The auction will start on 14.04.2023

Auction 47. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2906

1940 deportacje sowieckie ludności polskiej, list polecony wysłany 21.VIII z Warszawy do Kazachstanu, adresowany do Michaliny Starczewskiej właścicielki majątku Czerncze (Polesie), wywiezionej przez sowietów 16.IV w ramach drugiej masowej deportacji; przesyłki wysyłane z terenu Polski do zesłańców za Uralem, a szczególnie z początkowego okresu okupacji należą do unikatów; całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu w doskonałym stanie zachowania.

Fi.10, 15
600 PLN
2907

1940 Mauthausen, podobóz Gusen, bardzo rzadka karta informacyjna od zarząd obozowego, pierwsza wiadomość o pobycie więźnia w obozie, wysłana 6.VII do miejscowości Neudorf kreis Rypin (Nowa Wieś), znaczek unieważniony kasownikiem urzędu pocztowego Poznań (Posen 3)!!! literatura dotycząca obozów koncentracyjnych wymienia Poznań jako znane miejsce wysyłki korespondencji z tego obozu, jednak nie wyjaśnia tej zagadki; czerwona pieczęć informacyjna dotycząca sposobu adresowania przesyłek do więźnia, fioletowy stempelek "2x im Monat ..." podający dopuszczalną miesięczną liczbę przesyłek; fioletowy stempel cenzury; niezwykle rzadka całość w minimalnie słabszym stanie zachowania; gwarancja.


1 500 PLN
2908

1940 deportacje sowieckie ludności polskiej, korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 12.VIII z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, stemple cenzury Wehrmachtu; karta pionowo zgięta.


120 PLN
2909

1941 więzienie na zamku w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę do więzienia, wysłaną 22.X z Janowa Lubelskiego, na odwrocie jako stemple odbiorcze - polskie przedwojenne datowniki Lublin 2; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.48, 51
250 PLN
2910

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, karta pocztowa wysłana 21.II z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Swierdłowska obłast) do lekarza zatrudnionego w sanatorium dziecięcym we Lwowie, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.


140 PLN
2911

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, korespondencja między deportowanymi do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.IV ze wsi Bułajewo w północnym Kazachstanie, adresowana do sowchozu w miejscowości w obwodzie pawłodarskim.


150 PLN
2912

1941 (?) Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; telegram wysłany do Lwowa.


30 PLN
2913

1941 Zakłady BMW w Monachium - obóz pracy przymusowej, widokówka wysłana 22.I z Monachium do Warszawy, słabszy stan zachowania; temat - SAMOCHÓD, MOTORYZACJA.


80 PLN
2914

1941 La Vernet, obóz koncentracyjny we Francji, list (z pełną treścią) wysłany 16.IX z obozu przez Polaka, adresowany do Szwajcarii, pieczęć oficera pocztowego, cenzura, wiele mówiąca o życiu obozowym treść. Obóz utworzono na początku 1939 dla 12.000 kombatantów hiszpańskiej armii republikańskiej ze słynnej dywizji Durrutiego, po wybuchu wojny zaczęto osadzać w obozie, w ciężkich warunkach: niepożądanych obcokrajowców, intelektualistów o antyfaszystowskich poglądach, członków Brygad Międzynarodowych z Hiszpanii; od 1940 do obozu kierowano wszystkich "niebezpiecznych" cudzoziemców; od 1942 służył jako obóz przejściowy dla Żydów wyłapywanych na terenie Francji; w czerwcu 1944 obóz zlikwidowano, zaś pozostające tam osoby wywieziono do Dachau; przez obóz przeszło około 40.000 ludzi z 58 krajów, w tym wiele kobiet i dzieci. Polaków było niewielu stąd ten fragment historii II wojny światowej jest u nas mało znany.


700 PLN
2915

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej - III deportacja na przełomie czerwca i lipca 1940, dotknęła ona głównie uchodźców z zachodnich i centralnych ziem polskich; list polecony wysłany 18.III z miejscowości Seligdar Ugolny w Jakucji do Dąbrowy Górniczej; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; idealny stan zachowania.


400 PLN
2916

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 8.VIII z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów; stempelek cenzora z literą H; całość w idealnym stanie zachowania.


200 PLN
2917

1941 Wronki, więzienie (Warthestadt, Strafanstalt), przesyłka z więzienia - koperta z papierem listowym datowanym 31.VIII, wysłana 29.IX z urzędu Berlin SW11 !!!! do Rawicza, znaczek unieważniono wirnikiem propagandowym; na odwrocie koperty podano adres nadawcy Strafanstalt Wronke, list z niejasnych przyczyn, zamiast bezpośrednio do adresata, skierowano do Berlina i dopiero stamtąd, po pewnym czasie, do odbiorcy, być może w związku z toczącym się przeciwko osadzonemu śledztwem; rzadko spotykana całość w doskonałym stanie zachowania.

Więzienie utworzone pod koniec 1939 roku, przeznaczone głównie dla Polaków z tzw.Kraju Warty (Warthenland), więżono w nim nawet kobiety i dzieci, wśród więźniów było wielu nieletnich; osadzano w nim również skazanych z okręgu wyższego sądu krajowego w Berlinie.


300 PLN
SOLD
2918

1941 Joszkar-Oła w kompleksie obozowym "Temnikowskije Łagiera", karta pocztowa wysłana 14.X z Moskwy do miejscowości Cibiknur (kasownik odbiorczy); stempelek cenzury; większość więźniów stanowiły kobiety, zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


150 PLN
2919

1941 Polenlager - obóz pracy przymusowej dla Polaków w Lipsku, karta pocztowa wysłana 27.VIII z obozu do Skarżyska - Kamiennej, całość w pięknym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


300 PLN
SOLD
2920

1941 Kotłas - miasto-obóz zbudowane przez więźniów sowieckich, na początku 1940 roku, przebywało tu około 120 tys. polskich żołnierzy, którzy budowali linię kolejową Kotłas - Workuta; gdy gen. Anders, rozpoczął organizowanie Armii Polskiej, połowa z nich już nie żyła; w późniejszym okresie spędzano tu więźniów z prawie całej Polski i pełnił on charakter obozu przejściowego przed wyjazdem na daleką północ; karta pocztowa z obozu, wysłana 23.V do miejscowości Rubieżewicze; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


350 PLN
2921

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 19.IX z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów; stempelek cenzora z literą A; całość w idealnym stanie zachowania.


200 PLN
2922

1942 Sachsenhausen, listownik od więźnia z obozu 30.5.43 do rodziny w Włodawie, stempelek cenzury z literą "M".


150 PLN
2923

1942 Pawiak, karta z więzienia wysłana 23.IX miejscowo w Warszawie, wpisany numer oddziału "III B2" i prawdopodobnie numer więźnia "90493", całość w doskonałym stanie zachowania.


350 PLN
2924

1942 Dachau, listownik wysłany 30.VIII z obozu do miejscowości Babsk, cenzura; stempelek cenzury z parafką cenzora; walor w doskonałym stanie zachowania.


250 PLN
2925

1943 Mauthausen-Gusen, listownik wysłany 24.V z Linzu adresowany do miejscowość Leipe (Lipno), cenzura, stemple informacyjne; więźniowie tego obozu pracowali przy budowie podziemnych zakładów zbrojeniowych; całość w doskonałym stanie zachowania.


250 PLN
SOLD
2926

1943 więzienie ciężkie dla kobiet Fordon, strona frontowa formularza listowego wysłana 24.I, dokument sklejany w połowie, uzupełniane otwory od zszywacza.


150 PLN
SOLD
2927

1943 roboty przymusowe w niemieckich gospodarstwach rolnych, karta pocztowa wysłana 16.I z miejscowości Rossow do Warszawy, doskonały stan zachowania.


60 PLN
2928

1943 Auschwitz - Oświęcim, list z obozu 9.5.43 od więźnia do rodziny w Klausberg, stempel cenzora nr 4.


120 PLN
2929

1944 Polenlager Katscher (Kietrz) - obóz dla wysiedlonych Polaków, karta pocztowa do obozu, wysłana 10.III z Falenicy.


140 PLN
2930

1944 Reken - kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa wysłana 10.XII z obozu do Kielc; niewielkie rozdarcie z lewej strony sklejone.


50 PLN
2931

1944 Majdanek - obóz kobiecy, przesyłka z obozu, wysłana 22.II do Stalowej Woli, nadawcą jest Maria Malicka; obóz kobiecy utworzono dopiero w październiku 1942 roku, działał on do końca funkcjonowania obozu ale kobiety stanowiły jedynie nikły odsetek wśród więźniów, którzy przeszli przez obóz; podobne przesyłki są niezwykle rzadkie; prezentowany walor jest w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
2932

1944 München-Stadelheim - więzienie w Monachium, rzadki listownik - formularz z 9.VII adresowany do Poznania przez przetrzymywaną tam Polkę, nadany 11.VII - frankatura mechaniczna więzienia; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.

W więzieniu München-Stadelheim zabito poprzez zgilotynowanie, Sophie Scholl 22 letnią niemiecką działaczkę organizacji ruchu oporu antynazistowskiego Biała Róża.


1 200 PLN
2933

1944 Oświęcim II - Brzezinka, list składany wysłany 3.VI z obozu do Warszawy, stempelek cenzora nr.10; nadawca - Józef Panasewicz, mający zaledwie 18 lat Schutzhäftling (więzień polityczny); do tej kategorii więźniów zaliczano członków organizacji podziemnych, więziony za antyhitlerowską działalność lub osoby aresztowane np. w łapankach, którym nie udowodniono i nawet nie starano się udowodnić antyniemieckiej działalności; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stempelek cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
SOLD
2934

1944 obóz pracy Excelsior-Werk w Iserlohn w Westfalii, list wysłany 17.I z obozu do miejscowości w okolicach Przeworska; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
2935

1944 Berlin-Neukölln - obóz pracy dla robotników ze wschodu (Ostarbeiterlager), karta pocztowa do obozu wysłana 29.XII z Żyrardowa; całość w doskonałym stanie zachowania.


100 PLN
2936

1944(?) sowieckie deportacje ludności polskiej, telegram do Lwowa nadany 21.XI potwierdzający otrzymanie pieniędzy przez Polkę wywiezioną do miejscowości Borowoje w Kazachstanie, cenzura.


100 PLN
2937

1944 obóz dla młodzieży ze Wschodu - Potulice (Lebrechtsdorf) - karta pocztowa wysłana 15.X z obozu do miejscowości Schwetz (Świecie), cenzura; od sierpnia 1944 do obozu przywożono dzieci polskie z Zagłębia w ramach akcji "Aktion Oderberg"; bardzo dobry stan zachowania (całość w rzeczywistości prezentuje się o wiele korzystniej niż na powyższej reprodukcji).


200 PLN
SOLD
2938

1944 Lipusz (Lippusch) - mały obóz pracy, mieszczący się w 8 barakach, przeciętny stan około 450 osób, karta pocztowa do obozu wysłana 27.XI z Radomska, dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


200 PLN
2939

1944 karta pocztowa wysłana z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa, przesłana 26.X ambulansem; niewielkie przebarwienia w rzeczywistości prawie niewidoczne; gwarancja Falkowski.


80 PLN
2940

1944 Bedburg - kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa z obozu wysłana 13.X do Częstochowy (karta pionowo zgięta).


50 PLN
2941

1944 list z obozu w Ravensbrück.


300 PLN
2942

1944 Lager Eiche, karta pocztowa do obozu, wysłana z Łowicza 5.XII; nadawca opisuje losy mieszkańców Warszawy i żołnierzy AK po upadku Powstania.

Fi.Cp10
120 PLN
2943

1944 obóz pracy Kolz znajdujący się w miejscowości Tambach-Dietharz, widokówka wysłana 8.III do Kutna.


100 PLN
2944

1945 obóz kobiecy Schneidersfelde, karta pocztowa wysłana 10.I z obozu do Skierniewic.


70 PLN
SOLD
2945

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa, wysłana 25.I z fabryki cukru w Stavenhagen do obozu pracy Wessenberg, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN