
862

1941 Iszkar-Oła, kartka od zesłańca z Iszkar-Oła Maryjsk ASRR nadana 14.10.1941.


150 PLN
863

1941 Potulice, list z "wychowawczego" obozu pracy założonego 1.II.1941 podporządkowanego komendantowi obozu Stutthof. Barański - Falkowski str. 49 rys.19.


350 PLN
864

1941 kartka świąteczna do ciężkiego więzienia karnego w Nowym Wiśniczu.

Fi.43
Mi.43 
220 PLN
SOLD
865

1942 Woldenberg, całostka "Wdowa", gwarancja Korszeń.

Fi.Cp 1
750 PLN
866

1942 Woldenberg, kartka pocztowa z wydania Matka Boska Obozowa nadana 2.III.1943, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 3ay
80 PLN
SOLD
867

1942 Woldenberg, kartka pocztowa Lotnik z życzeniami świątecznymi nadana 24.12.1942, gwrancja Schmutz.

Fi.Cp 5
100 PLN
868

1942 Murnau, znaczek z serii "Druty" na papierze białym gładkim sztywnym, cięty, nakład poniżej 50 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.2ax3A
2 000 PLN
869

1942 Woldenberg, "Wdowa" drugiego wydania, opis: 5IIbx2 i gwarancja Schmutz.

Fi.5
120 PLN
870

1942 Murnau, znaczek z okazji Wystawy Rybackiej na papierze szarym gąbczastym średnim, ząbkowany, nakład 50 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.6by2C
1 400 PLN
871

1943 Woldenberg, grafika obozowa.


150 PLN
SOLD
872

1943 znaczek za 10 fen. na kartce z ilustracją (Matka Boska na tle szopki krakowskiej) jak Cp 12, ciekawe i rzadkie, gwarancja Schmutz.

Fi.1a
250 PLN
873

1943 Murnau, karnet z kiermaszu obozowego 12-14.XII.1943 z przewidzianymi miejscami na nowe emisje i uzupełniony 15 znaczkami stemplowanymi, gwarancja Schmutz i Krawczyk.

Fi.1-2, 4-16
1 600 PLN
874

1943 Murnau, znaczek z wydania "Menażka" na papierze gazetowym, cięty, gwarancja Schmutz.

Fi.10y2A
300 PLN
SOLD
875

1943 Woldenberg, znaczek za 5 fen. z pomnikiem Kopernika na liście z kasownikiem okolicznościowym, gwarancja Schmutz.

Fi.19
200 PLN
876

1943 Woldenberg, kartka pocztowa opłacona znaczkiem za 10 fen. z pomnikiem Kopernika nadana 31.V.1943, gwarancja Schmutz.

Fi.20
200 PLN
877

1943 Woldenberg, kartka pocztowa opłacona znaczkami dwóch wydań, nadana 10.X.1944, gwarancja Schmutz.

Fi.23, 36
150 PLN
878

1943 Woldenberg, kartka pocztowa opłacona znaczkiem za 10 fen. z podobizną Stefana Żółkiewskiego z życzeniami świątecznymi nadana 24.XII.1943, gwarancja Schmutz.

Fi.24
100 PLN
879

1943 Woldenberg, znaczek z serii Hetmani z przywieszką, gwarancja Schmutz.

Fi.28
340 PLN
880

1943 Woldenberg, odbitka próbna projektu M. Stępnia wydania żałobnego z gen. W. Sikorskim, gwarancja Schmutz.

Fi.31 P
500 PLN
SOLD
881

1943 Woldenberg, projekt znaczka z Piłsudskim, gwarancja Schmutz.

Fi.33 P
600 PLN
882

1944 list z obozu internowania w Szwajcari w Elgg od generała Prugara-Ketlinga, na odwrocie nalepka cenzury wojskowej i dane wspomnianego wyżej nadawcy.


300 PLN
883

1944 Pawłodar, kartka od zesłańca z Pawłodaru 19.8.1944 do Moskwy, reprodukowana w książce Barańskiego i Falkowskiego (str. 133 ryc. 97).


200 PLN
884

1944 Gross-Born, komplet znaczków z bloku nr 3 z okazji wystawy filatelistycznej, gwarancja Schmutz.


400 PLN
SOLD
885

1944 Unternehmen Bartold - akcja budowy umocnień wokół Wrocławia w 1944.


150 PLN
886

1944 Woldenberg, karnet Wojskowego Klubu Sportowego z próbną odbitką programu obchodów roku olimpijskiego z podziękowaniem zarządu klubu + bilet wstępu na imprezy roku olimpijskiego.

Fi.(41)
800 PLN
887

1944 Gross-Born, blok z okazji 500 rocznicy bitwy pod Warną z kasownikiem z pierwszego dnia obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl 8
170 PLN
888

1944 kartka do obozu pracy w Lipuszu (przez Gdańsk).

Fi.Cp 10
250 PLN
889

1944 Gross-Born, całostka za 10 fen. z nalepką "lis", bez treści, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16 , Ia
400 PLN
890

1944 Gross-Born, całostka z zaproszeniem na święto Barbórki 3.XII.1944, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp27
250 PLN
SOLD
891

1944 Murnau, próba znaczka "Kraty" cięta na papierze żeberkowanym, gwarancja Krawczyk.

Fi.12
300 PLN
892

1944 Murnau, ośmioblok znaczka za 1+1 mk. z widokiem kościoła w Miechowie z pustopolem, dolne znaczki jednostronnie cięte, gwarancja Schmutz.

Fi.13yC
1 800 PLN
893

1944 Murnau, znaczek za 1+1 mk. z widokiem kościoła w Miechowie, gwarancja Schmutz.

Fi.13
170 PLN
894

1944 Woldwenberg, sucho tłoczona kartka z okazji rocznicy 3 Maja, gwarancja Korszeń.

Fi.38
80 PLN
895

1944 Woldenberg, odbitka próbna znaczka z okazji Święta 3 Maja z podpisem autora J. Hryniewieckiego, gwarancja Schmutz.

Fi.38 P
500 PLN