The auctions ends in:

Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
14180
Fi.1-12

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.+30%), gwarancja Krawczyk.

3 200 PLN
14181
Fi.1-12

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.3800.-), gwarancja Schmutz..

2 400 PLN
14182
Fi.1-12

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria czysta, na wartości 1 mk. naturalny zaciek kleju, poza tym bardzo ładny stan, każdy znaczek sygnatura i gwarancja Gryżewski

5 000 PLN
SOLD
14183
Fi.1-12ND

1919 Konstantynopol, seria nowodruków.

50 PLN
14184Fi.1-12 ND

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria nowodruków, nieoryginalna guma bez podlepek, gwarancja bez (G) Falkowski.

50 PLN
14185
Fi.26-32

1921 seria znaczków dla polskiej poczty w Konstantynopolu nie wprowadzona do obiegu z odmianami.

30 PLN
14186

Fi.26-32

1921 Konstantynopol, seria nie wprowadzona do obiegu.

100 PLN
14187

Fi.1

1925 Port Gdańska, czworoblok, gwarancja Schmutz.

15 PLN
SOLD
14188
Fi.1-11

1925 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz lub Krawczyk.

300 PLN
14189
Fi.1-11

1925 Port Gdańska, kompletna seria z odmianami, gwarancja Schmutz.

400 PLN
14190

Fi.3

1925 Port Gdańska, czworoblok, gwarancja Schmutz.

10 PLN
SOLD
14191
Fi.3

1925 Port Gdańska, rozmyty nadruk, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

40 PLN
14192
Fi.5

1925 Port Gdańska, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

50 PLN
14193
Fi.7

1925 Port Gdańska, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

20 PLN
SOLD
14194
Fi.7

1925 Port Gdańska, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

9 PLN
SOLD
14195
Fi.8I

1925 Port Gdańska, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

30 PLN
14196
Fi.8II

1925 Port Gdańska, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Krawczyk.

9 PLN
SOLD
14197
Fi.11I

1925 Port Gdańska, nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

9 PLN
SOLD
14198
Fi.12
Mi.15 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem 5 gr. - frankatura wielokrotna, list wysłany 29.XII.1928 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczki unieważniono kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1"; na odwrocie znaczek kwestarski z przedrukiem 10/3 gr. Stołecznego Komitetu Pomocy Bezrobotnym, doklejony zapewne w urzędzie odbiorczym, a datek pobrano prawdopodobnie od adresata; w charakterze kasownika odbiorczego użyto stempla mechanicznego z hasłem "DNI PRZECIWGRUŹLICZE/ KUP NALEPKĘ PRZECIWGRUŹLICZĄ" Warszawa 1 z wyróżnikiem "*b*" (Myślicki 28 119); dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
14199

Fi.12-13aIx

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, czworobloki znaczków przedrukowane rzadką I formą, bardzo poszukiwane w Niemczech (Mi.740 euro), gwarancja 5 gr.(drogi) Schmutz, 10 gr. (tańszy) Kalinowski.

1 400 PLN
14200
Fi.12-5

1926 Port Gdańsk, seria z odmianami, różne gwarancje.

160 PLN
14201
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro), gwarancja Krawczyk.

240 PLN
14202
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.400 euro), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

800 PLN
14203
Fi.12aI, 12cIII

1926 Port Gdańsk, znaczki z nadrukiem cienkim i normalnym, gwarancja Korszeń i Weźranowski.

60 PLN
14204
Fi.12aIx

1926 Port Gdańska, nadruk cienki, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN
14205
Fi.12aIx, 13aIx, 14a

1926 Port Gdańska, znaczki za 5 i 10 gr z nadrukiem cienkim, znaczek za 15 gr z nadrukiem niskim, gwarancja i opis Schmutz.

130 PLN
14206
Fi.12axI

1926 wydanie przedrukowe dla Portu Gdańsk, gwarancja Schmutz.

100 PLN
14207
Fi.12b

1926 Port Gdańska, gwarancja Krawczyk.

9 PLN
SOLD
14208
Fi.12c

1926 Port Gdańska, gwarancja Krawczyk.

9 PLN
SOLD
14209
Fi.13aI

1926 wydanie przedrukowe dla Portu Gdańsk, gwarancja Schmutz.

40 PLN
14210
Fi.13aI, 13bIII

1926 Port Gdańsk, znaczki z nadrukiem cienkim i normalnym, gwarancja Jungjohann i Weźranowski.

25 PLN
14211
Fi.13aIx

1926 Port Gdańska, nadruk cienki, gwarancja i opis Schmutz.

20 PLN
14212
Fi.14aIIx

1926 Port Gdańska, gwarancja Schmutz.

60 PLN
14213
Fi.14b

1926 Port Gdańska, gwarancja Schmutz.

9 PLN
SOLD
14214
Fi.14c

1926 Port Gdańska, gwarancja Krawczyk.

9 PLN
SOLD
14215
Fi.16abc
Mi.19abc 

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym z J.Piłsudskim, różne kolory, gwarancja Krawczyk, Korszeń, Korszeń.

60 PLN
14216

Fi.35

1928 Port Gdańska,czworoblok.

10 PLN
14217
Fi.11, 12III
Mi.11, 15 

1929 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list zleceniowy wysłany 12.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do urzędu w Kalwarii Zebrzydowskiej; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e", czarny stempelek polecenia, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

350 PLN
14218
Fi.13, 19
Mi.16, 22 

1929 Port Gdańsk, POSYŁKA MIESZANA, bardzo rzadko spotykany rodzaj przesyłki pocztowej składający się z druków, próbek towarów lub papierów handlowych, opłacona jako polecona przesyłka pobraniowa - 1,30 zł (przesyłka mieszana 50 gr + polecenie 30 gr + pobranie 50 gr); wysłana 5.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Rybnika; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; czarny stempelek polecenia; opaska firmowa "Silvikrin-Vertrieb, właśc. Oton Weidner", kasownik odbiorczy Rybnik 6.10 na odwrocie; kompletne przesyłki mieszane są unikalne (banderole przy otwieraniu rozrywano i wyrzucano); oferowany egzemplarz, z mało znaczącymi w tej sytuacji uszkodzeniami znaczków, jest ogólnie w dobrym stanie zachowania i prezentuje się okazale; gwarancja Schmutz.

6 000 PLN
14219
Fi.20v
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK, gwarancja Korszeń.

80 PLN