Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
2370

Mi.444 

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 6.IX z Lądku Zdroju (Bad Landeck).

20 PLN
2371

Mi.469 

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.III z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!

50 PLN
2372

Mi.479-481, P248&nbs

1933 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa dofrankowana serią z podobizną Fryderyka Wielkiego, ostemplowana 24.IV w Neusalz (Nowa Sól), same znaczki kasowane (Mi.30 euro).

50 PLN
2373

Mi.516 

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.VIII z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).

20 PLN
2374
Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709&nbs

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

120 PLN
2378

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.

30 PLN
2380
Fi.AnL.19
Mi.435 

1939 obszary anektowane przez Litwę, wydanie prowizoryczne z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, znaczek za 35 c. użyty w Wilnie.

30 PLN
2381

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, ŁÓDŹ - LODSCH! krótko stosowany stempel z "nową" nazwą Łodzi, formularz wysłany 2.III do obozu jenieckiego - Stalag IIIA, stempelek cenzury obozowej; dobry stan zachowania.

100 PLN
2382

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa, wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
2383

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - polecona karta pocztowa wysłana 26.VIII ze Stanisławowa do Tel-Avivu; stempel przejściowy Haifa 29.X i odbiorczy 30.X, cenzury; walor wyjątkowej urody w pięknym stanie zachowania, o niespotykanym obiegu pocztowym.

600 PLN
2384

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.

250 PLN
2385

Mi.513, 516 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.II z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data wpisana ręcznie; na odwrocie ślady taśmy samoprzylepnej.

80 PLN
2386

Mi.512, 513, 521&nbs

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 26.III z miejscowości Podstolice (Deutschendorf) znaczki skasowane w Wolsztynie (Wolstein).

50 PLN
2387

1940 kartka z Wrześni do Szwajcarii ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.

40 PLN
2388

1940 kartka z Ołomuńca do Gotenhafen.

30 PLN
2389

1940 całostka propagandowa.

15 PLN
2390

1940 całostka wydania obiegowego.

20 PLN
2391

1940 znaczek radziecki ze stemplem polskim z Czarnej Wsi 11.II.1940.

20 PLN
2440

1940 list z Ogrodzieńca do Krakowa.

35 PLN
2441

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - polecony list lotniczy (dopisek czerwoną kredką - Ama) w kopercie-całostce, wysłany 15.VI z Łucka do Żyrardowa, polski stempelek polecenia, zalepka i stempelki cenzury Wehrmachtu, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania (dodatkowe znaczki prawdopodobnie zostały zdjęte).

100 PLN
2442
Fi.Cp76
Mi.512, 515 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa z doklejonymi znaczkami Rzeszy, skasowana we Włocławku stemplem prowizorycznym "Deutsches Dienspostamt Hohensaltza"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN
2443

Mi.683 

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, list wysłany 31.5 z Grodna do Buska-Zdroju, znaczek unieważniony sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; zalepka, stempelki i adnotacje cenzury niemieckiej; wyjątkowo zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).

500 PLN
2444

Mi.P227I, 521, 526&n

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ekspresowa, polecona karta pocztowa wyekspediowana drogą lotniczą 2.V z Trzebini do miejscowości Rubieżewicze znajdującej się pod okupacją sowiecką; stempelki cenzury; bardzo ciekawa treść! dotycząca m.in relacji ludności polskiej i żydowskiej; wspaniała całość w doskonałym stan zachowania.

500 PLN
2445

Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.XII z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka nadawczego kasownika propagandowego.

20 PLN
2446

Mi.752, 756, 757, S1

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, prawidłowo opłacony, ładnie frankowany, miejscowy list polecony wysłany 30.III w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy.

50 PLN
2447

Mi.P287 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ilustrowana całostka propagandowa, ostemplowana okolicznościowo 7.I w Poznaniu, z okazji Dnia Znaczka.

60 PLN
2448

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, listownik (część na odpowiedź) wysłany 21.VI z Włocławka do Stalagu IA, wirnik propagandowy, użyty jako stempel nadawczy; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN
2449

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 4.III z miejscowości Wołoczyska do Lwowa, kasownik odbiorczy.

100 PLN
2450

1941 kartka lotnicza z Köslin / Koszalin 21.4.41 do Stanów Zjednoczonych, stemple cenzury. Rzadka destynacja.

45 PLN
2451

Mi.806-9 

1941 kartka lotnicza z Królewca do Berlina. Na awersie piwnice z beczkami wina.

28 PLN
2452

1941 list urzędowy z Löslau do Marklowic koło Rybnia, stempel niemieckiej cenzury.

40 PLN
2453

1941 kartka z Horni Zahor do Duisburga.

30 PLN
2454

Mi.762 

1941 kasownik okolicznościowy Dnia Znaczka z Wrocławia.

20 PLN
2455

1941 list miejscowy z Janowa.

30 PLN
2456

Mi.75-8 

1941 seria i stempel okolicznościowy Targów w Pradze.

15 PLN
2470

Mi.516, 519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list (koperta firmowa) wysłany 20.IV z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.

30 PLN
2471
Fi.OkNL1-9

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, VILNIUS - przedrukowe wydanie lokalne dla obszaru Wilna na znaczkach sowieckich, kompletna seria na kopercie listu miejscowego, ostemplowana 12.VIII w Wilnie, kasownikiem z okresu litewskiego; znaczki w doskonałym stanie zachowania; każdy znaczek gwarancja Krischke BPP.

2 800 PLN
2472
Fi.825

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list frankowany znaczkiem wydania przedrukowego, wysłany 31.XII z Poznania do Warszawy.

30 PLN
2473

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list urzędowy wysłany 14.II z Szamotuł (Samter) do Białej Podlaskiej.

25 PLN
2474

Mi.519 

1942 Ziemie Zachodnie, list wysłany 2.II z Wrocławia do Tuliszkowa; wyraźna odbitka wirnika okolicznościowego.

25 PLN