The auctions ends in:

Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
14262
Fi.1-14

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria kasowana na wycinkach.

180 PLN
SOLD
14263
Fi.1-14a, b, c

1920 znaczki niemieckie z nadrukiem dla plebiscytu w Olsztynie, seria z odmianami, najdroższy znaczek 4b z gwarancją Schmutz.

750 PLN
14264
Fi.1, 3, 5

1920 list z Sensburga (Mrągowa) 10.5.20 do Niemiec, pierwszy dzień nowej taryfy.

100 PLN
14265
Fi.1 P1

1920 Śląsk Cieszyński, próba znaczka za 5 f. z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

750 PLN
14266
Fi.2, 8

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

120 PLN
14267
Fi.4

1920 znaczek wydania przedrukowego dla obszaru plebiscytowego Kwidzyna, gwarancja Schmutz.

120 PLN
14268
Fi.4a

1920 Olsztyn, gwarancja Ways.

25 PLN
14269
Fi.4bI

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.400.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

300 PLN
14270
Fi.7, 10

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe 1 Mk + 40 Pf - wartościowy list pobraniowy wysłany 12.8 z Olsztyna do Bingerbrück, obowiązkowo polecony, znaczek za 1 Mk z usterką nadruku "lewa nóżka pierwszej litery N w ALLENSTEIN w połowie przerwana"; rzadki przypadek prawidłowego użycia znaczka o wyższym nominale na liście, większość z nich spotyka się na formularzach paczkowych lub pieniężnych; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (w dwóch miejscach pionowe zgięcia).

300 PLN
14271
Fi.11 B

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędami "H nad SCHLESIEN" i aklatsch, na szarym papierze, gwarancja Schmutz.

60 PLN
14272
Fi.11t

1920 Kwidzyn, makulaturowa parka bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Mikulski.

350 PLN
14273
Fi.12b

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, narożny znaczek za 1,50 Mk. w kolorze różowawobrązowym (Fi.400.-), gwarancja i opis Althen BPP.

360 PLN
14274
Fi.12b

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

250 PLN
14275
Fi.13-29

1920 seria znaczków dla plebiscytu na Górnym Śląsku na wycinkach.

40 PLN
14276
Fi.14ay
Mi.14a 

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 5 Mk. w kolorze ultramarynowym, lekki ślad podlepki, gwarancja Richter, Schmutz.

200 PLN
14277
Fi.16

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie.

20 PLN
14278
Fi.17b

1920 Olsztyn, gwarancja Weźranowski.

100 PLN
14279
Fi.18

1920 Kwidzyn, gwarancja Schmutz.

15 PLN
14280
Fi.18b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1000.-),gwarancja i opis Mikulski.

750 PLN
14281
Fi.18b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1400.-),gwarancja i opis Krawczyk.

800 PLN
14282
Fi.22-5

1920 Kwidzyn, seria wydania przedrukowego, gwarancja Weźranowski.

140 PLN
14283
Fi.25

1920 znaczek z nadrukiem dla plebiscytu w Kwidzynie, gwarancja Schmutz.

20 PLN
14284
Fi.25

1920 Kwidzyn, gwarancja Weźranowski.

25 PLN
14285

Fi.26-29a,b

1920 wydanie przedrukowe dla plebiscytu w Kwidzynie, kompletna seria, najdroższa odmiana 29b gwarancja Schmutz.

280 PLN
14286
Fi.26-9

1920 seria znaczków dla plebiscytu w Kwidzynie na wycinkach, gwarancja Sztaba.

70 PLN
14287
Fi.26-9

1920 Kwidzyn, seria wydania przedrukowego, gwarancja Weźranowski.

60 PLN
14288
Fi.26c

1920 Olsztyn, gwarancja Weźranowski.

180 PLN
14289
Fi.28

1920 Kwidzyn, gwarancja Weźranowski.

25 PLN
14290
Fi.41a-43b

1920 wydanie przedrukowe, stemplowana seria z odmianami.

60 PLN
14291

Mi.10F 

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 5/15 f. - typu IVa, na znaczku fioletowym zamiast niebieskim (Mi.550 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

1 100 PLN
14292

1920 kartka niemieckiego wydawnictwa z Katowic z okresu plebiscytów.

28 PLN
14293

1920 niemieckie wydanie dywersyjne z nadrukiem propagandowym na fałszerstwach polskich znaczków obiegowych.

45 PLN
SOLD
14294
Fi.Cp2

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania.

80 PLN
14295
Fi.Cp3

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

50 PLN
14296
Fi.Cp3, 17

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 7.9.1921 z miejscowości Królewska Huta (Königshütte) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie polskiej - do Katowic.

90 PLN
14297
Fi.Cp3+18

1920 kartka z Zabrza (Hindenburg) 23.12.20.Oryginalny obieg.

45 PLN
14298
Fi.Cp3, 3

1920 Górny Śląsk, dofrankowana czysta całostka II wydania.

20 PLN
14299
Fi.Cp4

1920 Górny Śląsk, czysta całostka II wydania.

30 PLN
14300
Fi.Cp4, 19

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 22.7.1921 z Katowic do Reichenbach (Dzierżoniów), dodatkowy owalny stempelek firmowy nadawcy (na odwrocie punktowe ubytki powierzchni papieru po podlepkach).

80 PLN
14301
Fi.Cp6, 15, 17

1920 Olsztyn, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 23.8 z Osterode - Ostródy do Berlina, dosyłana na obszarze Berlina; prawidłowo opłacona przesyłka z ładną trójkolorową frankaturą.

120 PLN