Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
1186

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym w kolorze zielonym i czerwonym, sygnowane T.Schetyna.

300 PLN
1187

1917 Rycerze, niezrealizowane projekty polskich znaczków autorstwa Bogdana Nowakowskiego, znane z katalogu prac konkursowych "POLSKIE MARKI POCZTOWE" str.47; odbite w kolorze czarnym na grubym kredowym papierze, na odwrocie lekkie ślady po podlepkach w postaci wypłukanej kredy, gwarancja firmowa Saliker.

800 PLN
1188


1918 nalepki dobroczynne "Na biednych", rzadkie w czworoblokach.

200 PLN
1189
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z oryginalnego obiegu z różnych urzędów.

70 PLN
1190
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 seria wydania Komisji Rządzącej z prywatnym ząbkowaniem z Wadowic stemplowana grzecznościowo na kopercie.

160 PLN
1191

Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, gwarancja Schmutz.

240 PLN
SOLD
1192
Fi.58
Mi.57 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, gwarancja Korszeń.

45 PLN
1193
Fi.58 B1
Mi.57 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Schmutz.

90 PLN
1194
Fi.58 ZL

1919 wydanie PKL, lokalnie ząbkowany najdroższy znaczek za 6 h., lekka przeswita po podlepce, gwarancja Korszeń.

20 PLN
1195
Fi.60
Mi.59 

1919 wydanie PKL, 15 hal - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 18.III z Tarnowa do Krakowa; dobry stan zachowania; gwarancja Vaumund PP.

200 PLN
1196
Fi.61 B
Mi.60 

1919 wydanie PKL, znaczek za 20 hal. z błędem "polączone ramki po prawej", gwarancja Krawczyk.

50 PLN
1197
Fi.62 P5y
Mi.61 

1919 wydanie PKL, próba znaczka za 25 h. w kolorze fioletowym na nieco pogiętym niebieskobiałym papierze, gwarancja Schmutz.

3 000 PLN
1198
Fi.63
Mi.62 

1919 wydanie PKL, 50 hal. - frankatura pojedyncza, list opłacony według taryfy z 25.II, wysłany z Jarosławia do Salzburga przez Warszawę, gdzie został poddany cenzurze, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
1199
Fi.63, 64
Mi.P10 

1919 obszary byłego zaboru rosyjskiego pod okupacją austro-węgierską, współkursory (wydania lubelskiego) - znaczki austro-węgierskiej poczty polowej + bośniacki znaczek dopłaty użyte po wprowadzeniu znaczków polskich wydań przedrukowych, ciężki list polecony (korespondencja bankowa) wysłany 17.I.1919 z Radomia do Warszawy, znaczki unieważnione unarodowionym kasownikiem austriackiej poczty polowej; okupacyjna nalepka polecenia, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

600 PLN
SOLD
1200
Fi.63, 80B, 73B, 77B

1919 wydanie PKL, 50 hal - frankatura mieszana, przekaz pocztowy nadany 31.III w Krakowie, znaczki unieważnione stemplownicą mechaniczną "rusztową", a znaczek za 3 hal poprzez kreślenie; na odwrocie znaczek opłaty z ręcznie wpisaną literą "P" - prekursor lokalnych znaczków dopłat; niezwykle ciekawa całość z oryginalnego obiegu pocztowego (skart).

600 PLN
1201
Fi.73-84A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

320 PLN
1202
Fi.73-84A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta.

120 PLN
1203

Fi.74
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok znaczka za 5 hal., z niezadrukowanym klinem pomiędzy znaczkami.

250 PLN
1204
Fi.74, 77B
Mi.78, 81 

1919 list z Raciborowic 3.XI.19 do Krakowa, nadawca Urząd Gminy w Batowicach.

25 PLN
1205
Fi.74A
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterka "połączona lewe H z cyfra 5".

10 PLN
1206
Fi.74B, 75B, 77B
Mi.78, 79, 81 

1919 wydanie w walucie koronowej, frankatura trójkolorowa miejscowy list polecony wysłany 25.XI w Tarnowie, zwraca uwagę ręczne oznaczenie polecenia przesyłki.

60 PLN
1207

Fi.74 P4
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym.

150 PLN
1208

Fi.74 P5
Mi.71 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

300 PLN
1209

Fi.75 P3
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok gumowanych prób w kolorze różowym, gwarancja Schmutz.

150 PLN
1210
Fi.75 P3
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, gumowana próba w kolorze różowym, gwarancja Schmutz.

35 PLN
SOLD
1211
Fi.75t
Mi.68x 

1919 wydanie w walucie koronowej, narożny znaczek za 15 h. z błędem na innej niż katalogowana (poz.12) poz.100 "przerwana prawa noga orła", gwarancja Krawczyk.

50 PLN
1212
Fi.76, 78, 80, 82B
Mi.80, 82, 84, 86&nb

1919 list wartościowy z Sanoka 25.X.19 do Podgórza (Kraków), obcięta prawa część koperty.

160 PLN
1213
Fi.76A
Mi.68 

1919 wydanie w walucie koronowej, 15 hal - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 21.VII z Lublina do Grodziska.

20 PLN
1214
Fi.76B

1919 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Trzebinia - Lublin 20.VII.19.

376 PLN
SOLD
1215
Fi.77A
Mi.69 

1919 kartka z Jasła 25.10.19 do Niemiec, kartka firmowa redakcji pisma Esperanista Voco.

120 PLN
1216
Fi.78B
Mi.82 

1919 list firmowy z Białej do Wiednia ze stemplem krakowskiej cenzury wojskowej.

40 PLN
1217
Fi.78B
Mi.82 

1919 kartka ze Stryja 26.XI.19 do Złoczowa, stempel miejscowej cenzury wojskowej.

60 PLN
1218
Fi.78B, 79B
Mi.82, 83 

1919 list polecony w żałobnej kopercie ze Lwowa 7 17.11.19 do Austrii, ciekawe użycie najpierw stempla polecenia Lwów 8, a następnie zaklejenie właściwa w tym okresie po austriacką erką Lwów 7, stempel krakowskiej cenzury K1.

80 PLN
SOLD
1219
Fi.81A
Mi.73 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z niedodrukiem rysunku na górnym marginesie, widoczne przebarwienie na marginesie od nierównomiernie nałożonej gumy.

35 PLN
1220

Fi.81A
Mi.73 

1919 wydanie w walucie koronowej, cięty czworoblok.

30 PLN
1221
Fi.81ADp
Mi.73DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, druk podwójny znaczka za 1,5 kr., nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

40 PLN
1222
Fi.81A Dp
Mi.73 

1919 wydanie w walucie koronowej, lekko wzajemnie przesunięty podwójny druk znaczka za 1,5 kr. - najlepiej to widoczne na ogonku litery K (Fi.300.-), gwarancja Krawczyk.

90 PLN
1223
Fi.82A
Mi.74 

1919 wydanie w walucie markowej, druk znaczka za 2 kr. małą ilością farby - makulatura.

35 PLN
1224
Fi.82A
Mi.74 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "kropka nad K".

40 PLN
1225
Fi.82A
Mi.74 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "przerwana cyfra 2".

30 PLN