The auction will start on 09.09.2022

Auction 47. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
727

1918 Grodzisk, znaczki z nadrukiem unaradawiającym stemplowane kasownikiem prowizorycznym.


60 PLN
730

1918 Kalisz, wydanie V - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym, skasowana na kopercie 10.XII; gwarancja Krawczyk.


250 PLN
SOLD
734

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem typu I, gwarancja Roszkowski.

Fi.4
2 000 PLN
735

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; gwarancja Gryżewski.

Fi.14
600 PLN
739

1918 Skierniewice, seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym (kropka okrągła), skasowana na kopercie 12.XII; gwarancja Krawczyk.


250 PLN
SOLD
740

1918 Tarnów, znaczki III wydania na wycinkach.

Fi.1-21
150 PLN
741

1918 Tarnów, znaczki kasowane trzeciego wydania, gwarancja Krawczyk.

Fi.30-44
250 PLN
742

1918 Tarnów, najrzadszy znaczek kasowany trzeciego wydania za 3 kr., gwarancja Krawczyk.

Fi.46
150 PLN
743

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 50 h. z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze intensywnie brunatnym, lekko zagnieciony, gwarancja Krawczyk.


Mi.195 
30 PLN
744

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 90 h. z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze czarnym, gwarancja Krawczyk.


Mi.198 
40 PLN
745

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 1 kr. z lokalnym nadrukiem typu III, gwarancja Krawczyk.


Mi.199 
20 PLN
747

1918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


60 PLN
752

1918 Włocławek, seria znaczków z lokalnym nadrukiem - II wydanie, różne kasowniki prowizoryczne; nominały 10 i 15 fen. są jedynymi znaczkami z tego wydania będącymi w niefilatelistycznym obiegu, gwarancja Falkowski.

Fi.18-9
360 PLN
753

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem "Na Skarb Narodowy" stemplowane kasownikiem prowizorycznym.


50 PLN
754

1918 Włocławek, znaczki z lokalnym nadrukiem na Skarb Narodowy stemplowane grzecznościowo na kopercie.


50 PLN
SOLD
755

1918 Włocławek, całostka wydania lokalnego z nadrukiem "Na Skarb Narodowy", gwarancja Korszeń.

Fi.Cp1b
500 PLN
756

1919 kartka na formularzu austriackiej poczty polowej z prywatnym nadrukiem unaradawiającym.


66 PLN
SOLD
757

1919 Myślenice, kartka na formularzu austriackiej poczty polowej z prywatnym nadrukiem unaradawiającym.


95 PLN
SOLD
758

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem, piękny stan; gwarancja Korszeń.

Fi.1, 5
250 PLN
760

1921 Powstanie Słuckie - wydanie Nadzwyczajnej Rady Słucczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady i nominału w walucie kopiejkowej, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu - dwa znaczki na widokówce skasowane 23.1 datownikiem Baranowicze (wyróżnik "*b*") w kolorze czerwonym, karta adresowana do J.Bluge w Warszawie; ilustrację prezentowanego waloru wykorzystano przy opisie tego wydania w Polskich Znakach Pocztowych (s.447) i jest to prawdopodobnie jedyna znana całość ofrankowana tymi znaczkami; unikalny obiekt w dobrym stanie zachowania (minimalne punktowe przebarwienia).

11.10.1920 oddziały polskie ponownie zajęły Słuck, powstał Białoruski Komitet Narodowy, ludność miejscową reprezentowała Rada Słucczyzny, w której rękach znajdowała się pełnia władzy cywilnej oraz organizacja formacji wojskowych. 10.11 ogłoszono w zdobytym Mozyrzu powstanie niepodległej Białorusi. Szybko sformowano "I Słucką Brygadę Strzelców Wojsk Białoruskiej Republiki Ludowej", a następnie brygadę w składzie dwóch pułków: "1 Słuckiego Pułku Strzelców i "2 Grozowskiego Pułku Strzelców". Zgodnie z postanowieniami rozejmu 24.11 polskie oddziały rozpoczęły opuszczenie tych terenów, Za odchodzącymi następowała Armia Czerwona zajmując Słuck, a 29.11 osiągając linię demarkacyjną (15 km pas neutralny między stronami), niewielkie oddziały białoruskie nie mogły stawić skutecznego oporu, ewakuowały się więc wraz z Radą Słucczyzny razem z Polakami. Z pasa neutralnego Białorusini przystąpili do działań zaczepnych przeciwko bolszewikom, doszło do bojów pod Cimkowiczami i pod Wizną, w których Białorusini odnieśli zwycięstwa. Wskutek aktywności politycznej i wojskowej Rady Słucczyzny, oraz wzrastającego poparcia miejscowej ludności dla jej działań, sowieci zaatakowali 3.12 oddziały białoruskie w pasie neutralnym, chcąc je wyprzeć na tereny kontrolowane przez Polaków. 6.12 pod Jadczycami I Słucka Brygada Strzelców została rozbita, ocalałe oddziały przeszły na stronę polską i zostały rozbrojone, lecz żołnierzy nie zamknięto w obozach internowania, reszta przeszła do partyzantki. Partyzanci otrzymywali pomoc i schronienie ze strony polskiej, nowe grupy dywersyjne przerzucano na stronę bolszewicką w rejon Słucka i Bobrujska. Warunki pokoju w Rydze nakazywały stronom uregulowanie problemu białoruskiego, w ich wyniku strona polska zaprzestała wspierania białoruskich działań niepodległościowych skierowanych przeciwko bolszewikom. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wydało rozkaz rozwiązania (do 26.4.1921) wszystkich białoruskich grup dywersyjnych działających z terenu Polski, miały one zostać rozbrojone. Tak zakończyło się Powstanie Słuckie, a przygotowane znaczki nie weszły do obiegu.


7 500 PLN
761

1921 Słuck, wydanie Nadzwyczajnej Rady Słuczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady i nominału w walucie kopiejkowej, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu, marginesowa seria czysta.

Fi.1-3
150 PLN
762

1921 Słuck, wydanie Nadzwyczajnej Rady Słuczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady i nominału w walucie kopiejkowej, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu, znaczki złamane w poziomie.


150 PLN
763

1921 wydanie Nadzwyczajnej Rady Słuczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady i nominału w walucie kopiejkowej, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu, seria czysta w czworoblokach.

Fi.1-3
600 PLN
764

1921 wydanie Nadzwyczajnej Rady Słuczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady i nominału w walucie kopiejkowej, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu, seria czysta w czworoblokach.

Fi.1-3
420 PLN