The auction will start on 09.09.2022

Auction 47. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2370

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 6.IX z Lądku Zdroju (Bad Landeck).


Mi.444 
20 PLN
2371

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.III z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
50 PLN
2372

1933 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa dofrankowana serią z podobizną Fryderyka Wielkiego, ostemplowana 24.IV w Neusalz (Nowa Sól), same znaczki kasowane (Mi.30 euro).


Mi.479-481, P248&nbs
50 PLN
2373

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.VIII z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.516 
20 PLN
2374

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709&nbs
120 PLN
2378

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


30 PLN
2380

1939 obszary anektowane przez Litwę, wydanie prowizoryczne z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, znaczek za 35 c. użyty w Wilnie.

Fi.AnL.19
Mi.435 
30 PLN
2381

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, ŁÓDŹ - LODSCH! krótko stosowany stempel z "nową" nazwą Łodzi, formularz wysłany 2.III do obozu jenieckiego - Stalag IIIA, stempelek cenzury obozowej; dobry stan zachowania.


100 PLN
2382

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa, wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
2383

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - polecona karta pocztowa wysłana 26.VIII ze Stanisławowa do Tel-Avivu; stempel przejściowy Haifa 29.X i odbiorczy 30.X, cenzury; walor wyjątkowej urody w pięknym stanie zachowania, o niespotykanym obiegu pocztowym.


600 PLN
2384

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
2385

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.II z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data wpisana ręcznie; na odwrocie ślady taśmy samoprzylepnej.


Mi.513, 516 
80 PLN
2386

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 26.III z miejscowości Podstolice (Deutschendorf) znaczki skasowane w Wolsztynie (Wolstein).


Mi.512, 513, 521&nbs
50 PLN
2387

1940 kartka z Wrześni do Szwajcarii ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


40 PLN
2388

1940 kartka z Ołomuńca do Gotenhafen.


30 PLN
2389

1940 całostka propagandowa.


15 PLN
2390

1940 całostka wydania obiegowego.


20 PLN
2391

1940 znaczek radziecki ze stemplem polskim z Czarnej Wsi 11.II.1940.


20 PLN
2440

1940 list z Ogrodzieńca do Krakowa.


35 PLN
2441

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - polecony list lotniczy (dopisek czerwoną kredką - Ama) w kopercie-całostce, wysłany 15.VI z Łucka do Żyrardowa, polski stempelek polecenia, zalepka i stempelki cenzury Wehrmachtu, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania (dodatkowe znaczki prawdopodobnie zostały zdjęte).


100 PLN
2442

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa z doklejonymi znaczkami Rzeszy, skasowana we Włocławku stemplem prowizorycznym "Deutsches Dienspostamt Hohensaltza"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp76
Mi.512, 515 
40 PLN
2443

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, list wysłany 31.5 z Grodna do Buska-Zdroju, znaczek unieważniony sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; zalepka, stempelki i adnotacje cenzury niemieckiej; wyjątkowo zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.683 
500 PLN
2444

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ekspresowa, polecona karta pocztowa wyekspediowana drogą lotniczą 2.V z Trzebini do miejscowości Rubieżewicze znajdującej się pod okupacją sowiecką; stempelki cenzury; bardzo ciekawa treść! dotycząca m.in relacji ludności polskiej i żydowskiej; wspaniała całość w doskonałym stan zachowania.


Mi.P227I, 521, 526&n
500 PLN
2445

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.XII z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka nadawczego kasownika propagandowego.


Mi.519 
20 PLN
2446

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, prawidłowo opłacony, ładnie frankowany, miejscowy list polecony wysłany 30.III w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy.


Mi.752, 756, 757, S1
50 PLN
2447

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ilustrowana całostka propagandowa, ostemplowana okolicznościowo 7.I w Poznaniu, z okazji Dnia Znaczka.


Mi.P287 
60 PLN
2448

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, listownik (część na odpowiedź) wysłany 21.VI z Włocławka do Stalagu IA, wirnik propagandowy, użyty jako stempel nadawczy; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
2449

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 4.III z miejscowości Wołoczyska do Lwowa, kasownik odbiorczy.


100 PLN
2450

1941 kartka lotnicza z Köslin / Koszalin 21.4.41 do Stanów Zjednoczonych, stemple cenzury. Rzadka destynacja.


45 PLN
2451

1941 kartka lotnicza z Królewca do Berlina. Na awersie piwnice z beczkami wina.


Mi.806-9 
28 PLN
2452

1941 list urzędowy z Löslau do Marklowic koło Rybnia, stempel niemieckiej cenzury.


40 PLN
2453

1941 kartka z Horni Zahor do Duisburga.


30 PLN
2454

1941 kasownik okolicznościowy Dnia Znaczka z Wrocławia.


Mi.762 
20 PLN
2455

1941 list miejscowy z Janowa.


30 PLN
2456

1941 seria i stempel okolicznościowy Targów w Pradze.


Mi.75-8 
15 PLN
2470

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.IV z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.


Mi.516, 519 
30 PLN
2471

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, VILNIUS - przedrukowe wydanie lokalne dla obszaru Wilna na znaczkach sowieckich, kompletna seria na kopercie listu miejscowego, ostemplowana 12.VIII w Wilnie, kasownikiem z okresu litewskiego; znaczki w doskonałym stanie zachowania; każdy znaczek gwarancja Krischke BPP.

Fi.OkNL1-9
2 800 PLN
2472

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list frankowany znaczkiem wydania przedrukowego, wysłany 31.XII z Poznania do Warszawy.

Fi.825
30 PLN
2473

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list urzędowy wysłany 14.II z Szamotuł (Samter) do Białej Podlaskiej.


25 PLN
2474

1942 Ziemie Zachodnie, list wysłany 2.II z Wrocławia do Tuliszkowa; wyraźna odbitka wirnika okolicznościowego.


Mi.519 
25 PLN