The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 47. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6312

1857 Litwa, pięknie cięty i świetnie zachowany pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie prowizorycznym dwuobrączkowym kasownikiem (); podobne znane są jedynie z Dynaburga i Kijowa, należą do najrzadszych kasowników rosyjskich i znane są tylko na dwóch pierwszych wydaniach; znaczek użyto we wczesnym okresie, pomiędzy 26 lutego - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, a 31 maja 1858 roku - wprowadzono wtedy w Kownie kasownik numerowy 19 w trzech okręgach z kropek.


Mi.1 
6 000 PLN
6313

1858 Ukraina, świetnie zachowany znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,13mm. i z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie prowizorycznym dwuobrączkowym kasownikiem I (); podobne znane są jedynie z Dynaburga i Kowna, należą do najrzadszych kasowników rosyjskich i znane są tylko na dwóch pierwszych wydaniach; znaczek użyto we wczesnym okresie, pomiędzy 26 lutego - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, a 31 maja 1858 roku - wprowadzono wtedy w Kijowie kasownik numerowy 18 w trzech okręgach z kropek.


Mi.2y 
2 500 PLN
6314

1858 Rosja, świetnie zachowany znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,105mm i z ząbkowaniem 14,5:15; użyty w Moskwie, unieważniony czytelnie jednym z dwóch wprowadzonych 26 lutego 1858 roku kasowników numerowych - 2 w trzech okręgach z kropek.


Mi.2x 
600 PLN
6315

1865 Levant, użyty w Konstantynopolu znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony niebieskim ramkowym kasownikiem "Franco", najwyższy nominał i co unikalne zachowany w doskonałym stanie.


Mi.7 
5 000 PLN
6316

1865 Rosja, seria znaczków trzeciego wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; ładny stan zachowania.


Mi.5-7 
800 PLN
6317

1868 Rosja, list z Odessy do braci Rotschild w Paryżu, wysłany 14.I, niebieski stempelek ambulansu Wrocław-Berlin, niebieski stempelek tranzytowy PRUSSE ERQUELINES i odbiorczy PARIS POSTE RESTANTE, wpisana ręcznie cyfra "3", niekatalogowany w Feuserze stempelek z liczbą "11" i francuski stempelek P.38, dodatkowo owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
6318

1873 Rosja, koperta listu wysłanego 10.V z miejscowości (Krasnoje Sieło) do Pragi, opłaconego 14 !!! znaczkami za 1 kop. - wydania na podkładzie koloidalnym, na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5:15, znaczki unieważniono heksagonalnym kasownikiem numerowym - 437, stempel tranzytowy Piotrogrodu, pruski okrągły stempel ambulansowy "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BÜR.XI/ FRANCO" (Feuser +150 DM); kasowniki odbiorcze Praga; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.18x 
800 PLN
SOLD
6319

1889 Rosja, część "na odpowiedź" podwójnej karta pocztowej, przesłana 1.XI miejscowo w Petersburgu, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze czerwonym; minimalnie słabszy stan zachowania (przebarwienia).


Mi.P10IA 
100 PLN
6320

1889 Rosja, dofrankowana część "z opłaconą odpowiedzią" podwójnej karta pocztowej, wysłana 18.VIII z Rygi do Brunszwiku, dodatkowo owalny stempelek nadawcy; dobry stan zachowania


Mi.P8F, 29 
120 PLN
6321

1897 Rosja, karta pocztowa wysłana 26.XI z Petersburga do Berlina, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze czarnym; berliński kasownik odbiorczy "Bestellt vom Postamte 4" z 10.XII; doskonały stan zachowania.


Mi.P14 
100 PLN
6322

1900 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 PARA/4 kop., doskonały stan zachowania.


Mi.P3 
80 PLN
6323

1903 kartka z Windawy do Niemiec.


50 PLN
6324

1904 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 PARA/4 kop., wysłana 27.IV z Konstantynopola do Wiesbaden, kasownik odbiorczy z 1.V; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


Mi.P3 
300 PLN
6325

1904 kartka z warszawy do Niemiec.


20 PLN
6326

1906 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, list z Astrachania do Isfahanu wysłany 13.XII; stempel tranzytowy Teheran 12.I.1907 i odbiorczy Isfahan 19.I; koperta adresowana po rosyjsku i persku, adnotacja po rosyjsku "przez Baku" ( ); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną" i południową - wpływów angielskich.


Mi.41y 
600 PLN
6327

1908 Rosja, blankiet przekazu pocztowego za 15 kop. na kwotę 1 rubla, wysłany telegraficznie 19.II z miejscowości Rogowo do Wiłkomierza, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A4 
120 PLN
6328

1911 kartka z Petersburga do Niemiec.


20 PLN
6329

1913 Rosja, widokówka z Omska do Brzeźna (Briesen), wysłana 11.VII, dodatkowy stempelek I; dobry stan zachowania.


Mi.66IA 
70 PLN
6330

1914 Persja - strefa rosyjska, list z Indii Brytyjskich, wysłany 3.VII drogą morsko-lądową z Bombaju do Isfahanu, który znajdował się na południowym skraju strefy rosyjskiej; 3 różne stemple tranzytowe Mohammerah (na granicy z Arabią) i odbiorczy Isfahan 10.VIII; zwraca uwagę, że przesyłka przez strefę neutralną do rosyjskiej wędrowała trzy tygodnie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta z niewielkimi uszkodzeniami).

W wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia z 1907 roku Persja została podzielona na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną" i południową - wpływów angielskich.


Mi.76, 77 
1 200 PLN
6331

1915 Rosja, list polecony do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, wysłany 19.VIII z miejscowości Diejewka ( ), przez Piotrogród, gdzie przesyłkę poddano cenzurze, zwraca uwagę doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury, takie zabezpieczenia stosowano wyłącznie w początkowym okresie wojny; kasownik odbiorczy 12.IX na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta minimalnie uszkodzona).


Mi.69 
300 PLN
6332

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 19.12 z miejscowości Fedorovskoje ( .) guberni orenburskiej stempelek cenzury orenburskiej cenzora nr.123; dodatkowo stempelek cenzora (?) "E.A.Cz" (...); kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
6333

1915 (?) Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany z Orenburga, stempel cenzury orenburskiej z numerem cenzora 167; dodatkowo stempelek cenzora (?) "A.Ja.Z" (...); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
6334

1915 list polecony z Kaszyna 12.8.15 do Szwajcarii.


400 PLN
6335

1916 Rosja, list polecony do Agencji Jeńców Wojennych Duńskiego Czerwonego Krzyża, wysłany 18.V z Moskwy do Kopenhagi; stempelek cenzury rosyjskiej; kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72 
150 PLN
6336

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 11.12 z miejscowości Kriukowo ( ) do ocenzurowania w Moskwie, skąd 19.12 wyekspediowano go do Danii; zalepka i pieczątka cenzury moskiewskiej z parafką; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
150 PLN
6337

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 23.7 z Tambowa () do ocenzurowania w Moskwie, stempelek cenzora z numerem 240; krajowy stempelek polecenia z napisami grażdanką, a na nim naklejona zagraniczna nalepka polecenia alfabetem łacińskim; zgrabna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
100 PLN
6338

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 7.7 z Orenburga; stempelek cenzora nr.123; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim "Orenburg central"; dodatkowo stempelek cenzora (?) "E.A.Cz" (...); walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
6339

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 2.7 z miejscowości Ilinskoje ( ) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 5.7, skąd 7.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.220; kasownik odbiorczy 31.7; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
80 PLN
6340

1916 Rosja, list wysłany 7.7 z Wiatki do Berlina za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, stempelek miejscowej cenzury z nr.220, nalepka polecenia z napisami alfabetem łacińskim; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
6341

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.6 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; zwracają uwagę krajowa nalepka polecenia z napisami grażdanką i dopisaną nazwą "Orel" alfabetem łacińskim; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
6342

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.2 z Odessy, nalepka polecenia dla przesyłek zagranicznych z napisami alfabetem łaciński i z wyróżnikiem "A", dwukrotnie odciśnięty stempelek cenzury odeskiej, cenzora nr.144 z dostawioną datą 18.2; na odwrocie zwraca uwagę nietypowy datownik odeski z wyróżnikiem "ff" (), kasownik odbiorczy z 16.4; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
150 PLN
6343

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany 9.1 z miejscowości Niechworoszcza ( .) do ocenzurowania w Piotrogrodzie, gdzie dotarł 14.I, skąd ostatecznie odesłano go 19.I; zalepka i stempelek cenzury piotrogrodzkiej cenzora nr.382; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
6344

1916 Rosja, list wysłany 24.7 ze Słobodskoj do Neu Bohmen (Nova Bohyně) w obecnie w Czechach za pośrednictwem Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, stempelek cenzury cenzora nr.220; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
150 PLN
6345

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 30.6 z Jekaterynosławia do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 4.7, skąd 6.8 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.144 z dostawioną datą 5.7; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
90 PLN
6346

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki wysłany 27.10 z miejscowości Uspiensko-Kozłowskoje(- .) do ocenzurowania w Moskwie, gdzie dotarł 3.11; stempelek cenzora moskiewskiego nr.107; kasownik odbiorczy 23.11 na odwrocie; całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
6347

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.6 z Sewastopola do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 20.6, skąd 24.6 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 21.6; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
6348

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.5 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 20.6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
6349

1916 Rosja, list polecony wysłany 26.X z Piotrogrodu do Szwajcarii; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.108; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy Zurich Wipkingen z 9.XII; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
200 PLN
6350

1916 Rosja, list do Agencji Jeńców Wojennych Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, wysłany 23.IV z miejscowości Krasnoje Sieło (KPACHOE CE), przez Piotrogród, gdzie przesyłkę poddano cenzurze, przesłany 3.V dalej, kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania; zalepka cenzury rosyjskiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69 
150 PLN
6351

1916 Rosja, korespondencja do Agencji ds. Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany 26.5 z miejscowości Bohusław () do ocenzurowania w Piotrogrodzie; kwadratowy stempelek z liczbą 19, używany w sortowniach do oznaczania przesyłek kierowanych do ocenzurowania; stempelek cenzora piotrogrodzkiego nr.579; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN