The auction will start on 17.06.2022

Auction 47. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1186

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym w kolorze zielonym i czerwonym, sygnowane T.Schetyna.


300 PLN
1187

1917 Rycerze, niezrealizowane projekty polskich znaczków autorstwa Bogdana Nowakowskiego, znane z katalogu prac konkursowych "POLSKIE MARKI POCZTOWE" str.47; odbite w kolorze czarnym na grubym kredowym papierze, na odwrocie lekkie ślady po podlepkach w postaci wypłukanej kredy, gwarancja firmowa Saliker.


800 PLN
1188

1918 nalepki dobroczynne "Na biednych", rzadkie w czworoblokach.


200 PLN
1189

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z oryginalnego obiegu z różnych urzędów.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
1190

1919 seria wydania Komisji Rządzącej z prywatnym ząbkowaniem z Wadowic stemplowana grzecznościowo na kopercie.

Fi.55-65
Mi.54-64 
160 PLN
1191

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, gwarancja Schmutz.

Fi.55-65
Mi.54-64 
240 PLN
SOLD
1192

1919 wydanie Komisji Rządzącej, gwarancja Korszeń.

Fi.58
Mi.57 
45 PLN
1193

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Schmutz.

Fi.58 B1
Mi.57 
90 PLN
1194

1919 wydanie PKL, lokalnie ząbkowany najdroższy znaczek za 6 h., lekka przeswita po podlepce, gwarancja Korszeń.

Fi.58 ZL
20 PLN
1195

1919 wydanie PKL, 15 hal - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 18.III z Tarnowa do Krakowa; dobry stan zachowania; gwarancja Vaumund PP.

Fi.60
Mi.59 
200 PLN
1196

1919 wydanie PKL, znaczek za 20 hal. z błędem "polączone ramki po prawej", gwarancja Krawczyk.

Fi.61 B
Mi.60 
50 PLN
1197

1919 wydanie PKL, próba znaczka za 25 h. w kolorze fioletowym na nieco pogiętym niebieskobiałym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
3 000 PLN
1198

1919 wydanie PKL, 50 hal. - frankatura pojedyncza, list opłacony według taryfy z 25.II, wysłany z Jarosławia do Salzburga przez Warszawę, gdzie został poddany cenzurze, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.63
Mi.62 
200 PLN
1199

1919 obszary byłego zaboru rosyjskiego pod okupacją austro-węgierską, współkursory (wydania lubelskiego) - znaczki austro-węgierskiej poczty polowej + bośniacki znaczek dopłaty użyte po wprowadzeniu znaczków polskich wydań przedrukowych, ciężki list polecony (korespondencja bankowa) wysłany 17.I.1919 z Radomia do Warszawy, znaczki unieważnione unarodowionym kasownikiem austriackiej poczty polowej; okupacyjna nalepka polecenia, kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.63, 64
Mi.P10 
600 PLN
SOLD
1200

1919 wydanie PKL, 50 hal - frankatura mieszana, przekaz pocztowy nadany 31.III w Krakowie, znaczki unieważnione stemplownicą mechaniczną "rusztową", a znaczek za 3 hal poprzez kreślenie; na odwrocie znaczek opłaty z ręcznie wpisaną literą "P" - prekursor lokalnych znaczków dopłat; niezwykle ciekawa całość z oryginalnego obiegu pocztowego (skart).

Fi.63, 80B, 73B, 77B
600 PLN
1201

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
1202

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
120 PLN
1203

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok znaczka za 5 hal., z niezadrukowanym klinem pomiędzy znaczkami.

Fi.74
Mi.66 
250 PLN
1204

1919 list z Raciborowic 3.XI.19 do Krakowa, nadawca Urząd Gminy w Batowicach.

Fi.74, 77B
Mi.78, 81 
25 PLN
1205

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterka "połączona lewe H z cyfra 5".

Fi.74A
Mi.66 
10 PLN
1206

1919 wydanie w walucie koronowej, frankatura trójkolorowa miejscowy list polecony wysłany 25.XI w Tarnowie, zwraca uwagę ręczne oznaczenie polecenia przesyłki.

Fi.74B, 75B, 77B
Mi.78, 79, 81 
60 PLN
1207

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym.

Fi.74 P4
Mi.66 
150 PLN
1208

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

Fi.74 P5
Mi.71 
300 PLN
1209

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok gumowanych prób w kolorze różowym, gwarancja Schmutz.

Fi.75 P3
Mi.67 
150 PLN
1210

1919 wydanie w walucie koronowej, gumowana próba w kolorze różowym, gwarancja Schmutz.

Fi.75 P3
Mi.67 
35 PLN
SOLD
1211

1919 wydanie w walucie koronowej, narożny znaczek za 15 h. z błędem na innej niż katalogowana (poz.12) poz.100 "przerwana prawa noga orła", gwarancja Krawczyk.

Fi.75t
Mi.68x 
50 PLN
1212

1919 list wartościowy z Sanoka 25.X.19 do Podgórza (Kraków), obcięta prawa część koperty.

Fi.76, 78, 80, 82B
Mi.80, 82, 84, 86&nb
160 PLN
1213

1919 wydanie w walucie koronowej, 15 hal - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 21.VII z Lublina do Grodziska.

Fi.76A
Mi.68 
20 PLN
1214

1919 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Trzebinia - Lublin 20.VII.19.

Fi.76B
376 PLN
SOLD
1215

1919 kartka z Jasła 25.10.19 do Niemiec, kartka firmowa redakcji pisma Esperanista Voco.

Fi.77A
Mi.69 
120 PLN
1216

1919 list firmowy z Białej do Wiednia ze stemplem krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.78B
Mi.82 
40 PLN
1217

1919 kartka ze Stryja 26.XI.19 do Złoczowa, stempel miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.78B
Mi.82 
60 PLN
1218

1919 list polecony w żałobnej kopercie ze Lwowa 7 17.11.19 do Austrii, ciekawe użycie najpierw stempla polecenia Lwów 8, a następnie zaklejenie właściwa w tym okresie po austriacką erką Lwów 7, stempel krakowskiej cenzury K1.

Fi.78B, 79B
Mi.82, 83 
80 PLN
SOLD
1219

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z niedodrukiem rysunku na górnym marginesie, widoczne przebarwienie na marginesie od nierównomiernie nałożonej gumy.

Fi.81A
Mi.73 
35 PLN
1220

1919 wydanie w walucie koronowej, cięty czworoblok.

Fi.81A
Mi.73 
30 PLN
1221

1919 wydanie w walucie koronowej, druk podwójny znaczka za 1,5 kr., nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

Fi.81ADp
Mi.73DD 
40 PLN
1222

1919 wydanie w walucie koronowej, lekko wzajemnie przesunięty podwójny druk znaczka za 1,5 kr. - najlepiej to widoczne na ogonku litery K (Fi.300.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.81A Dp
Mi.73 
90 PLN
1223

1919 wydanie w walucie markowej, druk znaczka za 2 kr. małą ilością farby - makulatura.

Fi.82A
Mi.74 
35 PLN
1224

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "kropka nad K".

Fi.82A
Mi.74 
40 PLN
1225

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "przerwana cyfra 2".

Fi.82A
Mi.74 
30 PLN