The auction will start on 14.04.2023

Auction 47. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3251

1897 Wrocław, znaczek okolicznościowy za 1,5 Pf. na żydowski nowy rok 5658 w kolorach zielonym i cynobrowym (Mi.90 MM), wydany przez firmową prywatną pocztę miejską pod nazwą koncesyjną "Privatstadbrief-Beforderung Hansa", która do 1900 roku prowadziła we Wrocławiu pełny zakres usług pocztowych, miała gęstą sieć skrzynek i kilka placówek.

Fi.KSZP 10
Mi.15a 
70 PLN
3252

1919 judaica - karta pocztowa wysłana 15.III przez rabina Kołomyi Chaima H. Thumino (?) do Amsterdamu, stempelek cenzury krakowskiej i prawdopodobnie holenderskiej, kasownik odbiorczy.


200 PLN
3253

1937 judaica - seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową, ostemplowana 19.12, kasownikiem okolicznościowym "Der ewige Jude - Grosse Politische Schau" propagującym antysemicką wystawę, zorganizowaną pod auspicjami NSDAP.


Mi.651-659 
300 PLN
3254

1940 judaica - list Jakoba Löwenberga, adres nadawcy: "Lager Kirschberg bei Litzmannstadt, Block 3 - Haus 4", nadany w miejscowości Andrzejów koło Łodzi, obóz w Kirschbergu - Wiśniowej Górze był przeznaczony dla Żydów wysiedlanych z terenów Polski włączonych do Rzeszy; z obozu tego nie istnieje praktycznie żadna dokumentacja, jest to więc unikalna całość w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
3255

1941 kasownik "Judische Gemeinde-data-Postsammelstelle" w języku żydowskim, używany w getcie krakowskim na wycinku ze znaczkiem wydania przedrukowego GG za 2 gr., gwarancja.

Fi.17
400 PLN
3256

1941 getto warszawskie, paczkowy adres pomocniczy wysłany 26.V z Łowicza, adresowany na ulicę Świętojerską w Warszawie, na odwrocie stemple getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" wraz z małym datownikiem.


750 PLN
3257

1941 karta pocztowa, napisana przez Żyda, przebywającego w miejscowości Grzybów do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o pomoc w poszukiwaniu rodziny; wysłana 28.VII z agencji pocztowej w miejscowości Bogoria; wciągnięta do ewidencji 1.VIII i tak jak cała, dotycząca Żydów korespondencja, napływająca do PCK, zgodnie z rozporządzeniem władz niemieckich, 31.IX przekazana (z dużym opóźnieniem, niejednokrotnie ratującym życie) do odpowiedniej komórki zajmującej się wyłapywaniem żydów; dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki; unikalny dokument w idealnym stanie zachowania, praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji.


500 PLN
3258

1943 Theresienstadt (Terezin), banknoty dla getta utworzonego przez nazistów na terenie miejscowości Terezin na terenie Protektoratu Czech i Moraw wydane przez "samorząd" żydowski, stan banknotów bardzo dobry.


600 PLN
3259

1944 Getto w Łodzi - wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
900 PLN
3260

1944 Getto w Łodzi - wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), unikalne kompletne arkusze (ślad złożenia pomiędzy 3-cią a 4-tą kolumną ); tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; każda kolumna ze znaczkami w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978. - przechowanie tak dużego waloru w warunkach wojennych było szalenie trudne, ale udało się zachować doskonały materiał badawczy - występują tu wszystkie usterki opisane przez ekspertów, stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A
16 000 PLN
3261

1947 Judaica, komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
80 PLN
3262

1948 5 rocznica powstania w getcie warszawskim, znaczek za 15 zł. na wycinku z kasownikiem okolicznościowym z pierwszego dnia obiegu.

Fi.454
Mi.484 
50 PLN
SOLD
3263

1948 Judaica, "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
3264

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN