The auction will start on 14.04.2023

Auction 47. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5730

1870 poczta balonowa "Par Ballon-Monte" z oblężonego Paryża w czasie wojny francusko-pruskiej, czysty formularz - listownik, przeznaczony do wysyłania wiadomości drogą powietrzną, w okresie oblężenia miasta 23.IX.1870-22.I.1871 wysłano 65 wolnych, niekierowanych balonów z korespondencją, zaledwie 2 z nich wpadły w ręce Niemców, korespondencja z pozostałych dotarła do adresatów.


250 PLN
5731

1870 poczta balonowa "Par Ballon-Monte" z oblężonego Paryża w czasie wojny francusko-pruskiej, czysty formularz - koperta, przeznaczony do wysyłania wiadomości drogą powietrzną, w okresie oblężenia miasta 23.IX.1870-22.I.1871 wysłano 65 wolnych, niekierowanych balonów z korespondencją, zaledwie 2 z nich wpadły w ręce Niemców, korespondencja z pozostałych dotarła do adresatów.


250 PLN
5732

1915 XII lot z oblężonego Przemyśla, karta datowana 17.II, wyraźne i czytelne odbitki wszystkich stempli: cenzury, numeratora, "Fliegerpost Przemyśl 1915", "IX.54." (w owalu); na odwrocie tekst pisany przez różne osoby - 3 osobne listy; karta w stanie typowym dla przesyłek z oblężonego Przemyśla.

Fi.15a
500 PLN
5733

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ !!! poczta cywilna Kraków - Wiedeń, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 14.V z Krakowa do Wiednia, dodatkowy stempelek KRAKÓW POCZTA LOTNICZA, kasowniki odbiorcze na odwrocie.

Fi.26b
300 PLN
5734

1918 Budapeszt - Wiedeń - Kraków - Lwów, list lotniczy wysłany 7.VII - dzień po otwarciu linii komunikacyjnej na jej przedłużeniu - z Budapesztu do Wiednia; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.28b
Mi.210, 202, 203&nbs
400 PLN
5735

1918 Poczta wojskowa Wiedeń - Kraków - Lwów - Kijów, wycinek koperty przesłanej 17.IV ze Lwowa, ofrankowanej znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie.


Mi.225-227x 
100 PLN
5736

1922 "CFRNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, polecony list lotniczy wysłany 9.10 ze Lwowa do Warszawy, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "300", stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy Strasbourg 14.10 adnotacja o niedoręczalności przesyłki i stempelek "DESTINATAIRE INCONNU A STRASBOUR ALSACE" i dodatkowo na froncie "RETOUR A L'ENVOYEUR", kasownik odbiorczy Warszawa 19.X; całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.14
1 500 PLN
5737

1926 karta pocztowa (druki) przesłana 5.VIII z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Schwarzenbach, kasownik tranzytowy Wiedeń i odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie).


250 PLN
5738

1926 list z lotu na trasie Warszawa - Praga - Wiedeń, brak jednego znaczka.


90 PLN
5739

1927 list z lotu Warszawa - Paryż - Casablanka - Dakar opłacony znaczkami polskimi i francuskimi, podniszczona koperta.


700 PLN
5740

1927 list lotniczy na trasie Warszawa - Wiedeń.


120 PLN
5741

1928 list lotniczy wysłany 29.VI z Lublińca do Kurytyby w Brazylii, kasownik odbiorczy 16.VII; regularną komunikację z Ameryką Południową uruchomiono dopiero w październiku tego roku; nietypowy kierunek wysyłki.


700 PLN
5742

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, okolicznościowy czerwony stempelek z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań", 1.VI lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania; sygnowany R.Tocila, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93a
500 PLN
5743

1929 Szwajcaria, rzadka karta lotnicza prywatnego nakładu wydana z okazji Miedzynarodowego Meetingu Lotniczego Zurich 1927, dofrankowana i przesłana 5.X pocztą lotniczą z Zurichu do Bazylei, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
5744

1929 list polecony z Łodzi przez Warszawę pocztą lotniczą do Niemiec, tranzytowy niemiecki stempel lotniczy z Gdańska.


270 PLN
SOLD
5745

1930 Szwecja, I lot Kalmar - Sztokholm, list lotniczy, wysłany 2.VI, kasownik odbiorczy.


Mi.175, 213 
80 PLN
5746

1930 Dornier DO X, list wysłany 13.XI z Friedrichshafen do Nowego Jorku, przewieziony na pokładzie największego ówczesnego samolotu świata - dwunastosilnikowej łodzi latającej, podczas jego pierwszego lotu na trasie Europa - Ameryka Południowa - Stany Zjednoczone; same znaczki na liście bardzo wysoko wycenione (Mi.500 euro).


Mi.384 
900 PLN
5747

1930 list lotniczy z Warszawy do Paryża.


75 PLN
5748

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot w Austrii, list przesłany 12.VII do Raciborza, kasowniki odbiorcze; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 118).


Mi.485, 472, 476&nbs
250 PLN
5749

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię, dosyłka z Holandii, widokówka wysłana 24.VI z Gravenhagen do Rejkjawiku; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 113).


600 PLN
5750

1932 kartka z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Wilno - Ryga - Tallin.

Fi.115
200 PLN
5751

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej, poczta argentyńska, widokówka wysłana 22.IV z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 152III).


220 PLN
5752

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej, poczta boliwijska, widokówka wysłana 1.V z Cochabamba do Niemiec; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 160).


150 PLN
5753

1932 list lotniczy z Warszawy do Paryża.


80 PLN
5754

1933 Austria, polecony list lotniczy, wysłany 11.V z Wiednia do Budapesztu; koperta pionowo złożona, wycięty adres nadawcy, stemple odbiorcze na odwrocie.


Mi.473-477 
60 PLN
5755

1933 LZ 127 Graf Zeppelin - list polecony wysłany 24.V z Rodos adresowany do Brazylii, przesłany do Rzymu, a stamtąd 29.V do Ameryki Południowej (Sieger 211).


Mi.118, 20, 23 
1 000 PLN
5756

1933 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej, list ofrankowany rzadkim znaczkiem za 2 Reichsmark z ładnym marginesem, wysłany 7.VIII z pokładu sterowca do Recife, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 223).


Mi.440 
800 PLN
5757

1934 kartka z lotu balonowego z okazji zawodów o puchar Gordon Bennetta balonem "Legionowo".

Fi.7a
60 PLN
5758

1934 list z zawodów balonowych Gordon - Bennetta z okolicznościowymi znaczkami i nalepką, balon Legionowo.

Fi.7a
100 PLN
5760

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 14.IV z Sao Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki); na odwrocie efektowna nalepka STANAVO; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
5761

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 20.III z San Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki); dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
5762

1934 Indie Holenderskie, polecony list lotniczy wysłany 28.VIII z klubu lotniczego w Malang do szkoły szybowcowej w Grunau (Jeżów Sudecki), niezwykle rzadki kierunek wysyłki; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie ubytki na odwrocie).


250 PLN
5763

1935 Poczta szybowcowa, III Krajowe Zawody Szybowcowe w Ustjanowej, lot Ustjanowa - Lwów 28.IX, przewieziono 75 sztuk poczty, gwarancja Vaumund PP.

Fi.1b
400 PLN
5764

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, balon "Legionowo"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.11a
60 PLN
5765

1935 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej, poczta urugwajska, polecona karta pocztowa, wysłana 9.IV z Montevideo do Friedrichshafen; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 291).


150 PLN
5766

1935 Argentyna, list lotniczy wysłany 5.II z Buenos Aires do Grunau (Jeżów Sudecki).


50 PLN
5767

1935 Indie Holenderskie, list lotniczy wysłany 22.I z miejscowości Surabaya do Grunau (obecnie Jeżów Sudecki).


100 PLN
5768

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


70 PLN
5769

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


70 PLN
5770

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


50 PLN