Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
12329

1914 okupacja rosyjska Galicji - widokówka z Rzeszowa napisana po polsku, datowana 12/12 1914, wysłana jako przesyłka rosyjskiej poczty polowej do Berdyczowa, pieczęć formacyjna "2 ROTA 11 SAPIERNAWO BATALJONA" (2-a POTA 11o CAEPHAO ATAIOHA), lakoniczna, ale wymowna treść; kasownik odbiorczy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

We wrześniu 1914 w wyniku kontrofensywy wojska rosyjskie dotarły do podnóża Karpat zajmując m.in.: Lwów, Przemyśl, Rzeszów, Tarnów, zatrzymując się na przedpolach Krakowa; okupacja rosyjska na tych terenach trwała około pół roku.

500 PLN
12330
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN
12331
Fi.1-5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego z nadrukiem Russisch Polen, seria.

100 PLN
12332
Fi.1-5

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 11.3.1916 z Kalisza do Norymbergi, stempelek cenzury poznańskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.

50 PLN
12333
Fi.1-5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, marginesowa seria czysta w pięknym stanie.

180 PLN
12334

Fi.1-5

1915 wydanie przedrukowe "Russisch Polen", seria w czworoblokach.

400 PLN
12335
Fi.2

1915 kartka z Warszawy 13.10.15 do Berlina, widokówka z soborem św. Aleksandra Newskiego wyburzonym po odzyskaniu niepodległości, stempel cenzury.

35 PLN
12336
Fi.4, Cp1

1915 kartka polecona z Warszawy 18.10.15 do Niemiec, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.

50 PLN
SOLD
12337
Fi.21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1865.-), gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
12338
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

400 PLN
12339
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana na wycinkach.

700 PLN
12340
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

50 PLN
12341
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, skasowana grzecznościowo w urzędzie etapowym Dąbrowa (kasownik z wyróżnikiem "b"); dobry stan zachowania.

25 PLN
12342
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

30 PLN
12343

Fi.1b

1916 wydanie przedrukowe dla obszaru etapów głównodowodzącego Armii Wschód, czworoblok, gwarancja Weźranowski.

100 PLN
12344
Fi.1I-2II
Mi.1II-2I 

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, kasowana seria znaczków, za 25 Pf. z podpisem R.Wolfsohn, a za 1 Mk./25 Pf. bez podpisu, dwa różne stosowane na tej serii kasowniki, bardzo ładny stan, gwarancja Mikulski, Buchler.

2 500 PLN
12345
Fi.2, 4

1916 kartka polecona z Sosnowca 6.7.16 do Warszawy, stempel cenzury niemieckiej z Warszawy, ciekawa widokówka z Sosnowca.

90 PLN
12346
Fi.8b

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 5 Pf. z matowym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Krawczyk.

100 PLN
12347

Fi.9

1916 wydanie przedrukowe dla obszaru etapów głównodowodzącego Armii Wschód, czworoblok.

100 PLN
12348
Fi.10b

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 10 Pf. w kolorze lilaczerwonym z matowym nadrukiem GGW, gwarancja i opis Krawczyk.

150 PLN
12349
Fi.11

1916 firmowy list z Sosnowca 30.11.16 do Niemiec.

40 PLN
12350
Fi.11, 12b

1916 wydanie przedrukowe dla obszaru etapów głównodowodzącego Armii Wschód, list polecony z Suwałk 17.8.16 do Norymbergi, stempel cenzury wojskowej i odbiorczy na odwrocie.

150 PLN
12351
Fi.27; 28(P9)

1916 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 10 hal - frankatura pojedyncza, niedostatecznie opłacony list II klasy, wysłany 26.III za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do Ostrowca, ponieważ właściwa opłata za tę przesyłkę wynosiła 20 hal, urząd ostrowiecki naliczył dopłatę w podwójnej wysokości brakującej kwoty - 20 hal, dopłatę pobrano znaczkami bośniackimi!!! unieważnionymi 4.IV kasownikiem z wyróżnikiem "a"; stempelek cenzury piotrkowskiej; koperta firmowa Centralnego Biura Szkolnego; prawidłowo i niefilatelistycznie użyte bośniackie znaczki dopłaty, po za skartami są praktycznie niespotykane, tu bardzo rzadki przypadek właściwego użycia; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania.

200 PLN
12352
Fi.49-52

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN
SOLD
12353
Fi.49-52

1916 seria znaczków gazetowych na wycinkach.

20 PLN
SOLD
12354

1916 kartka z Lwowa 7.XI.16 do Krakowa, stempel cenzury wojskowej we Lwowie.

25 PLN
12355

Mi.3 

1916 okupacja niemiecka Belgii, dekoracyjna koperta firmowa, ofrankowana znaczkiem I wydania, wysłana 25.III z Sint Gillis do Merchienne-au-Pont, znaczek unieważniony poprzez kreślenie ołówkiem kopiowym, cenzurowany w Gandawie (Gent); kasownik odbiorczy.

50 PLN
12356

1916 przekaz paczkowy z Krakowa 14.IX.16 do Końska, znaczek bośniacki rzadko używany na terenach polskich.

90 PLN
12357

1916 kartka z Piotrkowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

25 PLN
12358

1916 list urzędowy z Sosnowca 7.10.16 do Niemiec.

80 PLN
12359

1916 list prywatny z Wilna 21.9.16 z okresu okupacji niemieckiej przez Armię Wschód, znaczki z nadrukiem Postgebiet Ob. Ost.

180 PLN
12360
Fi.Cp1

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

20 PLN
12361
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, wysłana 5.I z Częstochowy do Saksonii, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
12362
Fi.Cp3

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

20 PLN
12363
Fi.Cp3

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym, wysłana 18.VII.1918 z urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Lublina, stempelek cenzury piotrkowskiej; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
12364
Fi.Cp3x

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na papierze białym, wysłana 19.XII za pośrednictwem urzędu etapowego Szydłów do Warszawy, fioletowy stempelek cenzury w Busku; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
12365
Fi.Cp4

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa wysłana 6.VI z Warszawy do Berlina, pieczęć formacyjna; część na odpowiedź niewykorzystana.

150 PLN
12366
Fi.Cp6

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

15 PLN
12367
Fi.Cp6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
12368
Fi.1

1917 list firmowy (druki) z Warszawy 27.4.17 do Monachium, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

25 PLN